นิทรรศการภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน”

(VOVWORLD) - นิทรรศการภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน”ประจำปี2021 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางและทบวงการเมืองของกองทัพประชาชนเวียดนามได้มีขึ้น ณ กรุงฮนอย โอกาสนี้ คณะกรรมการจัดงานได้มอบรางวัลในการประกวดภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน”
นิทรรศการภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน” - ảnh 1ภาพพิธีเปิดงาน (baovanhoa.vn)

ในการประกวดภาพถ่าย“ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน” คณะกรรมการจัดงานได้เปิดรับผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนปี2020 โดยผลงานต่างๆมีคุณภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีเนื้อหาที่หลากหลาย คณะกรรมการจัดงานได้เลือก 21 ผลงานยอดเยี่ยมจากทั้งหมดกว่า 4 พันผลงานเพื่อมอบรางวัล โดยได้มอบรางวัลที่ 1 ให้แก่ภาพชุด “พ่อลูกชาวม้งที่ตำบลซุงหล่า จังหวัดห่ายางตั้งเสาธงชาติเพื่อต้อนรับตรุษเต๊ตตามประเพณี”ของช่างภาพเยืองเตี๋ยนหยุงจากจังหวัดบั๊กยางและประมวลภาพ “จุดตรวจความมั่นคงเพื่อป้องกันโควิด-19ในแนวชายแดน”ของช่างภาพหวิ่งวันเจวี่ยนจากนครดานัง นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 6 รางวัลและรางวัลชมเชย 10รางวัล

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ มีการจัดแสดงภาพถ่าย 100ภาพ ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่น รวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน” ซึ่งเป็นแนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนของเวียดนามกับจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน การพบปะสังสรรค์ การเจรจาและการประสานงานในการลาดตระเวณร่วมระหว่างทหารชายแดนเวียดนามกับทหารชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลาโหมและความมั่นคงระหว่างทางการจังหวัดชายแดนของเวียดนามกับจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ช่างภาพเจิ่นเยินเกวี่ยน อาจารย์มหาวิทยาลัยการละครและการภาพยนตร์และสมาชิกคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า“ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการสะท้อนให้เห็นถึงทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารชายแดน ซึ่งได้รับการชื่นชอบจากผู้ชมจำนวนมาก”

นิทรรศการครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมยกย่องส่วนอุทิศและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามรุ่นต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารในภารกิจการปกป้องเอกราช อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ คุณโด๊ะถิลานแอง ชาวกรุงฮานอยได้ให้ข้อสังเกตว่า“ผลงานที่จัดแสดงในงานมีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของบ้านเกิด ประเทศและคนเวียดนามอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับดิฉันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ นิทรรศการได้ช่วยประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการปกป้องอธิปไตยเหนือเขตแดนของประเทศให้แก่ประชาชน ดิฉันหวังว่า ผ่านนิทรรศการครั้งนี้ เยาวชนจะให้ความสนใจถึงการปกป้องอธิปไตยเหนือเขตแดนของประเทศมากขึ้น”

นิทรรศการภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน” - ảnh 2ผู้เข้าชมงาน (baovanhoa.vn)

นอกจากนี้ นิทรรศการยังได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะช่างภาพทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่ออธิปไตยเหนือเขตแดนของประเทศ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อส่วนอุทิศของบรรพบุรุษต่อสันติภาพของประชาชาติและผลสำเร็จในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ คุณหว่างถิยุง ชาวกรุงฮานอยได้เผยว่า“จิตใจแห่งการฝึกซ้อมอย่างกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ทหารได้สร้างความประทับใจและความซาบซึ้งใจให้แก่ดิฉัน โดยทหารชายแดนได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อปกป้องชีวิตที่สงบสุขของประชาชน อีกทั้งเสริมสร้างความไว้วางใจและความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างทหารกับประชาชน ตลอดจนให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสียสละและความภาคภูมิใจในประชาชาติเพื่อจุดประกายเจตนารมณ์แห่งการปกป้งอธิปไตยเหนือทะเล เกาะแก่งและเขตแดนของประเทศในหมู่คนรุ่นใหม่”

ทั้งนี้ นิทรรศการครั้งนี้เป็นโอกาสเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการปักปันปักหลักพรมแดนและการควบคุมเขตชายแดน ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ เสริมสร้างความไว้วางใจและการสนับสนุนของประชาชนทุกภาคส่วนต่อรัฐเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง ยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก นอกเหนือจากกรุงฮานอย นิทรรศการภาพถ่าย “ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเขตชายแดน”จะจัดขึ้นที่จังหวัดนิงบิ่ง จังหวัดเถื่อเทียนเว้ จังหวัดยาลาย จังหวัดเกียนยางและนครโฮจิมินห์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด