การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆจากมุมมองของสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ อำเภอสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) - ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆรวม 14ชนเผ่าที่อำเภอเขตเขาสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์มีคลังวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลาย เช่น พิธีกรรมต่างๆของชุมชน งานเทศกาลพื้นบ้าน นิทาน บทกวีมหากาพย์ การระบำรำฟ้อนและการร้องเพลงพื้นเมือง โดยการจัดตั้งสโมสรการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในอำเภอสิ่นโห่ได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆจากมุมมองของสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ อำเภอสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์ - ảnh 1 คณะศิลปะหมู่บ้านเตินฟอง ตำบลหลุ่งถ่าง อำเภอสิ่นโห่กำลังฝึกรำพื้นบ้าน (Baolaichau)

นางเติ๊นซานเจียม อาศัยที่หมู่บ้านก่างเลิน ตำบลต๊าฝิ่น อำเภอสิ่นโห่ เธอเป็นสมาชิกสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรได้ช่วยให้เธอมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าตน เช่น พิธีรับรองการบรรลุนิติภาวะของผู้ชายชนเผ่าเย้า พิธีบวงสรวงเทวดา พิธีขอพรให้หมู่บ้านสงบสุข โดยเฉพาะสมาชิกสโมสรยังสอนการระบำรำฟ้อน การร้องเพลงพื้นเมืองและการเย็บปักถักร้อยชุดแต่งกายของชนเผ่าเย้า นางเจียมกล่าวว่า“เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเย้ามีมาแต่เนิ่นนาน โดยลักษณะการร้องจะเป็นการแต่งเนื้อร้องสดและร้องโดยสตรีชนเผ่าเย้าในกลุ่มเล็กๆ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้เยาวชนชนเผ่าเย้าร้องเพลงพื้นเมืองไม่เป็น ดังนั้น ดิฉันและสตรีหลายคนได้เข้าร่วมสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้า โดยพวกเราได้พาลูกไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรเพื่อให้ลูกได้เรียนการร้องเพลงพื้นเมือง อีกทั้งแนะนำการเย็บปักถักร้อยชุดแต่งกายของชนเผ่าเย้า”

ตั้งแต่ปี 2016 สมาคมสตรีทุกระดับในอำเภอสิ่นโห่ได้เน้นส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ศิลปะ การแข่งขันกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนผ่านกิจกรรมของสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งจำนวนประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะสตรีที่เข้าร่วมสโมสรดังกล่าวนับวันเพิ่มมากขึ้น เช่น ตำบลต๊าฝิ่นมีประชาชนชนเผ่าเย้าเกือบ 3 พันคน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของประชาชนในตำบล โดยมีสตรีเกือบ 100 คนที่เข้าร่วมสโมสรอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า ซึ่งสโมสรต่างๆได้เปิดสอนการระบำรำฟ้อน การร้องเพลงพื้นเมืองและการเย็บปักถักร้อย พร้อมทั้งจัดการแสดงร้องเพลงพื้นเมืองทั้งในระดับชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด นางเติ๊นหมีจ่าย หัวหน้าสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเย้าตำบลต๊าฝิ่นได้เผยว่า“การจัดตั้งสโมสรได้รับการสนับสนุนจากสตรีชนเผ่าเย้าเพราะชื่นชอบวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าตน ดังนั้น พวกเขาจึงเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะต่างๆอย่างเข้มแข็งและได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งในเวลาข้างหน้า พวกเราจะส่งเสริมให้ผู้ชาย เด็กๆและผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ด้านภาษาและอักษรนมของชนเผ่าเย้าเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้แก่ลูกหลานและเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของสโมสรอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเรามีความประสงค์ว่า ทางการปกครองทุกระดับจะให้ความสนใจและสนับสนุนเงินทุนให้แก่การสอนภาษาและอักษรนมของชนเผ่าเย้า”

ปัจจุบัน อำเภอสิ่นโห่มีสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ 4 แห่งในตำบลส่าเหย่ฝิ่น ตำบลหนัมตัม อำเภอเมืองและตำบลต๊าฝิ่น ซึ่งเป็นตำบลที่มีประชาชนชนเผ่าเย้า ม้งและไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมต่างๆของสโมสรเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูพิธีกรรมและงานเทศกาลพื้นเมืองต่างๆ สำหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ นาง แจ่วถิห่า ประธานสมาคมสตรีอำเภอสิ่นโห่ได้เผยว่า“พวกเราจะจัดกิจกรรมแนะนำการเย็บปักถักร้อยชุดแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ การแสดงศิลปะและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อไป อีกทั้งมีแผนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆและแนะนำให้เยาวชนรู้จักการเย็บและความหมายของชุดแต่งกายของชนเผ่าตน ตลอดจนส่งเสริมการสอนภาษาเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ”

ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งและพัฒนาสโมสรการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตเขาสิ่นโห่ถือเป็นมาตรการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด