การตั้งและตอบกระทู้ถามที่มีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลเป็นเวลา 2 วันครึ่ง โดยได้รับคำชื่นชมจากประชามติและผู้แทนสภาแห่งชาติว่า มีความเป็นประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและหารืออย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ได้รับความสนใจจากผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน
การตั้งและตอบกระทู้ถามที่มีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ - ảnh 1 ผู้แทนสภาแห่งชาติหารือตามหน่วย

ในการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลครั้งนี้มีผู้แทนสภาแห่งชาติ 122 คนได้ตั้งกระทู้ถามและมีผู้ร่วมการอภิปราย 41 คน มีรองนายกรัฐมนตรี 3 นาย รัฐมนตรี 15 นาย หัวหน้าศาลประชาชนสูงสูด หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสำนักงานตรวจตรารัฐบาลตอบกระทู้ถาม ส่วนนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ปิดท้ายการตอบกระทู้ถามโดยชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงรัฐบาลและตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ

เปลี่ยนแปลงใหม่และส่งเสริมจิตใจความเป็นประชาธิปไตย

นี่คือการตั้งและตอบกระทู้ถามนัดสุดท้ายในการประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 โดยสมาชิกสภาแห่งชาติสามารถตั้งกระทู้ถามในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การชี้นำและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานสังกัดรัฐบาล รวมทั้งสำนักงานด้านตุลาการ โดยเฉพาะปัญหาร้อนระอุที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในการตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งก่อนๆ นาย โด๋หงอกถิ่ง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดแค้งหว่าแสดงความคิดเห็นว่า            “การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้มีความเป็นประชาธิปไตย โปร่งใสและเปิดกว้าง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สะดวกและอุปสรรคในการจัดทำกฎหมาย  โดยเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์กฎหมายสามารถบรรลุความต้องการในขั้นพื้นฐานได้ การอภิปรายทุกนัดต่างมีผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการจัดทำกฎหมาย”

การตั้งและตอบกระทู้ถามที่มีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ - ảnh 2 ผู้แทนสภาแห่งชาติตอบสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

เพิ่มบทบาทการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติ

การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางการตั้งคำถามและตอบกระทู้ต้องกระชับชัดเจนและตรงประเด็น แต่ละคนมีเวลาตั้งคำถาม 1 นาที ส่วนผู้ตอบมีเวลาไม่เกิน 3 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติในหน้าที่ตรวจสอบของสภาแห่งชาติ การตั้งและตอบกระทู้ถามแบบนี้ได้ช่วยให้ทั้งผู้ตั้งและผู้ตอบคำถามต่างมีแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดในแต่ละปัญหา ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ นาย บุ่ยแทงตุ่ง ผู้แทนสภาแห่งชาตินครไฮฟองแสดงความคิดเห็นว่า            “ทั้งผู้ตั้งและผู้ตอบกระทู้ถามต่างเตรียมการมาอย่างรอบคอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน ซึ่งผู้แทนสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ได้ตั้งคำถามตรงประเด็นและคำตอบส่วนใหญ่ก็ชัดเจนและสมบูรณ์ โดยสามารถสรุปผลงานในเวลาที่ผ่านมา ระบุถึงข้อบกพร่อง ชี้แจงความรับผิดชอบและเสนอมาตรการแก้ไข รวมทั้งปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ผมขอชื่นชมการตั้งใจรับฟังและความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในการตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ ส่วนผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินการตั้งและตอบกระทู้ถามก็ทำงานอย่างมีความคล่องตัวและกลมกลืน ซึ่งช่วยให้บรรยากาศการอภิปรายคึกคักแต่ไม่ตึงเครียด ช่วยให้สมาชิกรัฐบาลมีความมั่นใจเพื่อตอบคำถามได้อย่างชัดเจน”

การตั้งและตอบกระทู้ถามได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล ศาลประชาชนสูงสุดและสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดได้ปฏิบัติมติต่างๆของสภาแห่งชาติอย่างจริงจังและเป็นฝ่ายรุกด้วยมาตรการพร้อมเพรียงและเด็ดขาด นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติยืนยันว่า            “การตั้งและตอบกระทู้ถามได้ประสบผลเป็นที่น่าพิใจบนเจตนารมณ์แห่ง“ประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสภาแห่งชาติวาระก่อนกับสภาแห่งชาติวาระนี้ สะท้อนความพยายามและความรับผิดชอบของรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการชี้นำ การบริหารและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติในการติดตาม การตรวจสอบ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้ประเทศเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนในวาระต่อไป”

การตั้งและตอบกระทู้ถามคือรูปแบบการตรวจสอบของสภาแห่งชาติต่อการบริหารเศรษฐกิจ – สังคมของรัฐบาลเพื่อช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทุกคนได้รับทราบ ช่วยระบุถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด