ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง จุดประกายความรักดนตรีพื้นเมืองในหมู่นักเรียน

(VOVWORLD) - รูปแบบ “ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง”ของศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษานครเกิ่นเทอและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท้ายบิ่งเยือง ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนและมีการแสดงในทุกเช้าวันศุกร์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท้ายบิ่งเยือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความรักเพลงและดนตรีพื้นเมืองในหมู่นักเรียน
 
 
ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง จุดประกายความรักดนตรีพื้นเมืองในหมู่นักเรียน - ảnh 1การแสดงในกิจกรรมเปิดตัวชั้นเรียน

“ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง” จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี 2024 โดยรับสมัครผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย ซึ่งคุณครูจะสอนเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม การร้องเพลงทำนอง “ลี้” “ห่อ” “แหว่”และการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น ด่านแจงหรือในภาษาจีนเรียกว่า กู่เจิง ขลุ่ยและด่านเบิ่ว หรือ พิณสายเดียว คุณครู เจืองต่ายลิง จากศูนย์วัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงเขตนิงเกี่ยว นครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นผู้ดูแล “ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง” ได้เผยว่า

 “นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนนี้อย่างกระตือรือร้นมาก โดยมีนักเรียนหลายคนได้ถามชื่อเครื่องดนตรีและการร้องเพลงทำนอง “ลี้” ซึ่งในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นักเรียนสามารถเปิดฟังและศึกษาเกี่ยวกับดนตรีของประเทศต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การเปิดชั้นเรียนเพลงพื้นเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามเป็นอย่างมากของผู้ที่รักดนตรีพื้นเมือง”

แม้นักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงพื้นเมืองยังไม่เก่ง แต่ก็พยายามเชิญชวนให้นักเรียนคนอื่นเข้าร่วมชั้นเรียนมากขึ้น ฟานเทียนฟุกและเหยียบวันฟาด นักเรียนชั้นป. 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท้ายบิ่งเยืองได้เผยว่า

 “หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นออร์แกนบรรเลงเพลงพื้นเมืองและรู้สึกภาคภูมิใจในประชาชาติเวียดนาม คุณครูที่นี่เล่นดนตรีไพเราะมาก หนูอยากลงทะเบียนเรียนเล่นซออู้”

 “เพลงพื้นเมืองไพเราะมาก ส่วนเนื้อร้องสื่อถึงวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของชาวบ้านในเขตชนบท หนูได้ฝึกร้องเพลง “ลี้ไกบง” ที่บ้านหลายครั้ง หนูหวังว่า จะสามารถร้องเพลงพื้นเมืองได้ไพเราะ”

ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง จุดประกายความรักดนตรีพื้นเมืองในหมู่นักเรียน - ảnh 2ภาพกิจกรรมเปิดตัวชั้นเรียน

ทั้งนี้ รูปแบบ “ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง” มีส่วนร่วมอนุรักษ์และช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติมากขึ้น โดยได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจากบุคคลและองค์การต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อมุ่งจุดประกายและส่งเสริมความรักเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติในหมู่นักเรียน นาย เฟืองต๊วนดาษ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษานครเกิ่นเทอได้เผยว่า

 “นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับเยาวชนและยุวชนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของยุทธนาการฤดูร้อน โดยทางศูนย์ฯกำลังร่วมมือกับโรงเรียนพุทธศาสนานิกายนามตงเขมรเปิดชั้นเรียนดนตรีหงูเอิมสำหรับชาวเขมรและผู้ที่สนใจ ซึ่งนี่เป็นโอกาสเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนและเป็นกิจกรรมให้การศึกษาด้านแนวคิดแก่สมาชิกกองเยาวชน ยุวชนและเด็ก หวังว่า กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน”

รูปแบบ “ชั้นเรียนเพลงพื้นเมือง 0 ด่ง” ตั้งเป้าหมายว่า “นักเรียนทุกคนจะรู้จักและเข้าใจว่า เครื่องดนตรีเป็นทูตแห่งวัฒนธรรมของเวียดนามในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ”  โดยจะได้รับการขยายผลในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในนครเกิ่นเทอในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด