ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของประชาชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อปี 2012 โดยได้รับการประเมินว่า มีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษในชีวิตจิตใจของชาวเวียดนาม มีพลังชีวิตที่เข้มแข็งและได้รับการส่งเสริมในชุมชนจนกลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของประชาชาติเวียดนาม - ảnh 1ภาพเทศกาลวิหารหุ่ง 

ตามความเห็นของบรรดานักวิชาการ “ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง”คือส่วนหนึ่งของความเลื่อมใสบูชาบรรพบุรุษของประชาชาติเวียดนาม สะท้อนคติประจำใจของชาติเวียดนามคือ “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ” อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีชนในชาติ ซึ่งทำให้“ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง”ไม่เพียงแต่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น หากยังเชื่อมโยงระหว่างชุมชนชนเผ่าต่างๆของเวียดนามอีกด้วย ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและเทศกาลวิหารหุ่ง จังหวัดฟู้เถาะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นของชาวเวียดนามผ่านคำว่า "ด่งบ่าว" ที่หมายถึงประชาชนเวียดนามทุกคนมีรากเหง้าและสายเลือดเดียวกันโดยเทพหลากลองกวนและนางฟ้าเอิวเกอคือผู้ให้กำเนิดประชาชาติ ศ.เหงวียนชี้เบ่น สมาชิกสภามรดกแห่งชาติได้ยืนยันว่า“ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษต่อความเชื่อในชีวิตสังคมของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ โดยราชวงศ์ในสมัยศักดินาและระบอบการปกครองต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อการสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นี่คือความเลื่อมใสศรัทธาที่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของเวียดนามและเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีชนในชาติ”

บรรดานักวิชาการได้ประเมินว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งสะท้อนเกียรติประวัติและคุณค่าทางจริยธรรมที่ดีงาม โดยการสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพและความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมความเมตตาอารีและการคิดถึงส่วนรวม ซึ่งการระลึกถึงบรรพบุรุษ รวมทั้งบรรพกษัตริย์หุ่งและบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนจะช่วยส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ในชุมชน อีกทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบรรพบุรุษและบรรพกษัตริย์หุ่งที่คอยปกป้องดูแลทุกคน ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติ จิตใจแห่งการพึ่งพาตนเองและความเป็นอิสระของประชาชาติ ดร.เจิ่นวันหุ่งจากมหาวิทยาลัยหุ่งเวือง จังหวัดฟู้เถาะได้ให้ข้อสังเกตว่า“มรดกความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในจังหวัดฟู้เถาะได้รับการยกย่องเนื่องจากสะท้อนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งคือความสามัคคีชนในชาติและความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นในชุมชน สองคือคติประจำใจของชาติเวียดนามที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพกษัตริย์หุ่ง ซึ่งเป็นผู้สร้างชาติ คือ “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ” สามคือรากเหง้าของประชาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนามและเป็นพื้นฐานให้แก่การส่งเสริมความสามัคคีชนในชาติ”

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของประชาชาติเวียดนาม - ảnh 2การสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพและความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมความเมตตาอารีและการคิดถึงส่วนรวม  

ข้อมูลสถิติของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวระบุว่า ปัจจุบัน เวียดนามมีโบราณสถานบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง พระมเหสี พระโอรส พระธิดาและนายพลในสมัยบรรพกษัตริย์หุ่ง กว่า 1,400 แห่ง เฉพาะในจังหวัดฟู้เถาะมีโบราณสถาน 345 แห่งที่เกี่ยวข้องกับความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง โดยเฉพาะเขตโบราณสถานวิหารหุ่ง ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในวันที่ 10 เดือนสามตามจันทรคติทุกปี นอกจากโบราณสถานบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งภายในประเทศแล้ว ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย รัสเซีย สาธารณรัฐเช็กและลาวก็ได้ทำการตั้งวิหารบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง

ส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกได้ประเมินว่า “ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง”คือมรดกที่มีคุณค่าระดับโลกเพราะมีส่วนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชาติอื่นๆตระหนักถึงการส่งเสริมคุณค่าของมรดกต่างๆ โดยเอกสารเกี่ยวกับ“ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง”ของยูเนสโกระบุว่า คุณค่าของมรดกนี้สะท้อนให้เห็นจากการให้ความเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษตามคติ “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ”  ซึ่งการที่“ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง”ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติได้สร้างความหวังเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนประเทศต่างๆให้ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด