การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญๆ

(VOVWORLD) -การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 15 สมัยที่ 12 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 17 มกราคม หลังการประชุมเป็นเวลาหนึ่งวันครึ่ง โดยได้มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อเนื้อหาสำคัญๆ รวมทั้งการเสนอบุคลากร “พิเศษ” เพื่อเข้าร่วมวาระที่ 13 โดยเฉพาะบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญของพรรคและรัฐในสมัยที่ 13 ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นหน้าที่การเตรียมความพร้อมตามเป้าหมาย เงื่อนไขและแผนการที่วางไว้ให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม
การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญๆ - ảnh 1ภาพการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 15 สมัยที่ 12 (Photo VNplus)

ในประวัติศาสตร์กว่า 90 ปีในการชี้นำการปฎิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต่างตระหนักว่า งานด้านบุคลากรไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่หลักในการสร้างสรรค์พรรคเท่านั้น หากยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนไหวของพรรค เป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิวัติ ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมให้แก่สมัชชาพรรสมัยที่ 13 นั้น การเตรียมบุคลากรถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการที่เข้มงวดรวม 5 ขั้นตอน คือ เตรียมเสนอบุคลากรที่จะเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค สมาชิกของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคอีกสมัย ต่อจากนั้นคือบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณี “พิเศษ”

กระบวนการที่เคร่งครัด

การเตรียมบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้รับการหารืออย่างรอบคอบจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ตามกระบวนการที่เคร่งครัดในการประชุมครั้งต่างๆ โดยในการประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018 ได้จัดตั้งอนุกรรมการด้านบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เมื่อเดือนธันวาคมปี 2018 เริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรควาระปี 2021-2026 กว่า 200 คนเพื่อให้กรมการเมืองพิจารณาและตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของตน การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 12 ที่มีขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2020 หารือเกี่ยวกับแนวทางงานด้านบุคลากร เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรค และจำนวนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค เป็นต้น อาศัยผลการหารือดังกล่าว ในการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 13 เมื่อเดือนตุลาคมปี 2020 ได้มีการลงคะแนนอนุมัติการเสนอบุคลากรที่เป็นสมาชิกและสมาชิกสำรองของคณะกรรมการกลางพรรค คณะกรรมการตรวจสอบส่วนกลางสมัยที่ 13 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคมปี 2020 ในการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 14 ได้มีการหารืออย่างรอบคอบเกี่ยวกับการลงคะแนนเสนอบุคลากรที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 13 มอบหมายหน้าที่ให้กรมการเมืองและอนุกรรมการด้านบุคลากรพิจารณาปรับปรุงแผนการด้านบุคลากรตามแนวทางงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 และขั้นตอนการเตรียมบุคลากรให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นให้คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 15 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศได้ยืนยันว่า “คณะกรรมการกลางพรรคได้ทำการหารืออย่างมีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา ด้วยความรับผิดชอบสูงและลงคะแนนอนุมัติรายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นครั้งแรกและรายชื่อบุคลากร “พิเศษ” ที่สมัครอีกวาระ ผู้ที่เป็นกรณี “พิเศษ” ได้เข้าร่วมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งแรก อนุมัติรายชื่อบุคลากรที่เป็นกรณี “พิเศษ” สมัครเข้าเป็นสมาชิกกรมการเมืองอีกวาระและรายชื่อผู้ลงสมัครดำรงตำแหน่งสำคัญของพรรคและรัฐในสมัยที่ 13 นี้ด้วยความเห็นพ้องเป็นอักฉันท์ในระดับสูง”

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญๆ - ảnh 2ท่าน เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยในการประชุม (Photo Vnplus)

เน้นย้ำคุณภาพบุคลากร

การเตรียมบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในด้านคุณภาพเพื่อค้ำประกันทั้งด้านจำนวนและโครงสร้างให้เหมาะสม โดยคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ต้องมีความสามัคคี เอกฉันท์ มีแนวคิดเปลี่ยนแปลงใหม่ มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ มีสติปัญญา พลังการต่อสู้ ความมีระเบียบวินัย ผูกพันใกล้ชิดกับประชาชน โดยต้องค้ำประกันการสานต่อ พัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งระหว่างบุคลากรระดับสูงรุ่นต่างๆในพรรค

การเตรียม แนะนำและลงคะแนนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ต้องดำเนินการอย่างมีประชาธิปไตย มีภาวะวิสัยและต้องถือประโยชน์ของประเทศ ประชาชาติและประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด คณะกรรมการกลางพรรคยังยืนยันถึงความตั้งใจด้านการเมืองในระดับสูงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การฉกฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มเพื่อไม่ปล่อยให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าเป็นสมาชิกดั่งคำยืนยันหลายครั้งของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง คุณ เหงียนแหม่งทั้ง สมาชิกพรรคที่อาศัยอยู่ในเขตหว่างมาย กรุงฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า “พรรคได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เป็นวิทยาศาสตร์ จริงจังและมีการคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13  ผมขอชื่นชมกระบวนการเตรียมบุคลากร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจเป็นอย่างสูงของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคในการสร้างสรรค์ปรับปรุงพรรค โดยถือบุคลากรเป็นรากฐานของทุกกิจกรรม ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ ทำงานเพื่อประชาชน กล้าคิดกล้าทำ จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และนำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศได้”

การเตรียมบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านบุคลากรและคณะกรรมการกลางพรรคเท่านั้น หากยังเป็นความรับผิดชอบของทั้งพรรคและทั้งระบบการเมืองอีกด้วย ซึ่งเหลืออีก 1 สัปดาห์ก็จะถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ประชาชนทั่วประเทศต่างแสดงความหวังว่า กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเคร่งครัดและเป็นวิทยาศาสตร์จะมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุมฯ สร้างความเชื่อมั่นและพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อนำประเทศเวียดนามเข้ายุคแห่งการพัฒนาใหม่. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด