งานนิทรรศการเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อส่วนอุทิศของนักรบปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWORLD) - งานนิทรรศการในหัวข้อ “นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง”ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเวียดนาม คณะกรรมการบริหารเขตโบราณสถานโกนด๋าวและพิพิธภัณฑ์นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังกำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อนักรบปฏิวัติที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราชและเสรีภาพของประชาชาติ
งานนิทรรศการเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อส่วนอุทิศของนักรบปฏิวัติเวียดนาม - ảnh 1 ภาพถ่ายที่จัดแสดงในงาน (toquoc.vn)

ในกรอบของงาน มีการจัดแสดงเอกสาร ภาพถ่ายและวัตถุสิ่งของเกือบ 300ชิ้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความทรหดอดทนและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังในภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ โดยแบ่งเป็น 3โซนคือ “นรกบนดิน” “ความกล้าหาญและทรหดอดทน”และ “วันชัยชนะและการเดินทางกลับถิ่นเกิด” โดยโซน “นรกบนดิน” มีการจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับเรือนจำหว่าหล่อ เซินลา โกนด๋าวและฟู้ก๊วก โดยนอกเหนือจากเรือนจำหว่าหล่อที่ตั้งอยู่กลางกรุงฮานอย เรือนจำที่เหลือถูกก่อสร้างในเขตห่างไกลจากชุมชนและการเดินทางเข้าถึงมีความลำบาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของเรือนจำในยุคอาณานิคมและจักรวรรดินิยม สำหรับโซน “ความกล้าหาญและทรหดอดทน”จัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง เช่น ทำให้เรือนจำเป็นโรงเรียนแห่งการปฏิวัติเพื่อฝึกฝนหล่อหลอมความมุ่งมั่นในการต่อสู้ ความสามัคคี การช่วยเหลือจุนเจือกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในเรือนจำ ทั้งนี้ จากการฟันฝ่าความลำบาก สิ่งยั่วยุและความเจ็บปวดจากการทำร้ายร่างกาย นักรบปฏิวัติได้ทำการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นต่อความสำเร็จของการปฏิวัติ ส่วนโซน “วันชัยชนะและการเดินทางกลับถิ่นเกิด” แนะนำเกี่ยวกับนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังที่สามารถรอดชีวิตจากเรือนจำในยุคอาณานิคมและจักรวรรดินิยม โดยมีนักรบหลายคนได้พยายามหาทางหลบหนีออกมาจากเรือนจำเพื่อกลับไปเคลื่อนไหวปฏิวัติอีกครั้ง เช่น โด๊ะเหมื่อย ซองห่าว ฝ่ามห่งกือและเหงวียนเลืองบั่ง เป็นต้น ซึ่งนักรบเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้นำที่ปรีชาสามารถของพรรค รัฐและกองทัพ นาง เหงวียนถิแอ๊ง ชาวกรุงฮานอยที่มาชมงานได้เผยว่า“จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ดิฉันมีความประทับใจต่อความมุ่งมั่น ความทรหดอดทนและกล้าหาญในการต่อสู้ โดยไม่เคยย่อท้อและตั้งใจรบ ตั้งใจเสียสละเพื่อช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพมาให้แก่ปิตุภูมิ จากงานนิทรรศการครั้งนี้ พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางการเมือง ความตั้งใจและความเชื่อมั่นในการต่อสู้ รวมทั้งความพร้อมในการเสียสละเพื่อเป้าหมายคือเอกราชและเสรีภาพของปิตุภูมิและความอิ่มหนำผาสุกของประชาชน”

งานนิทรรศการเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อส่วนอุทิศของนักรบปฏิวัติเวียดนาม - ảnh 2การจัดแสดงเกี่ยวกับนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง (toquoc.vn)

จากเนื้อหาต่างๆที่หลากหลายและการจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการออกแบบกราฟิกได้ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเสียสละ ความยากลำบาก ความมุ่งมั่น ความทรหดอดทนและกล้าหาญในการต่อสู้ของนักรบปฏิวัติในเรือนจำของนักล่าอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากสิ่งของวัตถุที่จัดแสดงในงาน เช่น โซ่ตรวนที่เรือนจำหว่าหล่อและเรือนจำโกนด๋าว  ตะปูที่ผู้คุมเรือนจำใช้ตอกทะลุสมองของนักรบปฏิวัติที่เรือนจำฟู้ก๊วกและกรงเสือที่ใช้คุมขังนักรบปฏิวัติ เป็นต้น

การอยู่ในนรกบนดินและการทรมานของผู้คุมเรือนจำไม่สามารถทำลายความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของนักรบปฏิวัติ หากช่วยให้พวกเขาฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ทำให้เรือนจำเป็นโรงเรียนแห่งการปฏิวัติ มีส่วนช่วยรักษาภาพลักษณ์และความทรหดอดทนของนักรบปฏิวัติ อีกทั้งมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆของพรรคในเรือนจำเพื่อชี้นำประชาชนทำการต่อสู้ ส่วนนักรบปฏิวัติได้สามัคคีกันเพื่อทำการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น อดอาหาร ต่อต้านการทำงานหนักและการต่อสู้โดยตรงกับผู้คุมเรือนจำ นาย ด่าววันกิม ชาวถ่วนแถ่ง จากจังหวัดบั๊กนิง ซึ่งเคยถูกศัตรูจับกุมคุมขังที่เรือนจำฟู้ก๊วกได้เผยว่า“ภาพที่จัดแสดงในงานครั้งนี้ทำให้ผมคิดถึงการต่อสู้และเพื่อนสหายที่เสียชีวิตในเรือนจำ  พวกเรารู้สึกบอกไม่ถูกและภาคภูมิใจที่สามารถรักษาภาพลักษณ์ของนักรบที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง”

ในช่วงที่ประเทศมีเอกภาพ แม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ แต่นักรบปฏิวัติยังคงรักษาบุคลิกภาพที่ดีงาม มีความสามัคคี ช่วยเหลือจุนเจือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างถิ่นเกิดและประเทศให้เจริญอย่างเข้มแข็งและสวยงามเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ปฏิบัติตาม โดยหลังจากเดินทางกลับถิ่นเกิดจากเรือนจำฟู้ก๊วก นาย เลิมวันบ๋าง ได้เดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อค้นหาและรวบรวมสิ่งของวัตถุของนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังเพื่อเชิดชู แสดงความสำนึกในบุญคุณและมีส่วนร่วมให้การศึกษาเกียรติประวัติให้แก่คนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน นาย เลิมวันบ๋างเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง ที่อำเภอฟู้เซวียน กรุงฮานอย ส่วนนายแพทย์เหงวียนเจื่องโต๋ะ ที่เคยถูกศัตรูจับกุมคุมขังในเรือนจำฟู้ก๊วก ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสภาแพทย์แผนโบราณจังหวัดเหงะอานได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน นาย เลิมวันบ๋างได้เผยว่า“หลังจากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ พวกเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง ที่อำเภอฟู้เซวียน กรุงฮานอย ผมและนักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังรวมถึงสมาชิกครอบครัวนักรบที่เสียชีวิตในเรือนจำรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้เพราะได้ชมภาพถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับช่วงเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตและประสบการณ์ต่างๆของญาติที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด”

งานนิทรรศการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณต่อส่วนอุทิศและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของนักรบปฏิวัติที่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชและเสรีภาพของประชาชาติ มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเกี่ยวกับเกียรติประวัติแห่งการปฏิวัติ เชิดชูความรักชาติ ความภาคภูมิใจในประชาชาติและความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิให้มั่นคงตลอดไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด