การอนุรักษ์เพลงทำนองกาจู่ภายหลังได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกมา ๔ ปี

( VOVworld )- เพลงทำนองกาจู่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเวียดนามและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี ๒๐๐๙  ในตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พยายามในการอนุรักษ์เพลงทำนองกาจู่และได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม เพลงทำนองกาจู่ยังคงจะต้องได้รับความสนใจอนุรักษ์และเผยแพร่เข้าสู่ชีวิตของชุมชนมากขึ้น

 


( VOVworld )- เพลงทำนองกาจู่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเวียดนามและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี ๒๐๐๙  ในตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พยายามในการอนุรักษ์เพลงทำนองกาจู่และได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม เพลงทำนองกาจู่ยังคงจะต้องได้รับความสนใจอนุรักษ์และเผยแพร่เข้าสู่ชีวิตของชุมชนมากขึ้น
การอนุรักษ์เพลงทำนองกาจู่ภายหลังได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกมา ๔ ปี    - ảnh 1
สโมสรกาจู่ทังลอง

จากสถิติที่มีการบันทึกไว้ปรากฎว่า ในขณะนี้ ๑๕ จังหวัดที่มีสโมสรร้องเพลงทำนองกาจู่และหมู่บ้านร้องเพลงกาจู่ โดยในกรุงฮานอยมีสโมสรร้องเพลงทำนองกาจู่ที่มีชื่อเสียงและมีมากที่สุดถึง ๒๒ แห่งเช่น สโมสรกาจู่ฮานอย ท้ายห่า วันเมี้ยวและทังลอง และสโมสรกาจู่ตามศูนย์วัฒนธรรมและสโมสรครอบครัว  ขณะเดียวกัน กรุงฮานอยยังคงดำเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของเพลงทำนองกาจู่ต่อไป

นี่คือเสียงเพลงที่คุ้นหูผู้ชม ณ สโมสรร้องเพลงทำนองกาจู่ฮานอย  ที่ศาลเจ้ากิมเงิน ย่านถนนเก่าแก่ ๓๖ สายใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งศิลปินอาวุโสและสมาชิกของสโมสรได้แสดงทุกๆค่ำวันพุทธและวันอาทิตย์  ศิลปินอาวุโสเลถิ่แบกเวิน หัวหน้าสโมสรฯเปิดเผยว่า ในแนวโน้มที่ศิลปะสมัยใหม่โหมกระหน่ำเข้ามาส่งผลให้ศิลปะร้องเพลงทำนองกาจู่กำลังประสบกับการที่ผู้ชมลดลง สโมสรหลายแห่งต้องย้ายที่จัดแสดงหรือลดจำนวนรอบการแสดง  ท่านเลถิ่แบกเวินกล่าว  “ เมื่อก่อนนี้ พวกเราแสดงตามสถานที่ต่างๆประมาณ ๒๔-๒๖ รอบต่อเดือนเช่น บิ๊กเกิวด่าวก๊วาน และศาลเจ้ากิมเงิน แต่ปัจจุบันต้องยกเลิกรายการแสดง  ที่บิ๊กเกิวด่าวก๊วาน  ดิฉันรักอาชีพนี้เป็นชีวิตจิตใจจึงไม่อยากทิ้งมัน เราแสดงเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่ให้พัฒนาต่อไปหากมิใช่เพื่อค่าตอบแทน  ตอนกลางวัน ดิฉันทำงานที่โรงพยาบาลและตอนค่ำมาร้องเพลงที่นี่  ”

ส่วนสโมสรกาจู่ทังลองที่บ้านมรดกเลขที่ ๘๗ ถนนมะเมยมีแขกมาชมสม่ำเสมอแต่เป็นชาวต่างประเทศเสียส่วนมาก ทางสโมสรได้ร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวให้ระบุรายการแสดงเพลงทำนองกาจู่เข้าในรายการทัวร์เพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้เข้าสู่ชีวิตมากขึ้น  ทางสโมสรยังสนใจสอนการร้องเพลงทำนองกาจู่ให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นมาตรการอนุรักษ์กาจู่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คุณฝ่ามถิ่เหวศิลปินอาวุโสและหัวหน้าสโมสรกาจู่ทังลองเห็นว่า “ ปัจจุบันการอนุรักษ์นั้นโดยประชาชนเป็นผู้ดำเนินการเอง สโมสรกาจู่ทังลองโชคดีกว่าสโมสรอื่นๆเพราะมีนักร้องจำนวนมากและเป็นคนรุ่นใหม่  คนเหล่านี้เป็นวัยรุ่น รักการร้องเพลงและร้องด้วยใจรัก 

สโมสรกาจู่ฮานอยและกาจู่ทังลองเป็นตัวอย่างในการแสดง การเผยแพร่และการฝึกสอนการร้องเพลงทำนองกาจู่ในกรุงฮานอย  แต่ยังมีสโมสรอื่นๆของฮานอยและอีกหลายจังหวัดยังคงประสบความยากลำบากในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นเมืองแขนงนี้  แต่หากได้รับความดูแลอย่างดีจากทางการท้องถิ่น การร้องเพลงทำนองกาจู่ก็ยังคงได้รับการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น สโมสรกาจู่โหลเค ตำบลเลียนห่า อำเภอดงแอง กรุงฮานอย แต่ละปีได้รับงบประมาณประมาณ ๕๐ ล้านด่งจากทางการท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงและเปิดสอนให้แก่คนรุ่นใหม่  ทางอำเภอยังถือกาจู่โหลเคของหมู่บ้านเป็นอาหารพิเศษทางใจเพื่อให้โหลเคเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  ส่วนจังหวัดบั๊กนินห์ที่ติดกับกรุงฮานอยกำลังดำเนินโครงการ “ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกเพลงพื้นเมืองทำนองกวานเหาะบั๊กนินห์และกาจู่ระยะปี ๒๐๑๓-๒๐๒๐ ” ด้วยงบประมาณ ๖ หมื่น ๕ พันล้านด่ง  

การอนุรักษ์เพลงทำนองกาจู่ภายหลังได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกมา ๔ ปี    - ảnh 2
เด็กๆฝึกร้องเพลงทำนองกาจู่

ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกำลังดำเนินโครงการปฏิบัติแห่งชาติ โดยวางมาตรการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกเพลงทำนองกาจู่ โดยกิจกรรมที่โดดเด่นกิจกรรมหนึ่งคือ งามหกรรมร้องเพลงทำนองกาจู่ทั่วประเทศที่กรุงฮานอยเดือนสิงหาคมนี้ โดยมี๑๕จังหวัดยื่นความจำนงค์เข้าร่วม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณค่าพิเศษของเพลงทำนองกาจู่ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม อีกทั้งสำรวจและประเมินการอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่ระยะ ๕ปีตั้งแต่ปี๒๐๑๐-๒๐๑๔ ตามคำมั่นที่ให้ไว้กับองค์การยูเนสโก  งานมหกรรมร้องเพลงทำนองกาจู่ยังเป็นการเรียกความสนใจจากชุมชนต่อศิลปะแขนงนี้มากขึ้น เป็นการสดุดีสโมสรกาจู่และเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจศิลปินรุ่นใหม่ที่รักศิลปะพื้นเมืองแขนงนี้ อันเป็นการเผยแพร่คุณค่าของศิลปะการร้องเพลงกาจู่ที่เป็นมรดกของชาติและโลกสู่สาธารณชน ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด