วิถีชีวิตในครอบครัวคนฮานอย

( VOVworld )- ครอบครัวคือเซลล์สำคัญของสังคมและเป็นรากฐานเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง  สังคมเวียดนามเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญในเรื่องอาวุโสให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าและอนุรักษ์วิถีชีวิตของครอบครัว  ซึ่งถือเป็นสัญลักษณะเด่นของสังคมเวียดนาม คนฮานอยรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้สร้างและอนุรักษ์วิถีชีวิตและมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะของตนมาตราบเท่าทุกวันนี้


( VOVworld )- ครอบครัวคือเซลล์สำคัญของสังคมและเป็นรากฐานเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง  สังคมเวียดนามเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญในเรื่องอาวุโสให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าและอนุรักษ์วิถีชีวิตของครอบครัว  ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของสังคมเวียดนาม คนฮานอยรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้สร้างและอนุรักษ์วิถีชีวิตและมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะของตนมาตราบเท่าทุกวันนี้

วิถีชีวิตในครอบครัวคนฮานอย - ảnh 1
มื้ออาหารประจำวันของคนฮานอย

ผืนดินฮานอยได้รับวัฒนธรรมจากหลายแหล่ง ส่วนคนฮานอยรู้จักกรองวัฒนธรรมจากทุกแหล่งเพื่อซึมซับเข้าเป็นคุณธรรม คุณสมบัติและจิตใจอันดีงามของตนเอง  ซึ่งความงดงามของคนฮานอยอยู่ตรงที่การสื่อสารด้วยน้ำเสียงถือเป็นมาตรฐานของประเทศและน้ำเสียงอ่อนโยน  การแต่งตัวแฟชั่นแบบเรียบง่าย มีความถ่อมตน มีอัธยาสัยดีต่อแขกที่มาเยือน มนุษยสัมพันธ์ดีตลอดจนอาหารการกินก็สะท้อนบุคลิกเฉพาะของคนฮานอยโดยแท้   สังคมฮานอยแบบดั้งเดิมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกันคือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน  สัญลักษณ์และบุคลิกของครอบครัวฮานอยได้สร้างวัฒนธรรมอันงดงามของคนฮานอย โดยทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเกษตรกร ครอบครัวที่ทรงคุณวุฒิและพ่อค้าแม่ค้าล้วนสั่งสอนและถือเกียรติของครอบครัวตนสูงสุด ร.ศ.อร.เหงวียนเถื่อฮีที่ศึกษาประวัติศาสตร์เปิดเผยว่า  “ คนฮานอยโดยกำเนิดถือเกียรติและชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและตระกูลเป็นใหญ่  พวกเขาไม่ถือเงินคือพระเจ้า  ชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นสิ่งสูงสุด พวกเขายังถือตนเป็นคนราชธานีที่มีการค้าขายอย่างคึกคัก  ผมเห็นว่านี่คือบุคคลิกของคนฮานอย ดังนั้นคนรวยอาจมิใช่เป็นคนฮานอยโดยกำเนิด หรือคนที่อาศัยอยู่ในฮานอยอาจไม่ใช่คนฮานอย  อาจกล่าวได้ว่าเอกลักษณ์โดดเด่นของคนฮานอยคือ ความรวยทางใจหากมิใช่เงินทอง

ครอบครัวของคนฮานอยแต่ละครอบครัวไม่ว่าจะมีฐานะหรือยากจนต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องอาวุโส ให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของครอบครัวฮานอยยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งในโต๊ะอาหาร และการกล่าวคำเชิญรับประทานอาหารก่อนทานต้องเอ่ยถึงผู้อาวุโสสูงสุดแล้วไล่ลงมาหรือการให้ผู้อาวุโสกว่าตนเองตักอาหารก่อน ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมให้ความเคารพผู้ใหญ่และให้เกียรติกับผู้มีอายุน้อยกว่า คุณป้าเหงวียนถิ่เตวี๊ยตที่อาศัยอยู่ที่ถนนดิงห์เหลียตซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของฮานอยเห็นว่า  “ คนฮานอยให้ความสำคัญกับมื้ออาหารที่มีสมาชิกทุกคนร่วมรับประทานพร้อมหน้า ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนเวียดนามและคนฮานอย  สังคมเวียดนามอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชน เป็นครอบครัวขยายและมีความดูแลรับผิดชอบต่อกัน

วิถีชีวิตในครอบครัวคนฮานอย - ảnh 2
เปาะเปียะทอด

เมื่อเวลาผ่านไป สังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่น ความคิด ค่านิยม การเมืองการปกครองและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งมีผลให้วิถีชีวิตของคนฮานอยก็พลอยเปลี่ยนตามไปด้วย  ฮานอยได้พัฒนาเป็นนครที่ทันสมัย คนฮานอยก็มีไลฟ์สไตล์ที่มีสากลมากขึ้นและในการคบค้าสมาคมมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น  ส่วนคนฮานอยรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษาวิจัย การทำธุรกิจและการผลิต  แต่คนฮานอยยังอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมที่งดงามเอาไว้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะกับชีวิตในปัจจุบันขอยกตัวอย่งเช่น แนวโน้มครอบครัวขยายลดลงโดยหนุ่มสาวเมื่อแต่งงานแล้วจะอยู่ในบ้านของตัวเอง แต่พวกเขายังดูแลและเยี่ยมเยือนพ่อแม่เมื่อท่านไม่สบาย คุณป้าเหงวียนถิ่เห่ย อาศัยที่ถนนห่างด่าว ย่านเก่าแก่ ๓๖ สายของกรุงฮานอยเปิดเผยว่า   “ ดิฉันกับสามีไม่อยู่กับลูกๆแต่บ้านอยู่ใกล้บ้านของลูกสาว  จึงได้รับการดูแลและพูดคุยกับลูกและหลานทุกวัน  พวกเราจะรับประทานอาหารมื้อเย็นกับลูกๆและหลานยาย  ดิฉันรู้สึกมีความสุขมาก คนแก่เฒ่าอยู่กับเด็กมีความลำบาก จึงต้องอยู่แยกกันแต่ยังคงอนุรักษ์มื้ออาหารแบบครอบครัวขยายดั้งเดิมเอาไว้

แม้กาลเวลาผ่านไป แต่คนฮานอยยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมครอบครัวดั้งเดิมไว้ได้ ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมครอบครัวคนฮานอยขนาดย่อ ./.

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด