จังหวัดลายโจว์อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -จังหวัดลายโจว์ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของ 20 ชนเผ่า เพื่อส่งเสริมศักยภาพของการเป็นแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย จังหวัดลายโจว์ได้ผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยว

 
จังหวัดลายโจว์อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 1หมู่บ้านหว่างแฟว อำเภอฟองโถพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผสานกับการค้นคว้าวัฒนธรรมและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไท

ชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดลายโจว์ต่างมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ เป็นแหล่งพลังที่สำคัญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดลายโจว์ได้ประกาศโครงการ “อนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงปี 2021 -2025 แนวทางจนถึงปี 2030 ซึ่งตามนั้น ทางจังหวัดฯ ได้ระดมพลังทุกแหล่งเพื่อลงทุน ใช้ประโยชน์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมือง มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นาย เจิ่นกวางค้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดลายโจว์ได้เผยว่า 

ในช่วงปี 2021 -2025 จังหวัดลายโจว์ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีหมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน 5 แห่งผสานกับการค้นคว้าวัฒนธรรมของ 5 ชนเผ่า หมู่บ้านหว่างแฟว อำเภอฟองโถพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผสานกับการค้นคว้าวัฒนธรรมและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไท ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านซินสวยโห่ อำเภอฟองโถ  จะได้มีโอกาสค้นคว้าธรรมชาติ วัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าในหมู่บ้านสี่เทิวจ่าย อำเภอตามเดื่อง วัฒนธรรมของชนเผ่าลือในหมู่บ้านฮอน  พวกเราตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปี 2025 หมู่บ้านซินสวยโห่จะเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชนระดับอาเซียน”       

 ปัจจุบัน จังหวัดลายโจว์มีมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ 5 รายการ ได้แก่ ศิลปะการฟ้อน Xòe การละเล่นชักเย่อของชนเผ่าไท พิธีตู๋ก๋ายของชนเผ่าเย้า เทศกาลเกิ่วต่าวของชนเผ่าม้งและอาชีพทอผ้าลวดลายพื้นเมืองของชนเผ่าลือ  โดยเฉพาะการร้องเพลงทำนองแทนของชนเผ่าไทได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก ในความพยายามอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดลายโจว์ได้เปิดชั้นเรียนสอนวัฒนธรรมนามธรรมของชนเผ่าต่างๆ การสาธิตและอนุรักษ์ 16 เทศกาลดีเด่นของชนกลุ่มน้อย เช่น เทศกาลเซ่นไหว้เทพเจ้าของชาวเผ่าห่าญี่ เต๊ตเกิมเม้ยหรืองานบุญข้าวใหม่ของชาวเผ่าซีลา เป็นต้น นาง มายถิห่งซิม รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอฟองโถได้เผยว่า 

“ที่ตำบลเหมื่องซอ มีการจัดงานเทศกาลนางฮานในวันที่ 15 เดือนสองตามจันทรคติทุกปีเพื่อรำลึกถึงนางฮาน ซึ่งเป็นนายพลหญิงของชนเผ่าไท ในกรอบของงาน มีการจัดการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่วนในวันที่ 10 เดือนสามตามจันทรคติทุกปี มีการจัดเทศกาลแทนกิมปาง ซึ่งเป็นงานเทศกาลพื้นเมืองของชนเผ่าไท  ในกรอบของงาน  จะมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง การจัดรายการแสดงศิลปะ  รวมทั้งการแสดงการฟ้อน Xoe  ซึ่งเป็นรูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว”

จังหวัดลายโจว์อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 2ข้าวเหนียวสีม่วงถูกระบุในรายชื่อ 100 อาหารพื้นเมืองของเวียดนาม  

อาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง เช่น การเย็บปักถักร้อย การหล่อทองแดงในหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดลายโจว์ ได้สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า อาหารก็เป็นจุดแข็งของจังหวัดลายโจว์ องค์การกินเนสส์เวียดนามได้ระบุอาหารต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวสีม่วงในรายชื่อ 100 อาหารพื้นเมืองของเวียดนาม  นาง หล่อถิญุง เจ้าของโฮมเสตย์เติมญุง หมู่บ้านหว่างแฟว ตำบลเหมื่องซอ อำเภอฟองโถได้เผยว่า 

“อาหารของชนเผ่าไทมีความหลากหลายมาก เช่น เมนูปลาย่างหรือในภาษาชนเผ่าเรียกว่า ปาปิ๋งตบ เมื่อมาเที่ยวหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าไท ค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรม เช่น การรำสว่าและการรำกระทบไม้ เมื่อใช้บริการของเรา  นักท่องเที่ยวจะได้สระผมแบบเผ่าไทในวันตรุษเต๊ตเพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง จากการเป็นชาวบ้านหว่างแฟว ดิฉันมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและอาหารของชนเผ่าไท”

จังหวัดลายโจว์กำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆ การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตตะวันตกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ ทางจังหวัดฯเน้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เปิดทัวร์ท่องเที่ยวใหม่ๆ มีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดนักลงทุนและบริษัทนำเที่ยว นาย ต๊งแทงหาย รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลายโจว์ได้เผยว่า

จังหวัดลายโจว์ได้ยื่นเสนอแนวทางการก่อสร้างสนามบินลายโจว์ต่อรัฐบาล ปัจจุบันพวกเราได้อนุมัติโครงการสวนแห่งสวรรค์ที่อำเภอตามเดื่อง โดยมีพื้นที่กว่า 100 เฮกตาร์ โดยเฉพาะมีลานสกีกลางแจ้ง โครงการน้ำตกตากติ่ง โครงการน้ำพุร้อนเฟียงฟาด อำเภอเตินเอียน เป็นต้น”

จังหวัดลายโจว์กำลังสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยว ในเวลาอันใกล้นี้ จังหวัดลายโจว์จะกลายเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด