การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป

(VOVWORLD) -  หลังจากได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อได้พัฒนามากขึ้นในเขตตะวันตกของภาคใต้ โดยเฉพาะเมืองกาวแหลง จังหวัดด่งท้าบ ซึ่งถือเป็นอาหารทางใจที่ขาดมิได้ของชาวบ้าน มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมการแสดงศิลปะในเขตชุมชนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมและสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะที่มีความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน

 

การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป - ảnh 1การแสดงการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ 

ในช่วงค่ำวันที่ 15 และวันที่ 30 ทุกเดือน ที่ หอวัฒนธรรมเขต 2 หรือ สวนสาธารณะฮายบ่าจึง เมืองกาวแหลง จะมีการจัดการแสดงศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อของสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเขต 2 รวมสมาชิก 12  คนที่มีทั้งศิลปินมืออาชีพและสมัครเล่น นาย หวิ่งเถี่ยนจุง หัวหน้าสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเขต 2 ได้เผยว่า สโมสรได้รับการจัดตั้งและพัฒนามาเกือบ 15 ปี โดยในตอนแรก มีสมาชิกไม่กี่คนและมีการสลับกันจัดกิจกรรมต่างๆในบ้านของสมาชิก ซึ่งปัจจุบัน จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้น โดยความสามัคคีและความหลงใหลในศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สโมสรฯสามารถดำเนินการและพัฒนาได้"สโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสนุกสนาน โดยมีสมาชิกกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ สมาคมสตรีและสหภาพแรงงานที่ชื่นชอบและขอเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำหรับผู้ที่อยากเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนั้น นอกจากสามารถร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อได้แล้ว ต้องมีความกระตือรือร้นและต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรฯ"

การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป - ảnh 2กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสรต่างๆ 

ปัจจุบัน เมืองกาวแหลงมีสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ 47 แห่ง รวมสมาชิก 530 คน โดยมีกิจกรรมประจำเดือน หรือ ไตรมาส โดยเฉพาะในโอกาสรำลึกถึงกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมของสโมสรครอบครัวพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสรต่างๆระดับตำบลและเขต เป็นต้น ซึ่งมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของผู้ชมจำนวมาก

ในหลายปีมานี้ สำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดด่งท้าปได้มีแผนอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อระยะยาวที่สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น เปิดการอบรมและสอนการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเพื่อทำการแสดงในเขตชุมชน จัดงานมหกรรมศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อและการร้องเพลงทำนองห่อด่งท้าประดับอำเภอและจังหวัด เปิดการประกวดการเเต่งเนื้อร้องใหม่ให้แก่เพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ 20 บท เป็นต้น นาย โงหว่างเหวียด รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กีฬาและวิทยุเมืองกาวแหลงได้เผยว่า เพื่อให้สโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อสามารถดำเนินการและพัฒนา ต้องจัดกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสโมสรอื่นๆและต้องได้รับการสนับสนุนจากทางการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงิน"พวกเราได้เสนอให้คณะกรรมการประชาชนเมืองกาวแหลงพิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอุปกรณ์ ปัจจุบัน มีสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่างตื๋อจำนวนมาก แต่ขาดแคลนเครื่องดนตรี ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว ก็สามารถเรียกร้องให้สถานประกอบการช่วยเหลือหน่วยงานวัฒนธรรมระดับตำบลและเขต รวมถึงสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่างตื๋อ"

การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป - ảnh 3 ภาพกิจกรรมของสโมสรฯ

ส่วนบรรดาศิลปินอาวุโสของสโมสรต่างๆ มีความหวงแหนและพยายามแสวงหามาตรการต่างๆเพื่อจุดประกายความรักศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อให้แก่คนรุ่นใหม่เพราะสมาชิกสโมสรต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน นาย หวิ่งเถี่ยนจุง หัวหน้าสโมสรการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเขต 2 ได้เผยว่า เพื่อปกป้องไม่ให้ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อสูญหายไป สโมสรต่างๆต้องพยายามเสริมสร้างความรักและผลักดันการสอนการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"ต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและการแสดงการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนได้ชมและรู้สึกชื่นชอบ ซึ่งมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ"

แผนการพัฒนาศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อระยะยาวของจังหวัดด่งท้าปและความมุ่งมั่นตั้งใจของศิลปินทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์และทำให้ศิลปะแขนงนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้ที่สานต่อเกียรติประวัติและศิลปะพื้นเมืองนี้ของบรรพบุรุษให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด