โครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”-การฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมในการขับกวีเรื่องนางเกี่ยว

(VOVWORLD) - หลังการวางแผนและปฏิบัติมาเป็นเวลา 1 ปี โครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”ของศิลปินและนักวิจัยด้านดนตรีเหงวียนกวางลองได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Youtube ที่ใช้ชื่อว่า เพลงและดนตรีพื้นเมือง โดยรายการนี้มีความยาว 10 ชั่วโมงและมีการเข้าร่วมของศิลปินหลายคนด้วยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศิลปะการขับกวีเรื่องนางเกี่ยวของบรรพบุรุษ
โครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”-การฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมในการขับกวีเรื่องนางเกี่ยว - ảnh 1การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการ “ขับกวีเกี่ยว”(qdnd.vn)

โครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องศิลปะการขับกวีที่โดดเด่นของประชาชาติที่นำผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว” ของกวีเอกเหงวียนยูไปแสดง ซึ่งศิลปะนี้ถูกเรียกกันง่ายๆว่า ขับกวีเกี่ยว (lẩy Kiều) ในอดีต ปู่ย่าตายายและพ่อแม่มักจะใช้ทำนองกวีเรื่องนางเกี่ยวเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเป็นเพลงกล่อมลูกหลาน สั่งสอนเด็ก หรือ อาจเป็นการคลายเครียดหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน แต่ปัจจุบัน รูปแบบการขับกวีเรื่องนางเกี่ยวนี้ได้สะท้อนในการการแสดงการร้องเพลงทำนองแจ่ว กาจู่และเพลงเสิมเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้น ซึ่งทำให้ศิลปะรูปแบบนี้ค่อยๆสูญหายไป ศิลปินและนักวิจัยด้านดนตรีเหงวียนกวางลอง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”ได้เผยว่า“จากผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว” มีการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะการขับกวีเกี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อมีส่วนร่วมเผยแพร่ผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว”ในอดีต ซึ่งโครงการนี้ นอกจากส่งเสริมการขับกวีเกี่ยวทั้งเรื่องแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศิลปะการขับกวีเกี่ยวของบรรพบุรุษด้วย”

โครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”คือโครงการใหญ่ที่ต้องการส่วนร่วมของศิลปินที่มีความสามารถจำนวนมาก จึงได้รับการสนับสนุนและการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น ศิลปินประชาชนแทงหว่าย ศิลปินประชาชนถวีเหงิ่น ศิลปินยอดเยี่ยมก๊วกแคง ศิลปินวันเฟืองและศิลปินถวีงา ส่วนวงดนตรีพื้นเมืองประกอบด้วยศิลปินเจิ่นเกว๋เฮืองเล่นด่านแจงหรือ กู่เจิง ศิลปินฝ่ามดึ๊กบิ่งเล่นผีผา ศิลปินเลเตี๋ยนจุงเป่าขลุ่ยและเล่นด่านเบิ่ว หรือ พิณสายเดียว ศิลปินยอดเยี่ยมซวนหายเล่นด่าน nhị ที่คล้ายซอด้วง  ศิลปินประชาชนถวีเหงิ่น ผู้ที่รับหน้าที่ขับกวีเรื่องนางเกี่ยวตอนที่ 4 ได้เผยว่า“ผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว”ของกวีเอกเหงวียนยูคือผลงานที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนาม ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะอยากมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านของประชาชาติ”

โครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”-การฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมในการขับกวีเรื่องนางเกี่ยว - ảnh 2ศิลปินและนักวิจัยด้านดนตรีเหงวียนกวางลอง (VOV)

ผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว”มีทั้งหมด 3,254 ประโยค โดยแบ่งเป็น 12 ตอนตามเนื้อเรื่อง หนึ่งตอนมีความยาวในการขับตั้งแต่ 30-100 นาที โดยโครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว” มีความยาว 561 นาที ซึ่งออกสู่สายตาผู้ชมผ่านทาง Youtube ที่ใช้ชื่อว่า เพลงและดนตรีพื้นเมือง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงผลงานได้อย่างสะดวกและสมบูรณ์

“สำหรับตัวดิฉันที่อยู่ในวัยกว่า 60ปี เมื่อได้ฟังการขับกวีเกี่ยวของบรรดาศิลปินก็รู้สึกซาบซึ้งใจมาก ดิฉันหวังว่า โครงการนี้จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว””

“ก่อนหน้านี้ ดิฉันได้รู้จักกวีเรื่องนางเกี่ยวผ่านการอ่านจากหนังสือและผ่านหลักสูตรการเรียน ตอนนี้เมื่อได้ฟังการขับกวีเกี่ยวผ่านทาง youtube ก็รู้สึกซาบซึ้งกับกวีเรื่องนางเกี่ยวมากขึ้น ช่วยให้คนฟังเข้าถึงกวีเอกชุดนี้ได้ง่ายขึ้น”

โครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”คือโครงการแรกและโครงการเดียวที่แนะนำศิลปะการขับกวีเกี่ยวแบบดั้งเดิมเพื่อถ่ายทอดบทกวีเรื่องนางเกี่ยวฉบับสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและคุณค่าผลงานวรรณคดีเวียดนามเท่านั้น หากยังทำให้ผู้ชมและผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าที่ลึกซึ้งของผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว”อีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด