อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิง

(VOVWORLD) -จากการตั้งอยู่ในใจกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิง อำเภอเตียนเอียนจึงเป็นชุมทางระหว่างสถานที่ต่างๆในจังหวัดฯ เช่น ฮาลอง ม๊องก๊ายและเวินโด่น ซึ่งทำให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมพิเศษและได้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิง - ảnh 1 เตียนเอียนในอดีต

พวกเราเดินทางถึงตัวเมืองเตียนเอียนในอำเภอเตียนเอียนในวันที่ฝนตก ซึ่งได้ทำให้บรรยากาศบ้านเมืองดูเก่าแก่เรียบง่ายมากขึ้นด้วยบ้านเรือนสไตน์โบราณที่ตั้งเรียงติดกันเป็นแนวยาว ในอำเภอเมืองแห่งนี้ยังคงสามารถอนุรักษ์ระบบบ้านโบราณที่สมบูรณ์โดยบ้านโบราณของชาวจีนที่ได้รับการก่อสร้างเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 และบ้านที่ออกแนวโบราณของฝรั่งเศส ในอดีต อำเภอเมืองเตียนเอียนถูกวางผังก่อสร้างแบบกระดานหมากรุก ถนนไม่มีฟุตบาท ส่วนบ้านก็เป็นบ้านแถวสองชั้น หลังคามุงกระเบื้องสีแดงลายหยินหยาง ผนังหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ก่อสร้างด้วย ปูนขาว ดินแดง ทรายและหินหรืออิฐ เพดานทำด้วยไม้ ภายในบ้านมีบันไดไม้ใช้ขึ้นชั้นบนและมีระเบียงเล็กๆอยู่ภายนอก มีหลังคาที่เปิดรับแสงแดดอยู่ด้านหลังช่วยให้บ้านรับแสงธรรมชาติ ซึ่งเย็นสบายในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว ที่เตียนเอียน มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอยู่อาศัยร่วมกัน เช่น กิง ฮัว ซ้านจี๋และเย้า ตลาดและท่าเรือมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ช่างภาพเกิ๊นดิ่งลวาน  เกิดและโตในตัวเมืองเตียนเอียน ซึ่งผูกพันกับเตียนเอียนในตลอดชีวิตเผยว่า  “เตียนเอียดแตกต่างกับตัวเมืองอื่นๆเพราะเป็นตัวเมืองเล็กๆที่เรียบง่ายอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งดูมีเสน่ห์ ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆไปตลาดเพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนสินค้า ราคาไม่แพงจึงไม่ต้องต่อราคา ตลาดมีความคึกคักทุกวัน เป็นเมืองที่สงบสุข ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องปิดประตู ไม่กลัวว่าจะถูกขโมย ทุกคนในตัวเมืองรู้จักกันหมด พบกันก็ทักทายกัน นี่คือเตียนเอียนของผม”

กาลเวลาได้ผ่านพ้นไป บ้านเรือนในตัวเมืองเตียนเอียนก็มีหลายส่วนทรุดโทรมไปและหลังจากได้รับการซ่องแซมบูรณะก็สามารถรักษาบ้านโบราณได้ 40 หลัง แต่อย่างไรก็ตาม ชาวเตียนเอียนยังตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์บรรยากาศดั้งเดิ่มและจิตวิญญาณของตัวเมืองโบราณ “ผมใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพถนนทุกมุม บ้านทุกหลัง ซอยทุกซอกและคนที่เดินผ่านไปมา แม้ได้มีการพัฒนาแต่เตียนเอียนยังคงเก็บรักษาสิ่งเก่าๆไว้ได้ โดยเฉพาะสิ่งที่มีค่าทางจิตใจ นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมาก”

อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิง - ảnh 2เตียนเอียนในปัจจุบัน 

ออกจากตัวเมืองเตียนเอียน พวกเราเดินทางไปถึงตำบลต่างๆของอำเภอเตียนเอียน เช่น โดงหงู  ฟองหยุ ด๋ายแถ่งและห่าเลา ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนที่นี่ยังคงอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเอาไว้อย่างดี โดยเฉพาะมีการจัดตั้งสโมสรร้องเพลงพื้นเมืองต่างๆ ทุกวันเสาร์ ที่สโมสรการร้องเพลงพื้นเมืองของโรงเรียนมัธยมประจำเตียนเอียนจะมีผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมการฝึกร้องเพลงและฟ้อนรำพื้นเมือง นางสาวชิ๊วถิชี ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าเผยว่า “ตอนแรกๆ ดิฉันไม่ชอบร้องเพลงพื้นเมือง แต่ในช่วงหลังๆมีเพื่อนๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเราร้องด้วยกัน ดิฉันรู้สึกคิดถึง สนุกและชอบร้องเพลงพื้นเมืองมากขึ้น”

การร้องเพลงและการฟ้อนรำได้ช่วยให้เด็กๆหลายชนเผ่าได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนั้น เด็กได้เรียนการเย็บปักถักร้อยผ้าพื้นเมืองและการเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นเมือง โดยมีการประกวดร้องเพลงพื้นเมืองในทุกๆวันจันทร์อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดชั้นเรียนภาษาชนกลุ่มน้อยและการร้องเพลงพื้นเมือง พร้อมทั้งมีการฟื้นฟูเทศกาลต่างๆของชนกลุ่มน้อย เช่น เทศกาลหล่งต่งของชาวไต เทศกาลด๋ายฟานของชนกลุ่มน้อยซ้านหยิ่วและเทศกาลเกิ๊บซักหรือการแต่งตั้งของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้า เป็นต้น นายเจืองโกงหง่าน เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอเตียนเอียนและประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเตียนเอียนเผยว่า “พวกเราตระหนักได้ดีว่า ต้องอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่กำลังมีอยู่และฟื้นฟูเอกลักษณ์ที่สูญหายไปเพื่อเสริมสร้างให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น อย่างเช่น จะมีนโยบายให้ชาวบ้านอนุรักษ์บ้านโบราณ ส่วนหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าและไตจะได้รับการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต”

ในหลายปีที่ผ่านมา อำเภอเตียนเอียนได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่างานเทศกาลของชนกลุ่มน้อยที่นี่ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมอื่นๆอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด