กระชับความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม-คิวบาคือหน้าที่ของสองประชาชาติ

(VOVWORLD) - วันที่ 8 พฤศจิกายน นาย Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบา ได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศที่นับวันพัฒนาอย่างดีงามมากขึ้น ซึ่งการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของผู้นำคิวบามีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีฉันท์พี่น้องที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์  ไว้วางใจและความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง 2ประเทศ
กระชับความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม-คิวบาคือหน้าที่ของสองประชาชาติ - ảnh 1ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและคิวบาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (VGP) 

58ปีได้ผ่านพ้นไปหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับคิวบา ซึ่งแม้สถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างซับซ้อน แต่ความสัมพันธ์สามัคคีฉันท์พี่น้องระหว่าง 2 ประเทศที่ท่าน  ฟิเดล คาสโตรและประธานโฮจิมินห์ได้วางรากฐานไว้นั้นได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาและผูกพันอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ทั้ง 2 ประเทศมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์สามัคคีฉันท์พี่น้อง การสนับสนุนและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับคิวบาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละประเทศ สนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์สังคมนิยม โดยภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศของเวียดนามและการปฏิรูปในคิวบาได้สร้างพื้นฐานและสนับสนุนกันในกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เวียดนามและคิวบาก็ได้ปฏิบัติแนวทางที่สำคัญๆอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นพ้องเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆและยืนยันถึงประสิทธิผลของความสัมพันธ์ทวิภาคีในสภาวการณ์ใหม่ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำคิวบา เหงวียนจุงแถ่ง ได้ยืนยันว่า“คิวบาและเวียดนามคือหุ้นส่วนกัน ซึ่งความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง 2 ประชาชาติได้รับการทดสอบผ่านกาลเวลา ดังนั้นจึงควรได้รับการส่งเสริม สืบทอดและพัฒนาต่อไปบนพื้นฐานของความไว้วางใจทางการเมือง พวกเราควรผลักดันโครงการร่วมมือใหม่ในด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง 2 ประเทศ”

นอกเหนือจากความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการขยายความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศและระดับโลก ผู้นำทั้ง 2 ประเทศยังให้ความสนใจกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารด้านเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในคิวบาทำให้สถานประกอบการเวียดนามหันมาให้ความสนใจการลงทุนในคิวบามากขึ้น

ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างเวียดนามกับคิวบามีศักยภาพเพื่อการพัฒานามากขึ้น สร้างโอกาสให้สถานประกอบการเวียดนามเข้าไปสำรวจตลาดและแสวงโอกาสการลงทุนด้านการก่อสร้าง การผลิตวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและการค้าในคิวบา ปัจจุบัน เวียดนามอยู่อันดับ 2 ในเอเชียและเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีมูลค่าการค้าต่างตอบแทนกับคิวบามากที่สุด โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2017 บรรลุกว่า 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายพยายามเพิ่มตัวเลขดังกล่าวขึ้นเป็น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020

กระชับความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม-คิวบาคือหน้าที่ของสองประชาชาติ - ảnh 2 เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำคิวบา เหงวียนจุงแถ่ง

ยกระดับความร่วมมือในสภาวการณ์ใหม่

บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีงามนี้ การเยือนเวียดนามของประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบา Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez ได้สานต่อและมีส่วนช่วยขยายความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะใหม่ อีกทั้งมีส่วนร่วมต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศของเวียดนามและการปฏิรูปในประเทศคิวบา เอกอัครราชทูตเหงวียนจุงแถ่งเผยต่อไปว่า“ถ้าหากพวกเรามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น จะไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนา เพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศเท่านั้น หากยังสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าใหม่อีกด้วย นี่ถือเป็นโอกาสและหน้าที่ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศในเวลาข้างหน้าเพื่อสร้างพื้นฐานและวางวิสัยทัศน์ให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศและ 2 ประชาชาติ”

กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายในกรอบการเยือนเวียดนามของนาย Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบาจะมีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนให้พัฒนาอย่างจริงจังและสมกับความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่าง 2 ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด