การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆในนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - จากการก่อตั้งและพัฒนามากว่า 322 ปี ทำให้ยาดิ่ง - ไซ่ง่อน- นครโฮจิมินห์มีมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดแข็งและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนามรดกเหล่านี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของนครโฮจิมินห์
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆในนครโฮจิมินห์ - ảnh 1โบสถ์พระแม่มารี  

ปัจจุบัน นครโฮจิมินห์มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองกว่า170 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบุกเบิก สร้างสรรค์และพัฒนานครฯในช่วงต่างๆ โบราณสถานต่างๆที่ได้รับการรับรองส่วนใหญ่เป็นแหล่งโบราณคดี สถาปัตยกรรมด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในเขตชุมชน เช่น ศาสนสถานและกิจการต่างๆ ส่วนสำหรับโบราณสถานทางประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติ ก็มีอาทิเช่น ทำเนียบเอกภาพ อุโมงค์กู๋จีและท่าเรือหย่าโหร่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวัดเกือบ 1พันแห่ง รวมถึงวัดโบราณที่มีอายุกว่า 100ปี เช่น วัดลิงเซินโก๋ตื่อและวัดซักตื๋อเจื่องเถาะ 

นอกจากมรดกวัฒนธรรมรูปธรรม นครโฮจิมินห์ยังมีมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่หลากหลาย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ในปี 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวนครฯอยู่ที่กว่า 8.6 ล้านคน นักท่องเที่ยวภายในประเทศบรรลุกว่า 32.7 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวมักจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อต่างๆ เช่น โบสถ์พระแม่มารี ไปรษณีย์กลาง โรงละครใหญ่ ทำเนียบเอกภาพ ตลาดเบ๊นแถ่งและถนนคนเดินเหงวียนเหวะ ส่วนโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก นาง เหงวียนถิห่งเฟือง นักท่องเที่ยวจากเมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงได้เผยว่า เธออยากไปเที่ยวชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ในนครโฮจิมินห์มาก แต่การค้นหาข้อมูลทำได้ไม่ง่ายนัก"ก่อนที่จะไปเที่ยวนครโฮจิมินห์ ดิฉันได้ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต แต่ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มีไม่มากนัก ซึ่งถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มากขึ้น  ก็ต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงทางอินเตอร์เน็ต"

การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆในนครโฮจิมินห์ - ảnh 2ทำเนียบเอกภาพ 

ส่วนดร.เหงวียนดึ๊กเหียบ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมรดก รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผลงานวิจัยและเรียบเรียงหนังสือ 3เล่มเกี่ยวกับไซ่ง่อน-เจอะเลิ้นได้เผยว่า วิธีการเชื่อมโยงมรดกในนครโฮจิมินห์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน นอกจากนี้ ต้องจัดทำป้ายคำบรรยายเกี่ยวกับโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม"ควรติดตั้งป้ายในโบราณสถานที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเคยมาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมต่างๆเหมือนในเมืองวัฒนธรรมต่างๆ เช่น สถานที่หลายแห่งในประเทศฝรั่งเศสมีการตั้งป้ายที่เขียนว่า "ประธานโฮจิมินห์เคยพำนักอาศัยที่นี่" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพและยกย่องบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก"

คุณค่าที่สำคัญของมรดกคือไม่สามารถสร้างใหม่ได้จึงมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ต้องรักษาเอาไว้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยนี้เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ นี่มิใช่กิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากประชาชนทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวจะนำผลประโยชน์มากมายมาให้แก่นครโฮจิมินห์ โดยการท่องเที่ยวเชิงมรดกจะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดก อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขยายความเข้าใจ การให้ความเคารพการผสมผสานและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด