จิตรกรรมฝาผนังในถนนสายต่างๆในนครโฮจิมินห์สื่อถึงคุณค่าที่ดีงาม

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ กำแพงเก่า ๆ เลียบตามถนนสายต่างๆในเขตถุดึ๊ก นครโฮจิมินห์ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยมีการวาดภาพบนผนังอย่างมีชีวิตชีวา นี่คือผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีความคิดสร้างสรรค์ของบรรดาทหารผ่านศึกเพื่อฉลองการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ และมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติวิถีชีวิตที่มีอารยธรรมและทันสมัย

จิตรกรรมฝาผนังในถนนสายต่างๆในนครโฮจิมินห์สื่อถึงคุณค่าที่ดีงาม - ảnh 1ถนนหมายเลข 21 และ 22 ในแขวงบิ่งเจี๋ยว เขตถุดึ๊ก 

 

 เมื่อก่อนนี้ ถนนหมายเลข 21 และ 22 ในแขวงบิ่งเจี๋ยว เขตถุดึ๊ก นครโฮจิมินห์เผชิญกับปัญหาขยะริมทาง กำแพงริมทางสูง 3เมตรเปรอะเปื้อนไปด้วยสีและรูปวาดที่ดูไม่สวยงาม รวมทั้งมีการติด "สติกเกอร์" โฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของถนน โดยตั้งแต่ปี2018 สมาคมทหารผ่านศึกแขวงบิ่งเจี๋ยวได้เสนอแนวคิดให้วาดภาพบนผนังเพื่อประชาสัมพันธ์และเรียกร้องให้ประชาชนและองค์การสังคมร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์เขตชุมชนที่มีวัฒนธรรมและทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการวาดภาพโปรเตอร์บนฝาผนังรวม 13 ภาพ ความยาวเกือบ 40เมตรได้รับการปฏิบัติแล้วเสร็จภายในเวลา 1 เดือน ต่อมาเมื่อปี 2019 จากการสานต่อโครงการดังกล่าว สมาคมทหารผ่านศึกแขวงบิ่งเจี๋ยวได้ปฏิบัติโครงการวาดภาพบนผนังในหัวข้อ “เวียดนาม-นิมิตหมายทางประวัติศาสตร์” โดยเป็น 21ภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประชาชาติ รวมความยาว 63เมตร ซึ่งโครงการนี้ได้รับการปฏิบัติแล้วเสร็จภายในเวลา 2เดือน ภาพวาดเหล่านี้บรรยายถึงนิมิตหมายทางประวัติศาสตร์ของประชาชาติตั้งแต่สมัยกษัตริย์หุ่งผู้สร้างชาติ การต่อสู้อย่างยาวนานเพื่อปลดปล่อยประชาชาติจนถึงมหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี1975 เพื่อปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นเอกภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในถนนสายต่างๆในนครโฮจิมินห์สื่อถึงคุณค่าที่ดีงาม - ảnh 2โครงการวาดภาพบนผนังในหัวข้อ “เวียดนาม-นิมิตหมายทางประวัติศาสตร์” 

นาย เหงวียนหงอกแอง ประธานสมาคมทหารผ่านศึกแขวงยิ่งเจี๋ยวได้เผยว่า เมื่อต้นปี2020 ทางสมาคมฯได้ปฏิบัติโครงการวาดภาพบนฝาผนังเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐและฉลองการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยภายหลังการปฏิบัติมาเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน สมาชิกสมาคมฯได้เสร็จสิ้นการวาดภาพ 25ภาพ รวมความยาว 200เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมที่เข้มแข็งของประชาชนทุกชั้นชนในขบวนการรณรงค์สร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม ตัวเมืองที่มีอารยธรรมและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นาย เหงวียนหงอกแองเผยว่าภาพวาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งยุวชนเกี่ยวกับเกียรติประวัติและประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนามเพื่อส่งเสริมเกียรติประวัติที่ดีงามในยุคปัจจุบันเท่านั้น หากยังมีส่วนช่วยยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงถนน ไม่ติด "สติกเกอร์" โฆษณาสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความงามของถนน”

ทั้งนี้ ความทุ่มเทของบรรดาทหารผ่านศึกได้ช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับงานด้านจิตรกรรมฝาผนังโดยได้รับการชื่นชมจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ได้สนับสนุนความหมายที่ถูกเผยแพร่ผ่านภาพวาดต่างๆ นาย เจิ่นซวนวิง อาศัยที่ถนนหมายเลขที่ 21 แขวงบิ่งเจี๋ยวได้เผยว่า ตัวเขาและชาวบ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีการวาดภาพบนผนังอย่างสวยงามในถนนละแวกนี้ ซึ่งทำให้ชาวบ้านตระหนักได้ดีว่า ไม่ควรทิ้งขยะลงถนนและร่วมกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนนี้ ชาวบ้านมักจะทิ้งขยะลงถนน แต่หลังจากมีการวาดภาพบนผนัง ทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกและไม่ทิ้งขยะลงถนนอีก”

จิตรกรรมฝาผนังในถนนสายต่างๆในนครโฮจิมินห์สื่อถึงคุณค่าที่ดีงาม - ảnh 3ภาพวาดบนผนังของสมาคมฯ 

นาง เจืองหว่างเอี๋ยน เลขาธิการพรรคสาขาแขวงบิ่งเจี๋ยวได้เผยว่า โครงการวาดภาพบนผนังของสมาคมทหารผ่านศึกแขวงบิ่งเจี๋ยวในตลอด 2ปีที่ผ่านมามีความหมายสำคัญในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของพรรคและรัฐ ประวัติศาสตร์การสร้างชาติและปกป้องชาติบ้านเมืองของประชาชาติ อีกทั้งมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม“หลังจากปฏิบัติโครงการนี้ใน 3ระยะ ได้มีการวาดภาพบนผนังรวม 548ตารางเมตร โดยนอกจากมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการเมืองและประวัติศาสตร์แล้ว โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาภูมิทัศน์และความสะอาด”

นอกจากวาดภาพบนผนังเพื่อประชาสัมพันธ์แล้ว สมาคมทหารผ่านศึกแขวงบิ่งเจี๋ยวยังได้รณรงค์การปฏิบัติขบวนการต่างๆเพื่อฉลองการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ในพรรคสาขาทหารผ่านศึกของแขวงฯ เช่น วาดภาพโปสเตอร์ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ จากการสานต่อโครงการวาดภาพบนผนังของสมาคมทหารผ่านศึก กองเยาวชนแขวงบิ่งเจี๋ยวได้ปฏิบัติโครงการปลูกดอกไม้ใต้เสาไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะบริเวณโคนสาไฟฟ้าและทำให้เขตชุมชนมีความสะอาดสวยงามมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ตัวเมืองที่มีอารยธรรม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด