การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) -ระบบการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความปลอดภัยด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นี่เป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในกระบวนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเพื่อมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล

การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - ảnh 1พิธีเปิดระบบการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความปลอดภัยด้านข้อมูลเพื่อบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ  ในเวียดนาม สำนักงาน องค์การ สถานประกอบการและบุคคลต่างๆมักตกเป็นเป้าถูกโจมตีทางอินเตอร์เน็ตเมื่อใช้การบริการสาธารณะผ่านระบบออนไลน์และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งบรรดาสมาชิกของสหพันธ์การจัดการมัลแวร์และรับมือการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย เวียดเทล VNPT CMC FPT และBKAV ได้ร่วมกันพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความปลอดภัยด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยและความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตให้แก่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูล เงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  ในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักที่ประกอบด้วย มนุษย์ ระเบียบการ เทคโนโลยีและแหล่งพลังที่รัฐบาลเน้นลงทุน  ซึ่งนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า งบประมาณสำหรับการรักษาความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตต้องคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อให้ภารกิจการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล    ซึ่งระดับการค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลของสำนักงานและองค์การต่างๆไม่วัดจากการที่สำนักงานและองค์การนี้จะถูกโจมตีหรือไม่หากอยู่ที่วิธีการรับมือหลังถูกโจมตี นาย เจิ่นกวางฮึง ผู้อำนวยศูนย์ตรวจสอบความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตแห่งชาติสังกัดกรมความปลอดภัยด้านข้อมูล กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า “พวกเราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล  หลังจากที่ได้รับการปฏิบัติ จิตสำนึกของประชาชนได้รับการยกระดับ โดยประชาชนให้ความสนใจต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลมากขึ้น”

การเป็นฝ่ายรุก

 การค้ำประกันความปลอดภัยและความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องปฏิบัติในเชิงรุก    ซึ่งทุกโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเน้นความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต  นอกจากการดำเนินระบบการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความปลอดภัยด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอิเล็กรอนิกส์แล้ว เวียดนามต้องเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติโครงการต่างๆในเวลาที่จะถึง นาย เหงวียนแหมงหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์และรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้เผยว่า

“ เวียดนามต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้ำประกันความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต  ในเวลาที่จะถึง กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์จะมอบหน้าที่ให้แก่สถานประกอบการที่เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตในเวียดนาม สนับสนุนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะและระบบข้อมูลที่สำคัญของประเทศ สถานประกอบการมีจุดแข็งในด้านใด ก็จะเน้นพัฒนาในด้านนั้น ควบคู่กันนั้น จะมีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อร่วมมือและช่วยเหลือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้ำประกันความเสถียรระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งเครือข่ายจะผลักดันให้บริษัทในสังกัดใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ลูกค้า”

การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูล โดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวเมื่อทำธุรกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยล่วงหน้าให้แก่ความสำเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การผลักดันกระบวนการนี้จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ ยกระดับประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด