กลุ่มปัญญาชนห่าดงเพื่อความรักฮานอยร่วมแรงร่วมใจรักษาพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินา

(VOVWORLD) - กลุ่มปัญญาชนห่าดงได้รับการสดุดีในพิธีมอบรางวัลบุ่ยซวนฟ้ายเพื่อความรักฮานอยปี 2020 ประเภทกิจกรรมเพื่อความรักฮานอยเนื่องจากมีส่วนร่วมในการค้นหาและมอบพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินาให้แก่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในกรุงฮานอยและท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศ

กลุ่มปัญญาชนห่าดงเพื่อความรักฮานอยร่วมแรงร่วมใจรักษาพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินา - ảnh 1ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มได้ค้นหา รวบรวมและมอบพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินา 200 ฉบับให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ(thethaovanhoa.vn

กลุ่มปัญญาชนห่าดงมีสมาชิก 8 คนจากสาขาอาชีพต่างๆ เช่น กวี จิตรกร ศิลปินและนักธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกในกลุ่มสามารถค้นหา รวบรวมและมอบพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินา 200 ฉบับให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ โดยมี80 ฉบับเป็นพระบรมราชโองการสำหรับวิหารและศาลเจ้าต่างๆในกรุงฮานอย โดยส่วนใหญ่คือพระบรมราชโองการในสมัยราชวงศ์เหงียนและราชวงศ์เล

ในวัฒนธรรมประเพณีเวียดนาม พระบรมราชโองการของกษัตริย์สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัดวาอาราม วิหารศาลเจ้า รวมทั้งสถานที่บูชาและการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นมรดกที่ล้ำค่าในคลังวัฒนธรรมเวียดนามและสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมทางจิตใจของหมู่บ้านชนบท ดังนั้น การมอบคืนพระบรมราชโองการให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นคือสิ่งที่มีความหมายพิเศษ สร้างความผูกพันด้านจิตใจของประชาชนผ่านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยในการพบปะเมื่อปี2015สมาชิกกลุ่มปัญญาชนห่าดงได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระบรมราชโองการต่างๆที่นายจิ่งฮิวสี ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯได้เก็บสะสมและเกิดความคิดมอบคืนให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ กวีเหงวียนกวางเถี่ยว สมาชิกกลุ่มฯได้เผยว่า“กิจกรรมนี้เริ่มต้นจากความรักหมู่บ้านชนบทของสมาชิกกลุ่มฯ ซึ่งการที่ท้องถิ่นต่างๆได้รับพระบรมราชโองการได้ช่วยเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของชาวบ้าน โดยพวกเขาตระหนักมากขึ้นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นเมือง พระบรมราชโองการที่เก็บสะสมนั้นมีอายุตั้งแต่ 70- 100 ปี ซึ่งพวกเราต้องใช้เวลาตรวจสอบหลายวันเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ได้รับพระบรมราชโองการเพราะท้องถิ่นต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา”

นอกจากพระบรมราชโองการที่นาย จิ่งฮิวสีได้เก็บสะสมแล้ว กลุ่มปัญญาชนห่าดงยังได้ทำการค้นหาและรวบรวมพระบรมราชโองการจากหลายแหล่ง โดยได้ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆ ใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และกลไกสื่อสารมวลชนต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่กำลังเก็บรักษาพระบรมราชโองการมอบให้กลุ่มฯเพื่อนำไปส่งคืนให้กับท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ ส่วนในกรณีที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ทางกลุ่มฯก็พยายามซื้อให้ได้

กลุ่มปัญญาชนห่าดงเพื่อความรักฮานอยร่วมแรงร่วมใจรักษาพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในสมัยศักดินา - ảnh 2สมาชิกกลุ่มฯได้รับการสดุดีในพิธีมอบรางวัลบุ่ยซวนฟ้ายเพื่อความรักฮานอยปี 2020 (thethaovanhoa.vn

นอกจากค้นหาพระบรมราชโองการแล้ว สมาชิกกลุ่มฯยังได้ค้นหาข้อมูลและแปลเนื้อหาในพระบรมราชโองการเพื่อทำความเข้าใจในจุดประสงค์ของเอกสาร กวีเหงวียนกวางเถี่ยวได้เผยว่า“พวกเราได้ประสานงานกับสถาบันฮั่นนม โดยสถาบันฮั่นนมได้เผยว่า พระบรมราชโองการมีคุณค่าวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามต้นฉบับที่ต้องได้รับการฟื้นฟู พวกเราได้ขอความช่วยเหลือจากสถาบันฮั่นนมในการตรวจสอบและแปลเนื้อหาพระบรมราชโองการแล้วจัดทำเป็นเอกสารอย่างสมบูรณ์  โดยการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยสร้างความสมดุลในการก้าวไปสู่อนาคต ซึ่งพวกเรารู้สึกมีความสุขและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรวบรวม แปลเนื้อหาและมอบพระบรมราชโองการให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ”

การค้นหาพระบรมราชโองการของกลุ่มปัญญาชนห่าดงได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมของประชาชาติ อีกทั้งช่วยสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคคลและคณะอื่นๆปฏิบัติตามเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าวัฒนธรรมของกรุงฮานอยที่มีเกียรติประวัติวัฒนธรรมนับพันปี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด