การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศเวียดนาม

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอยได้สร้างนิมิตหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านบุคลากรและเนื้อหาเอกสาร ตามการประเมินของบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม ผลการประชุมได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้าผ่านการเสนอเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและวิสัยทัศน์จนถึงกลางศตวรรษที่ 21
การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศเวียดนาม - ảnh 1การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติหมีดิ่งในกรุงฮานอย (VGP)

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปี 2021 ได้จุดประกายความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและแรงบันดาลใจที่เข้มแข็งของประชาชนในการมุ่งสู่เป้าหมายนำประเทศกลายเป็นประเทศพัฒนาและมีรายได้สูงภายใน 25 ปีข้างหน้า

วิสัยทัศน์จนถึงกลางศตวรรษ

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ประเทศกำลังมีทั้งโอกาสและความท้าทาย ตลอดจนปัญหายุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจาก ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อชีวิตเศรษฐกิจ-สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ในสภาวการณ์ดังกล่าว เอกสารของสมัชชาใหญ่พรรคฯได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเวียดนามจนถึงปี 2030 คือ เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีรายได้ปานกลางในระดับสูง ในปี2045 กลายเป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในหลักนโยบายปี 2011 และในครั้งนี้ถูกระบุให้มีความชัดเจนมากขึ้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ยังย้ำถึงเรื่องนวัตกรรม เป้าหมาย ความคาดหวังอันแรงกล้าในการพัฒนาประเทศในระยะใหม่ นาย เจิ่นหว่างเงิน คณะผู้แทนนครโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า

“บทสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯได้ระบุถึงการพัฒนาระบบนิเวศทำธุรกิจสตาร์ทด้านอัพนวัตกรรม การลงทุนเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเพิ่ผลิตภาพแรงงาน นี่แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังและความมุ่งมั่นเพื่อใช้โอกาส สถานะและชื่อเสียงของเวียดนามในปัจจุบัน พวกเราคิดว่า ในใจผู้แทนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในอนาคต

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีความเห็นพ้องกันคือ “ประเทศเราไม่เคยมีศักยภาพและพลังที่เข้มแข็ง มีสถานะ บทบาทและชื่อเสียงที่ได้รับการยืนยันบนเวทีโลกเหมือนในปัจจุบัน" ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลเป็นอย่างมากต่อประชาชนเวียดนาม เป็นการยืนยันว่า ผลงานที่ได้บรรลุมีความหมายเป็นอย่างมากและสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อก้าวรุดหน้าไป นาย หว่างจุงหยุง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดห่าติ๋งได้แสดงความเห็นว่า

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มติของที่ประชุมจะเข้าสู่ชีวิตโดยเร็วเนื่องจากได้เสนอปัญหาที่เป็นรูปธรรมและเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง เนื้อหาทุกประเด็นได้รับการหารืออย่างรอบคอบและเห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูงของระบบการเมือง นั่นคือการหาทางยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น”

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศเวียดนาม - ảnh 2ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (vietnamplus)

 กระบวนการพิเศษเพื่อคัดเลือกแถวขบวนผู้บริหาร

งานด้านบุคลากรและเนื้อหาเป็นเรื่องที่สมัชชาใหญ่พรรคฯทุกสมัยเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบบนเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตย โปร่งใสและมีภาวะวิสัยเนื่องจาก “เจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยหลักของขบวนการหลักของการพัฒนาประเทศ” และมีบทบาทชี้ขาดต่อการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯให้ประสบความสำเร็จ สำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 การเตรียมงานด้านบุคลากรได้รับการปฏิบัติตั้งแต่ปี 2018 บนเจตนารมณ์แห่งความรอบคอบ มีภาวะวิสัยและเที่ยงธรรมโดยทำทีละขั้นตอน ในระหว่างจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 บรรดาผู้แทนได้สงวนเวลา 3 วันเพื่ออภิปรายและลงคะแนนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 รวม 200 คน หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 นัดแรกได้ลงคะแนนเลือกสมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคฯและเลขาธิการใหญ่พรรคฯ โดยท่าน เหงียนฟู้จ่อง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคฯอีกสมัย ซึ่งผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงและความสำเร็จของงานด้านบุคลากรครั้งนี้ และค้ำประกันว่าไม่มีบุคลากรที่ขาดคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค และมีแต่บุคลากรที่มีคุณธรรม ความสามารถและมีชื่อเสียงอย่างแท้จริงในพรรคและในหมู่ประชาชนได้รับการคัดเลือก นาย โห่วันเนียน เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดยาลายและนาง หบุ่ยเหวี่ยนมาย ผู้แทนจากกรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่า

“ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางสมัยที่ 13 เป็นผู้ที่ที่มีความสามารถ คุณสมบัติ มีการศึกษาและมีความรู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ในวาระใหม่และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศในระยะต่อไป"

 “สมัชชาใหญพรรคฯได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เพราะได้เลือกผู้แทนดีเด่นที่สุดทั้งในด้านความรู้และสติปัญญาเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคกว่า 5 ล้านคนและประชาชนเกือบ 100 ล้านคนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางการพัฒนาใหม่ให้แก่เวียดนาม

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความรับผิดชอบ เกียรติประวัติแห่งความสามัคคีภายในพรรคและการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ ซึ่งการตัดสินใจที่สำคัญของสมัชชาใหญ่พรรคฯจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้"เวียดนามก้าวรุดหน้าต่อไป" ในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด