การนับเลขและลำดับที่

การนับเลข จำนวนเป็นภาษาเวียดนาม
0  không  (คง) 
1  một   (โหมด)
2  hai     (ฮาย)
3  ba      (บา)
การนับเลข จำนวนเป็นภาษาเวียดนาม
0                không  (คง) 
1                một   (โหมด)
2                hai     (ฮาย)
3                ba      (บา)
4                bốn    (โบ๊น)
5                năm   (นัม)
6                sáu     (เซ้า)
7                bảy     (บั๋ย)
8                tám     (ต๊าม)
9                chín    (จิ๊น)
10              mười   (เหมื่อย)
11              mười một        (เหมื่อยหมด)
21              hai mươi mốt   (ฮายเมือยมด)
100            một trăm          (โหมดจัม)
101            một trăm linh một (โหมดจัมลิงหมด)
110            một trăm mười     (โหมดจัมเหมื่อย)
1000          một nghìn             (โหมดหงิ่น)
10000        mười nghìn           (เหมื่อยหงิ่น)
100000      một trăm nghìn      (โหมดจัมหงิ่น)
1000000    một triệu                (โหมดเจี๋ยว)
การนับเลขและลำดับที่ - ảnh 1
จำนวนนับ (Photo: webtretho.com)

 ลำดับที่
- thứ         (ทื้อ) ลำดับที่
- thứ nhất  (ทื้อเญิ้ด) ลำดับแรก
- thứ hai    (ทื้อฮาย)  ลำดับที่ 2
- thứ ba     (ทื้บา)    ลำดับที่ 3
...
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด