การอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงาแขวงเตืองบิ่งเหียบ เมืองถุเหย่าโหมด จังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -  เมื่อเร็วๆนี้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านเตืองบิ่งเหียบในแขวงเตืองบิ่งเหียบ เมืองถุเหย่าโหมด จังหวัดบิ่งเยืองได้รับการอนุมัติ ซึ่งสร้างความหวังเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติที่กำลังมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปตามการพัฒนาของยุคสมัยที่ไม่นิยมใช้ผลงานศิลปะลงรักขัดเงาอีก
การอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงาแขวงเตืองบิ่งเหียบ เมืองถุเหย่าโหมด จังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1เครื่องลงรักขัดเงา เตืองบิ่งเหียบ 

เครื่องลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบในจังหวัดบิ่งเยืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง  มีความปราณีตสวยงามและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมเอเชีย บรรดาช่างศิลป์ได้เผยว่า หมู่บ้านอาชีพลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบได้พัฒนาเป็นอย่างมากในช่วงปี 1980-1990 โดยเครื่องลงรักขัดเงาได้รับรางวัลต่างๆภายในประเทศและได้รับความนิยมจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดาและญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กว่า 700ครอบครัวในท้องถิ่นและสร้างงานทำให้แก่แรงงานต่างถิ่นหลายพันคน แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพนี้กำลังมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไป โดยมีหลายครอบครัวต้องละทิ้งอาชีพ ในขณะที่โรงงานใหญ่บางแห่งไม่สามารถประกอบการต่อไปได้เนื่องจากขาดเงินลงทุนระยะยาว และเสี่ยงที่จะล้มละลาย ส่วนจำนวนโรงงานและสถานประกอบการได้ลดลงจากหลายร้อยแห่งลงเหลือไม่กี่สิบแห่งเท่านั้น

เพื่อฟื้นฟูหมู่บ้านลงรักขัดเงา จังหวัดบิ่งเยืองได้จัดทำเอกสารที่ยื่นเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวรับรองอาชีพลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2016 นอกจากนี้ ทางการจังหวัดฯได้เริ่มจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบที่มีการเข้าร่วมของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆ ต่อมา จนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2017 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้มอบหมายให้เมืองถุเหย่าโหมดทำการวิจัยโครงการดังกล่าว โดยเน้นแผนการสร้างสรรค์หมู่บ้านแบบบูรณาการ การวางผังและการก่อสร้างเขตผลิตเพื่อค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านควบคู่กับการจัดโปรแกรมทัวร์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ นาย เจิ่นสีนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองถุเหย่าโหมดได้ยืนยันว่า ทางการท้องถิ่นกำลังผลักดันความพยายามเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงา"พวกเรามีแผนประสานงานกับสมาคมลงรักขัดเงาจังหวัดบิ่งเยืองและโรงเรียนอาชีวศึกษาวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมจังหวัดบิ่งเยืองในการอบรมช่างศิลป์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บรรดาศิลปินอาวุโส เรียบเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอาชีพพื้นบ้านของประชาชาติ"

การอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงาแขวงเตืองบิ่งเหียบ เมืองถุเหย่าโหมด จังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 2นาย เจืองกวางติ่ง เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องลงรักขัดเงาดิ่งหว่าแนะนำภาพลงรักขัดเงาที่มีอายุหลายสิบปี

ส่วนบรรดาช่างศิลป์อาวุโสที่มีอายุมากแล้วมีความหวงแหนและพยายามแสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้อาชีพลงรักขัดเงาสูญหายไปและชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง โดยหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือต้องยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอาชีพลงรักขัดเงา นาย เจืองกวางติ่ง เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องลงรักขัดเงาดิ่งหว่าได้เผยว่า"ต้องเพิ่มคุณค่าให้แก่การประกอบอาชีพและเครื่องลงรักขัดเงา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดบิ่งเยือง อีกทั้งต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้เครื่องลงรักขัดเงาของจังหวัดฯเป็นที่รู้จักมากขึ้นในทั่วประเทศเพื่อขยายตลาดรองรับ ตลอดจนผลักดันการให้การศึกษาและจุดประกายความรักในการทำเครื่องลงรักขัดเงาในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย"

การที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านทำเครื่องลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบได้รับการอนุมัตินั้นได้สร้างความหวังเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพลงรักขัดเงาเตืองบิ่งเหียบ โดยความพยายามของทางการปกครองและการเข้าร่วมของบรรดาศิลปินอาวุโสจะช่วยฟื้นฟูชื่อเสียงและสถานะของอาชีพนี้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด