สามเสาหลักของอาเซียน

(VOVworld) - Cộng đồng - โก๋งด่ง / ประชาคม Chính trị - จิ๊งจิ่ / การเมือง An ninh - อานนิงห์ / ความมั่นคง
สามเสาหลักของอาเซียน - ảnh 1
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Photo: aec.kapook.com)

(VOVworld) - ประชาคมอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งบนพื้นฐานของ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน
-  Cộng đồng Chính trị-An ninh - โก๋งด่งจิ๊งจิ่ อานนิงห์ / ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง
-  Cộng đồng Kinh tế - โก๋งด่งกิงห์เต๊ / ประชาคมเศรษฐกิจ
-  Cộng đồng Văn hóa-Xã hội - โก๊งด่งวันฮว้าส๊าโห่ย / ประชาคมวัฒนธรรม-สังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด