กระชับการลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

(VOVworld)- มติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่6ได้ระบุชัดว่า วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีมีบทบาทยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้มาตรการที่ถือว่าสำคัญและก้าวกระโดดคือกระชับการลงทุนเพื่อปฏิบัติโครงการต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ นักข่าววิทยุเวียดนามขอเสนอบทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการพื้นฐานต่างๆเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนาม

(VOVworld)- มติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่6ได้ระบุชัดว่า วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีมีบทบาทยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้มาตรการที่ถือว่าสำคัญและก้าวกระโดดคือกระชับการลงทุนเพื่อปฏิบัติโครงการต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ นักข่าววิทยุเวียดนามขอเสนอบทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการพื้นฐานต่างๆเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนาม

กระชับการลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี - ảnh 1
บทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถูกระบุในมติหลายฉบับของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยต่างๆ(photo internet)

บทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถูกระบุในมติหลายฉบับของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยต่างๆ โดยถือเป็นหน่วยงานหลักเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ซึ่งตามความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนาม เหงวียนกวน เพื่อปฏิบัติเป้าหมายนี้ให้สำเร็จนอกจากธำรงงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร้อยละ2ของงบประมาณแผ่นดินแล้วยังต้องมีการระดมส่วนร่วมจากสังคมและสถานประกอบการ มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆแบ่งกำไรส่วนหนึ่งเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในหน่วยงานของตน ตลอดจนต้องปฏิรูปนโยบายการจัดสรรค์งบประมาณเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบของโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการวิจัย รัฐมนตรีเหงวียนกวนชี้ว่ามติ20ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่6สมัยที่11เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการอุปถัมภ์เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินให้สอดคล้องกับการอนุมัติแผนปฏิบัติหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รัฐบาลก็ได้เห็นชอบต่อการขยายเป้าหมายด้านระเบียบการเงินของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งทั้งนี้ถือเป็นสองประเด็นหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้บรรดานักวิทยาศาสตร์นำเสนอโครงการวิจัยขออนุมัติเพื่อรับงบประมาณปฏิบัติ ส่วนกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะจัดทำบัญชีตามรายโครงการ หากเงินทุนปีนี้ใช้ไม่หมดก็สามารถใช้ในปีต่อไปได้.

รัฐมนตรีเหงวียนกวนยังเผยว่า ในเร็วๆนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะดำเนินแนวทางนโยบายต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฉบับแก้ไข ซึ่งจะมีส่วนร่วมแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวได้ นอกจากนี้เวียดนามกำลังผสมผสานกับนานาชาติอย่างเข้มแข็งดังนั้นจำต้องมีระเบียบการเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้กิจกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเวียดนามสอดคล้องกับระเบียบสากล  ผมเห็นว่าการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องได้รับสิทธิพิเศษเพื่อปฏิบัติ โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้มติ20 รัฐบาลก็ได้ออกมติ36และอนุมัติแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อแปรมติ20ให้เป็นรูปธรรม โดยระบุถึงหน้าที่ของกระทรวงหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากทุกหน่วยงานมีการประสานงานกันอย่างแน่นแฟ้นจะมีการกำหนดระเบียบการใหม่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาดและลักษณะเฉพาะของหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้บริหารตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานด้านดังกล่าวด้วย.

เวียดนามกำลังอยู่ในช่วงผลักดันภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเหลือเวลาเพียง7ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ตามที่สมัชชาพรรคสมัยที่11ได้วางไว้ ดังนั้นการเน้นความสนใจลงทุนและระดมทุกแหล่งพลังและสร้างระเบียบการด้านการเงินที่เหมาะสมเพื่อกระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีส่วนร่วมแปรแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือนโยบายแห่งชาติอันดับแรกให้เป็นรูปธรรม สร้างเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อภารกิจการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด