ผู้ที่ทุ่มเทเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไท

(VOVWORLD) - นาย เหลื่องวันเจือ ชนเผ่าไทในหมู่บ้านหงั่ว ตำบลเจี่ยงปั่น อำเภอเอียนโจว์ จังหวัดเซินลาเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านเนื่องจากความรักและความหลงใหลวัฒนธรรมของชนเผ่าไท โดยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การอนุรักษ์ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งขนบธรรมเรียมประเพณีของชนเผ่าไท

 

ผู้ที่ทุ่มเทเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไท - ảnh 1ถึงแม้อายุมากแล้ว แต่นายเจือยังคงทำการวิจัยและเรียบเรียบหนังสือเพื่อสอนภาษาเขียนของชนเผ่าไทให้แก่ชาวบ้าน
 
 คุณผู้ฟังกำลังฟังนายเหลื่องวันเจือเป่าแคน โดยถึงแม้อายุมากแล้ว แต่นายเจือยังคงมีความหลงใหลในวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าไทเพราะเขาเกิดและเติบโตในอำเภอเอียนโจว์ทำให้ภาษาพูด เสียงกลอง ฆ้อง รวมทั้งเสียงเพลงและเสียงแคนในเทศกาลต่างๆของหมู่บ้านซึมซับอยู่ในตัวเขา นาย เหลื่องวันเจือเผยว่า“ผมมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนภาษาพูดและภาษาเขียนของชนเผ่าไทเพื่อเพิ่มความรู้ผ่านหนังสือต่างๆ รวมถึงหนังสือเรื่องการสอนคนของชนเผ่าไท ซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษและแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของชนเผ่า”

ตอนเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือของชาวบ้านตั้งแต่ยังเด็ก นาย เหลื่องวันเจือได้พยายามเรียนหนังสือควบคู่กับการเรียนเป่าแคน ต่อมา ในช่วงที่ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานการค้าของอำเภอเอียนโจว์และสมัครเข้าเป็นทหาร นาย เจือยังคงพยายามเรียนภาษาเขียน รวมทั้งการร้องเพลงและการเป่าแคนของชนเผ่าไท แม้กระทั่ง หลังจากปลดประจำการและเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว นายเจือก็ยังคงมีความหลงใหลในการวิจัยเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไท

จากการตระหนักได้ดีว่า ภาษาพูดและภาษาเขียนของชนเผ่าไทมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปเนื่องจากคนรุ่นใหม่อ่านและเขียนภาษาชนเผ่าไทไม่เป็น รวมทั้งการร้องเพลงพื้นเมือง ซึ่งเมื่อปี 2016 นาย เจือได้เสนอให้พรรคสาขาหมู่บ้านเปิดชั้นเรียนสอนภาษาพูดและภาษาเขียนของชนเผ่าไท โดยในช่วงแรก มีผู้เรียน 22 คนเท่านั้น ซึ่งการที่สำเนียงของชนเผ่าไทในอำเภอเอียนโจว์แตกต่างกับท้องถิ่นอื่นๆทำให้นายเจือต้องทำการวิจัยและเรียบเรียงหนังสือของนักวิชาการด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาให้เป็นหนังสือที่สอดคล้องกับสำเนียงของชนเผ่าไทในอำเภอเอียนโจว์ นาย เจือกล่าวว่า“ชนเผ่าไทเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ซึ่งควรได้รับการเคารพและอนุรักษ์ นอกจากการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว ชนเผ่าไทควรพยายามอนุรักษ์ภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้สูญหายไป”

ผู้ที่ทุ่มเทเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไท - ảnh 2นายเจือสอนการเป่าแคน

เมื่อปี2018 ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการประชาชนอำเภอเอียนโจว์ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไทเอียนโจว์ได้รับการจัดตั้ง รวมสมาชิก 11 คน ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น19 คน โดยนาย เหลื่องวันเจือเป็นหัวหน้ากลุ่ม นอกจากชนเผ่าไทแล้ว ยังมีสมาชิกที่เป็นชนเผ่าขมุที่มีความหลงใหลในวัฒนธรรมพื้นเมืองอีก 6 คนเข้าร่วมด้วย

หลังจากได้รับการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไทเอียนโจว์ได้เปิด 7 ชั้นเรียนสอนภาษาพูด ภาษาเขียนและการเป่าแคนของชนเผ่าไท รวมทั้งภาษาขมุฟรี โดยมีผู้เรียนเกือบ 150คนเข้าร่วม สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่เข้าร่วมชั้นเรียนของนาย เหลืองวันเจือและกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไทเอียนโจว์ได้สอนภาษาพูด ภาษาเขียนและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าให้แก่ลูกหลาน นาย เหลื่องแหมงยุ้ง อาศัยในหมู่บ้านบอง ตำบลเจี่ยงปั่น อำเภอเอียนโจว์ ซึ่งเข้าร่วมชั้นเรียนสอนภาษาเขียนของชนเผ่าไทในตำบลเจี่ยงปั่นได้เผยว่า“ชั้นเรียนนี้เป็นประโยชน์มากเพราะช่วยให้เราได้เรียนภาษาเขียน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าผ่านหนังสือต่างๆของชนเผ่าไท”

ส่วนนาย เหลื่อนวันเจือมีความประสงค์ว่า จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่และจุดประกายความรักวัฒนธรรมพื้นเมืองให้แก่คนรุ่นใหม่“หนึ่งคือขยายชั้นเรียนสอนภาษาเขียน สองคือจัดการแสดงศิลปะในชุมชน โดยเฉพาะการฟ้อนแส่วที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไท สามคือจุดประกายความรักและรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมชั้นเรียนสอนภาษาเขียน การทำและเป่าแคนของชนเผ่าไท”

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆของนาย เหลื่องวันเจือได้มีส่วนร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าไท ซึ่งความกระตือรือร้น การทุ่มเทแรงกายแรงใจและการเข้าร่วมของประชาชนชนเผ่าไทและผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาจะช่วยอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพื้นเมืองเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด