การปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาดอย่างคล่องตัวเพื่อฟื้นฟูการผลิต

(VOVWORLD) -ในหลายวันที่ผ่านมา กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในเวียดนามได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะแห่งการปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่หลังจากที่รัฐบาลประกาศมติที่ 128 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับ“การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ”  ซึ่งการปฏิบัติมติที่ 128อย่างพร้อมเพรียงในทั่วประเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้เวียดนามฟื้นฟูการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจโดยเร็ว

การปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาดอย่างคล่องตัวเพื่อฟื้นฟูการผลิต - ảnh 1กิจกรรมการผลิตของบริษัทหุ้นส่วนเทียนลอง เขตนิคมอุตสาหกรรมเตินต่าว นครโฮจิมินห์ (Photo:   baobinhduong.vn )

เจตนารมณ์ร่วมของมติที่ 128 คือการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงท้องถิ่น กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติอย่างคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์

เอื้อให้แก่การผลิตและการประกอบธุรกิจ

ภายหลัง 3 เดือนที่เน้นปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 มาจนถึงปัจจุบัน  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ในเบื้องต้นแล้ว ที่จังหวัดด่งท๊าป สถานประกอบการกว่า 200 แห่งได้กลับมาทำการผลิตอีกครั้ง นาย ฝามเถียนเหงีย ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งท๊าปได้เผยว่า จังหวัดด่งท๊าปได้จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือสถานประกอบการในการแก้ไขอุปสรรคและมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อให้สถานประกอบการฟื้นฟูการผลิตและการประกอบธุรกิจ  วางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19  ปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิด -19

“ทางจังหวัดฯได้จัดทำแผนการต่างๆเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเดือนที่เหลือของปี 2021  เน้นเอื้อให้แก่สถานประกอบการในการปฏิบัติและฟื้นฟูตามกระบวนการ”

จากการปฏิบัติมติที่ 128 จังหวัดหลางเซินได้เอื้อให้แก่กิจกรรมการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมาย 2 อย่างพร้อมกันคือการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ พันเอก เจิ่นถิทูจาง รองหัวหน้าฝ่ายตำรวจรักษาความความสงบจังหวัดหลางเซินได้เผยว่า

“ การใช้ซอฟต์แวร์การบริหารพลเมืองในเขตที่เกิดการแพร่ระบาดบนพื้นฐานของฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติได้ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แหล่งบุคลากร โดยเฉพาะ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงในการแจ้งข้อมูลสุขภาพและตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าออกท้องถิ่นต่างๆ  ช่วยตามหาและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง จากการเป็นจังหวัดส่งออกใหญ่ของประเทศ การใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ช่วยให้พวกเราอัพเดทข้อมูลของคนขับรถ ตามหาผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้องเพื่อทำการแยกตัวทันทีและค้ำประกันความปลอดภัยในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด”

ส่วนผู้บริหารกระทรวงคมนาคมขนส่งได้เผยว่า จะประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อเอื้อให้แก่การเดินทาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งได้ยืนยันว่า

“ หน่วยงานคมนาคมมี 2 ด้านหลักคือ การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร กิจกรรมการขนส่งสินค้ายังคงได้รับการธำรงในช่วงที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด  จากการปฏิบัติมติที่ 128 พวกเราได้ทำการตรวจสอบและประกาศข้อกำหนดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการ โดยเฉพาะข้อกำหนดใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข พวกเราได้ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดลองการขนส่งทางบก ทางเรือและทางอากาศจนถึงวันที่ 20 ตุลาคมและจะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเพิ่มกิจกรรมการขนส่งทางบกและทางอากาศ พวกเรากำหนดอย่างชัดเจนว่า การฟื้นฟูกิจกรรมการขนส่งต้องมีแผนการและก้าวเดินที่เหมาะสม นี่คือความคล่องตัวในการปฏิบัติ”

การปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาดอย่างคล่องตัวเพื่อฟื้นฟูการผลิต - ảnh 2นาย ฝามเถียนเหงีย -ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งท๊าปลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมการผลิตของบริษัทหุ้นส่วนขายฟาดเวียดนาม- เขตนิคมอุตสาหกรรมซงเหิว (Photo:   congthuong.vn)

ค้ำประกันงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด

นาย เจิ่นวันต๊วน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าได้เผยว่า ทางจังหวัดฯกำลังปรับเปลี่ยนจากการรับมือการแพร่ระบาดเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการปรับตัวอย่างปลอดภัย จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการในการแก้ไขอุปสรรคและการป้องกันการแพร่ระบาด

“ ทางจังหวัดปรับเปลี่ยนจากการรับมือการแพร่ระบาดเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ต้องมีกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เมื่อพบผู้ติดเชื้อในชุมชน กลุ่มปฏิบัติงานนี้จะร่วมกับท้องถิ่นกำหนดเขตที่เกิดการแพร่ระบาด ตามหาผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเพื่อขจัดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ฟื้นฟูการผลิตและการประกอบธุรกิจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคมตามแนวทางเขตใดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถฟื้นฟูกิจกรรมการผลิตได้”

ส่วนจังหวัดแค้งหว่าได้ปรับเปลี่ยนเป็นการปรับตัวอย่างคล่องตัวตามเจตนารมณ์ของมติที่ 128 ของรัฐบาล นาย ดิงวันเถียว รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแค้งหว่าได้เผยว่า

“พวกเรามีความตั้งใจปฏิบัติ 6 เป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมีความคึกคักหลังช่วงเวลาที่ปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างสังคม ทางจังหวัดฯมีความตั้งใจค้ำประกันความปลอดภัยในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด การปฏิบัติเป้าหมายการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ”

มติที่ 128 ของรัฐบาลเป็นการตัดสินใจอย่างทันการณ์ในช่วงที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนาม การปฏิบัติมตินี้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัว การเป็นฝ่ายรุกของแต่ละท้องถิ่น กระทรวง หน่วยงาน มีส่วนช่วยฟื้นฟูการผลิตและการประกอบธุรกิจและนำชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลับสู่เสถียรภาพ.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด