วิธีการนับและบอกเวลา

วิธีการนับและบอกเวลา นาที ภาษาเวียดนามพูดว่า Phút (ฟุด) ส่วนวินาทีพูดว่า Giây (ไย) 

นาที ภาษาเวียดนามพูดว่า Phút (ฟุด) ส่วนวินาทีก็พูดว่า Giây (ไย) เวลา คือ Giờ (เหย่อ)
ก่อนเวลาตรงพูดว่า Kém (แก๊ม)
เกินเวลาตรงจะพูดว่า Hơn (เฮิน)
เมื่อเวลาตรงพูดว่า Đúng (ดู๊ง)
เช่น  6 โมง 15 นาที ก็พูดว่า Sáu giờ mười lăm (เซ้าเหย่อเหมื่่อยลัม) 
ส่วนถ้าอีก 15 นาทีถึง 6 โมง ก็พูดว่า  Sáu giờ kém mười lăm (เซ้าเหย่อแก๊มเหมื่อยลัม)
6โมงตรง คือ Sáu giờ đúng (เซ้่าเหย่อดู๊ง)

Phút  (ฟุด) นาที

Giây  (ไย) วินาที

Sáu giờ r­ưỡi  ( เซ้าเหย่อเหรือย ) 6 โมงครึ่ง

Sáu giờ m­ười lăm (เซ้าเหย่อเหมื่่อยลัม) 6 โมง 15 นาที

Sáu giờ kém m­ười lăm (เซ้าเหย่อแก๊มเหมื่อยลัมลำ) อีก 15 นาทีถึง 6 โมง

Kém  (แก๊ม) ก่อนเวลาตรง

Hơn (เฮิน) เกินเวลาตรง


คำติชม

อรุณรัตน์ เชื้อบาง

มีประโยชน์มากค่ะ Rất hữu ích ạ ฉันกำลังเรียนภาษาเวียดนาม Tôi đang học tiếng Việt.

Cảm ơn ạ ขอบคุณค่ะ

Taweesak Sundos

prepare for tour AEC the end of this year, thanks so much!

ข่าวอื่นในหมวด