ส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย

(VOVWORLD) - ศิลปะการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยภาคกลางเวียดนามได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษนชาติจากยูเนสโกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2017ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นต่างๆทางภาคกลางจัดทำและปฏิบัติแผนอนุรักษ์ อบรมและส่งเสริมคุณค่ามรดกในชุมชน เช่น นครดานังกำลังผลักดันการสอนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยเพื่อทำการแสดงในกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่ามรดกนี้

ส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย - ảnh 1 เด็กนักเรียนแสดงการร้องเพลงบ่ายจ่อย (nhandan.com.vn)

ในฤดูร้อนที่ผ่านมา นักเรียนหลายคนที่เขตหงูแห่งเซิน นครดานังได้เข้าร่วมคอร์สเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความหมาย โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นหวิ่งบ๊าแช้ง โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเลเหล่ย โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเหงวียนบิ๋มเคียมและโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเจิ่นก่ายเหงียได้ไปเรียนการร้องเพลงบ่ายจ่อยที่โรงเรียนสองครั้งต่อสัปดาห์ภายใต้การสอนของศิลปินและศิลปินอาวุโสจากสมาคมศิลปินละครเวทีนครดานัง โดยพวกเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนการร้องเพลงบ่ายจ่อยการเล่นเครื่องเคาะจังหวะ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความหมายของเพลงบ่ายจ่อย เช่น เพลง “ส่างเซ” ซวนหนึ” “นามซวน” และ “ห่อกว๋าง” ให้แด่เด็กนักเรียน เด็กหญิงเจิ่นถิทูถาว นักเรียนชั้นป.๒ โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเลเหล่ยได้เผยว่า ได้เข้าเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยตั้งแต่วันแรกๆและรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนการร้องเพลงบ่ายจ่อย“หนูรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมคอร์สเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย โดยได้เรียนการร้องเพลงและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ หนูหวังว่า จะได้แสดงการร้องเพลงบ่ายจ่อยในกิจกรรมศิลปะของโรงเรียน”

ส่วนครูเหงวียนถิแทงถวี ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีและเป็นครูดูแลคอร์สเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยของโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเลเหล่ยได้เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นครูสอนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยเพราะมีนักเรียนที่เข้าร่วมคอร์สเรียนจำนวนมากและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ซึ่งคอร์สเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยได้สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนชื่นชอบและรู้จักคุณค่าของศิลปะการร้องเพลงบ่ายจ่อย

ส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย - ảnh 2ศิลปินยอดเยี่ยมและผู้กำกับจิ่งกงเซินสอนการร้องเพลงบ่ายจ่อย 

ศิลปินยอดเยี่ยมและผู้กำกับจิ่งกงเซิน หัวหน้าสโมสรการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยสังกัดสมาคมศิลปินละครเวทีนครดานัง ซึ่งมีภริยาคือศิลปินเจิ่นถิหมีเหละที่สวมบทตัวละคร “นางเฮี้ยว” ในการร้องเพลงบ่ายจ่อย โดยเขาและภริยาเป็นผู้ที่จุดประกายความรักและผลักดันการสอนการร้องเพลบ่ายจ่อยตามโรงเรียนต่างๆในนครดานัง โดยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ศิลปินยอดเยี่ยมจิ่งกงเซินและภริยาได้สงวนเวลาไปสอนการร้องเพลงบ่ายจ่อยในโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นหวิ่งบ๊าแช้งและโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเลเหล่ย ซึ่งความชื่นชอบและความพยายามฝึกร้องของเด็กนักเรียนทำให้ครูสอนรู้สึกมีความสุขและสร้างความหวังเกี่ยวกับการสืบทอดศิลปะแขนงนี้ให้แก่คนรุ่นหลัง

ศิลปินยอดเยี่ยมจิ่งกงเซินได้ย้ำว่า หลังจากที่ศิลปะการร้องเพลงบ่ายจ่อยได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ความรับผิดชอบของศิลปินก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจุดประกายความรักต่อศิลปะการร้องเพลงบ่ายจ่อยให้แก่เยาวชน รวมทั้งการสอนการร้องเพลงบ่ายจ่อยเพื่อแสดงในเขตชุมชนเพื่อจุดประกายความรักศิลปะแขนงนี้ในหมู่ประชาชน“การสอนการร้องเพลงบ่ายจ่อยให้แก่เด็กนักเรียนทำให้ผมรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก โดยในกิจกรรมสรุปการเรียนในระยะต่างๆ การแสดงการร้องแพลงบ่ายจ่อยของเด็กนักเรียนนั้นไม่แพ้ศิลปินมือออาชีพ”

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าศิลปะการร้องเพลงบ่ายจ่ายที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ หน่วยงานวัฒนธรรมนครดานังกำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์และการแสดงศิลปะแขนงนี้ในชุมชนเพื่อให้เป็นอาหารทางใจของประชาชนในท้องถิ่น โดยสโมสรการร้องเพลงบ่ายจ่อยได้รับการจัดตั้งเพื่อทำการแสดงอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดคอร์สเรียนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยในเขตและอำเภอต่างๆสำหรับเด็กนักเรียนที่ชื่นชอบดนตรีพื้นเมืองของประชาชาติ มีการอบรมเกี่ยวกับการร้องเพลงบ่ายจ่อยให้แก่ครูสอนดนตรี เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านกองเยาวชและยุวชน ส่วนในกิจกรรมวันงานวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายต่างๆ นักเรียนได้จัดทำและเข้าร่วมการแสดงร้องเพลงบ่ายจ่อยอย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นอีกวิธีเพื่อทำให้การร้องเพลงบ่ายจ่อยใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากขึ้น นาย เจิ่นวันห่ง รองหัวหน้าแผนกการศึกษาและฝึกอมรมเขตหงูแห่งเซิน นครดานังได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า หน่วยงานการศึกษาจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมการร้องเพลงบ่ายจ่อยให้คงอยู่ตลอดกาล“นอกจากส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการนำเสนอการร้องเพลงบ่ายจ่อยในวิชาดนตรีตามโรงเรียนต่างๆเพื่อส่งเสริมความรักเพลงพื้นเมือง โดยเฉพาะการร้องเพลงบ่ายจ่อย”

จากการมีลีลาและเนื้อเพลงที่เรียบง่าย กินใจและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้ใช้แรงงาน การร้องเพลงบ่ายจ่อยได้เป็นอาหารทางใจของประชาชนทุกชั้นชน เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมนามธรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการละเล่นพื้นเมืองและการผสมผสานระหว่างดนตรี บทกวี วรรณกรรมและการแสดงละครเวทีเพื่อส่งเสริมคุณค่าจรรยาบรรณที่ดีงาม ในการพัฒนาวัฒนธรรมในปัจจุบัน มรดกวัฒนธรรมนามธรรม อย่างเช่น การร้องเพลงบ่ายจ่อยต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน โดยนอกจากนครดานัง ท้องถิ่นต่างๆที่มีการร้องเพลงบ่ายจ่อยในภาคกลางเวียดนามกำลังปฏิบัติมาตรการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะแขนงนี้อย่างพร้อมเพรียง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด