การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของประเทศ

(VOVWORLD) -หลังการประชุมมาเป็นเวลา 7 วัน ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯ สมัยที่ 13 ได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่เพียงแต่หารือและเสนอมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสภาวการณ์ที่โลกและเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนเท่านั้น  หากยังแปรเนื้อหาหลักและปัญหาใหญ่ๆ ที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ สมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมอีกด้วย ดังนั้น ความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้จึงถือว่ามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษ
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของประเทศ - ảnh 1การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ ครั้งที่ 6 สมัยที่ 13 (nhandan)
เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู ค้ำประกันความสมดุลด้านการเงินและงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ ครั้งที่ 6 สมัยที่ 13 ได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศกำลังได้รับการฟื้นฟูด้วยอัตราการขยายตัวที่น่าประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากประชามติทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอัตราการขยายตัวของจีดีพีใน 9 เดือนที่ผ่านมาได้บรรลุกว่าร้อยละ 8.8 การจัดเก็บงบประมาณแผ่นดินอยู่ที่กว่าร้อยละ 94 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5  มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ได้เปรียบดุลการส่งออกเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่า ถึงปลายปี 2022 เวียดนามจะสามารถเสร็จสิ้นและบรรลุ 14 เป้าหมายจากทั้งหมด 15 เป้าหมายที่วางไว้

แต่อย่างไรก็ตาม ในนัดเปิดการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ได้ย้ำว่า การพิจารณาและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2022 และปี 2023 ได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน ยากที่จะคาดเดาได้และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศต่างก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น คณะกรรมการกลางพรรคฯ ต้องเน้นหารือ วิเคราะห์ทักษะที่โดดเด่นของปี 2022 อธิบายเกี่ยวกับผลงานที่ได้บรรลุ ข้อกำจัด จุดอ่อน อุปสรรคและความท้าทายที่ต้องแก้ไข

บนพื้นฐานดังกล่าว คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้สรุปว่า ในเวลาที่เหลือของปี 2022 และปี 2023 เวียดนามต้องเป็นฝ่ายรุกเพื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ประมาทและเป็นฝ่ายรุกเพิ่มทักษะความสามารถในการรักษาโรค การป้องกันและรับมือโรคระบาดของระบบสาธารณสุข ธำรงความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเงินและงบประมาณแผ่นดิน

คณะกรรมการกลางพรรคฯ เห็นพ้องประกาศมติเชิงยุทธศาสตร์ 3 ฉบับ

ไม่เพียงแต่หารือและมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น เพราะที่ประชุมฯ ยังหารือมาตรการต่างๆ เพื่อแปรเนื้อหาหลักและปัญหาใหญ่ๆที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ สมัยที่ 13 อีกด้วย โดยคณะกรรมการกลางพรรคฯ เห็นพ้องประกาศมติเชิงยุทธศาสตร์ 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย มติเชิงวิชาการฉบับแรกเกี่ยวกับการผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 มติเกี่ยวกับ “ การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยเวียดนามในยุคใหม่ต่อไป” และจากการสรุปผล 10 ปีการปฏิบัติมติคณะกรรมการกลางพรรคฯ ครั้งที่ 5 สมัยที่ 10 คณะกรรมการกลางพรรคฯ ครั้งที่ 6 สมัยที่ 13 ได้มีความเห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับการประกาศมติฉบับใหม่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการชี้นำของพรรคในสภาวการณ์ใหม่

โดยคณะกรรมการกลางพรรคฯ ให้ข้อสังเกตว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางใว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ต้องตระหนักได้ดีว่า การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานและรอบด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจและชีวิตสังคมโดยนับวันพึ่งพาการพัฒนาของอุตสาหกรรมและการบริการบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้น เป็นวิธีช่วยให้เวียดนามสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเพื่อกลายเป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของประเทศ - ảnh 2เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยในการประชุม (nhandan)

สำหรับหน้าที่การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีความสมบูรณ์ ก่อนอื่นต้องเน้นปฏิบัติแนวทางและหน้าที่ที่สำคัญๆ เช่น ปฏิรูปและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรสภาแห่งชาติ ระบบศาลและองค์การตุลาการต่อไป ส่งเสริมบทบาทและสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนและเพิ่มการชี้นำของพรรคฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการชี้นำของพรรคฯ ต่อการดำเนินงานของทั้งระบบการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้ย้ำเป็นพิเศษว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อการดำเนินงานของรัฐ แนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรการเมือง – สังคมต้องค้ำประกันการธำรงและส่งเสริมบทบาทการชี้นำ ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการกุมอำนาจของพรรคฯ ยกระดับบทบาท ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารของรัฐ ตอบสนองความต้องการของยุคพัฒนาใหม่

การวางแผนพัฒนาบูรณาการแห่งชาติเป็นหน้าที่การเมืองที่สำคัญ

อีกเนื้อหาที่ได้รับการหารือในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ ครั้งนี้คือ การกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาบูรณาการแห่งชาติระยะปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 โดยให้ข้อสังเกตว่า นี่คือหน้าที่ทางการเมืองที่สำคัญและมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นพื้นฐานและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นปัญหาที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ เป็นประเด็นใหม่ ยุ่งยากและอ่อนไหว ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ในการวางแผนบูรณการครั้งนี้ ต้องเน้นให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ต่อการสร้างกรอบการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รับมือภัยธรรมชาติและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลักดันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ โดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการพัฒนาหน่วงงานและด้านที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบต่างๆ ในบรรยากาศแห่งการพัฒนาใหม่ พัฒนาเขตที่เป็นพลังขับเคลื่อนและเสาหลักในการขยายตัวของประเทศเพื่อสร้างเป็น “หัวเรือ” ที่ดึงดูดการพัฒนาของประเทศ ก่อตั้งและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตามแนวเหนือ – ใต้และตะวันออก – ตะวันตก เชื่อมโยงท่าเรือ จุดผ่านแดน ศูนย์กลางการค้า ตัวเมือง ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและเสาหลักด้านการขยายตัว

การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯ สมัยที่ 13 ได้ประสบความสำเร็จโดยสามารถเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ สำคัญและซับซ้อนได้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เผยแพร่และแปรเนื้อหาหลักและปัญหาใหญ่ๆที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้เป็นอย่างดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด