การทำลายแผนกุศโลบายของฝ่ายที่เป็นอริเพื่อต่อต้านการประชุมพรรคสาขาและการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังมีการจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13  ซึ่งฝ่ายที่เป็นอริมักใช้โอกาสนี้เพื่อต่อต้านและใช้คารมเพื่อบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเป้าหมาย อุดมการณ์  เส้นทางการพัฒนาไปสู่ลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม การนำของพรรคและงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ เป็นต้นเพื่อทำลายชื่อเสียงและผลสำเร็จของการปฏิวัติของพรรคและรัฐเวียดนาม รวมทั้งบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม สถานีวิทยุเวียดนามขอแนะนำคอลั่มใหม่ “เวียดนามยืนหยัดเส้นทางที่เลือกเฟ้น”เพื่อต่อสู่กับคารมที่บิดเบือนความจริง 

การประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับวาระปี 2020 –2025 จะมีขึ้นในปี 2020 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความหมายสำคัญของประเทศ เป็นกิจกรรมด้านการเมืองที่กว้างลึกทั้งในองค์กรพรรคในหมู่ ประชาชนและกองทัพ  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในทุกด้านจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้การประชุมพรรคสาขาทุกระดับประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่สมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13  ซึ่งตามนั้น  การประชุมพรรคสาขาทุกระดับต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งในการจัดทำเนื้อหาของรายงานการเมืองและงานด้านบุคลากร โดยเฉพาะ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมีความหมายพิเศษ เป็นปัจจัยเพื่อค้ำประกันความสำเร็จของการประชุมและการปฏิบัติตามมติของการประชุม

การเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ งานด้านบุคลากร

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปี 2018  อนุกรรมการต่างๆของการประชุมที่ประกอบด้วย อนุกรรมการจัดทำเอกสาร อนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคม อนุกรรมการเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรค อนุกรรมการด้านบุคลากรและอนุกรรมการสนับสนุนการประชุมได้รับการจัดตั้งและดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและจริงจัง หลังจากที่ได้รับการจัดตั้ง อนุกรรมการแต่ละชุดภายใต้การชี้นำของสมาชิกกรมการเมืองและสมาชิกคณะเลขาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่เป็นจริง จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะ เนื้อหาที่สำคัญ

พรรคสาขา องค์กรพรรคทุกระดับได้เตรียมความพร้อมงานด้านบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13และการประชุมพรรคสาขาทุกระดับวาระปี 2020 –2025นับตั้งแต่วาระก่อน  โดยเฉพาะ นับตั้งแต่ต้นวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12 และจนถึงขณะนี้ งานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยส่วนกลางได้เห็นพ้องเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งสำคัญๆของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ที่พรรคสาขาทุกระดับ หน่วยงานและสำนักงานส่วนกลางและท้องถิ่นต่างๆเสนอ  ตามแผนการโดยรวม เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมให้ไปฝึกอบรมหรือหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งต่างๆเพื่อฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง   ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเป็นฝ่ายรุกและมีประสิทธิภาพของส่วนกลาง พรรคสาขาและระบบการเมือง  อาจยืนยันได้ว่า การเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมพรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีและรอบคอบ โดยได้รับความสนใจและการชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชน มีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจต่อการนำของพรรค สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ

การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคไม่สามารถส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของพรรคได้

  จนถึงขณะนี้ งานด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้รับการปฏิบัติอย่างแข็งขัน มีความรับผิดชอบและตามกำหนดที่วางไว้ทั้งในการจัดทำเนื้อหาของรายงานและงานด้านบุคลากร  โดยเฉพาะ งานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนบุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างมีประชาธิปไตยและมีคุณภาพ ส่วนสำหรับร่างรายงานทางการเมืองและงานด้านบุคลากรจะได้รับการประกาศและรวบรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชน

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีความใกล้ชิดจากส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่น  งานด้านการเตรียมความพร้อมได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผน  ดังนั้นแม้ฝ่ายที่เป็นอริที่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการประชุมพรรคสาขาทุกระดับและการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์และสิ่งที่เรียกว่า “ฟอรั่ม”  ก็ไม่สามารถทำลายชื่อเสียงของพรรคและความสำเร็จของการประชุมดังกล่าวได้  การที่เวียดนามเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมพรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถในการชี้นำและการต่อสู้ขององค์กรพรรคและสมาชิกพรรค ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด