การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของชนกลุ่มน้อย: สามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนา

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม ปี 2020 การประชุมใหญ่ผู้แทนชนกลุ่มน้อยเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 2 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มธงแห่งความรุ่งโรจน์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ทุกชนเผ่ามีความเสมอภาค เคารพและสามัคคีกัน ช่วยเหลือจุนเจือกันและส่งเสริมพลังภายในเพื่อพัฒนาร่วมกับประเทศ” นี่คือกิจกรรมการเมืองที่สำคัญและเป็นวันงานแห่งความมหาสามัคคี เสริมสร้างความไว้วางใจและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในชุมชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของชนกลุ่มน้อย: สามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนา - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ กล่าวปราศรัยในการประชุมของคณะกรรมการชี้นำจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของชนกลุ่มน้อย (Photo VGP)

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้มีขึ้นหลัง 10 ปีที่ได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก โดยมีผู้แทน 1,600 คนเข้าร่วม ซึ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงและขยายความเข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ สร้างบรรยากาศการแข่งขันทำงานและผลิตในชุมชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆของเวียดนาม

ลดช่องว่างแห่งการพัฒนา

ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการระดมแหล่งพลังและการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา โดยเฉพาะในเขตที่ยากจนพิเศษ ช่วยให้อัตราครอบครัวที่ยากจนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ต่อปี ในช่วงปี 2015-2019 ตำบลทุกแห่งสามารถเข้าถึงเครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ มีโรงเรียนศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานีอนามัยและมีตำบลในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขากว่า 1,000 แห่ง หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 22 ที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า ทุกส่วนงานสามารถบรรลุทุกเป้าหมายที่วางไว้ในที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก

ปัจจุบันนี้ เวียดนามยังคงให้ความสนใจและลงทุนให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยอย่างต่อเนื่อง นาย เหงียนแหม่งหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้กล่าวว่า “สำหรับโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกระทรวงฯ ได้กำชับให้ต้องมีเครือข่าย 3จี 4จีและ 5จีครอบคลุมในเขตชนกลุ่มน้อยเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต ส่วนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของการชำระอิเล็กทรอนิกส์ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ธนาคารชาติทดลองใช้แอพ Mobile Money เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตทุรกันดารสามารถชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ปัจจุบันนี้ มีโครงการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตเวียดนามกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ในเวียดนามขายสมาร์ทโฟนในราคาประมาณ 600,000-700,000 ด่งเพื่อสนับสนุนชนกลุ่มน้อย

เมื่อเร็วๆนี้ สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติโครงการ “ภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา” สำหรับโครงการนี้ นาย เจืองหว่าบิ่งห์ รองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า “นี่คือการตัดสินใจด้านนโยบายที่สอดคล้องกับความประสงค์ของพรรคและความปรารถนาของประชาชน พวกเราได้กำหนดเป้าหมายคือพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจให้แก่ชนกลุ่มน้อย ค่อยๆลดจำนวนท้องถิ่นที่ยากจนพิเศษ ลดช่องว่างการพัฒนาและเพิ่มความไว้วางใจของชนกลุ่มน้อยต่อพรรคและรัฐ ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงในเขตชายแดน

สามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนา

ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มธงแห่งความรุ่งโรจน์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ทุกชนเผ่ามีความเสมอภาค เคารพและสามัคคีกัน ช่วยเหลือจุนเจือกันและส่งเสริมพลังภายในเพื่อพัฒนาร่วมกับประเทศ” การประชุมใหญ่ครั้งนี้คือกิจกรรมการเมืองที่สำคัญ เชื่อมโยงและขยายความแข็งแกร่งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ โดยในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานจะยกย่องสดุดีบุคคลและคณะดีเด่นของชนกลุ่มน้อยในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและพัฒนาประเทศระยะปี 2010-2020 นาง หว่างถิแห่ง รัฐมนตรีช่วยและรองหัวหน้าคณะกรรมการชาติพันธุ์เผยว่า “ที่ประชุมได้ยืนยันส่วนร่วมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในภารกิจการแก้ปัญหาความยากจน สร้างสรรค์ชนบทใหม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย สร้างสรรค์พิทักษ์รักษาปิตุภูมิและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก พร้อมทั้งชื่นชมผลสำเร็จในการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและงานด้านชนกลุ่มน้อยในช่วงปี 2009-2019 จากนั้นถอดประสบการณ์เพื่อปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเพื่อวางแนวทาง เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการแก้ไขให้แก่งานด้านชนกลุ่มน้อยในระยะปี 2021-2030

เวียดนามมีชนกลุ่มน้อยกว่า 14.2 ล้านคน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆได้เดินพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศในการปฏิบัติภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้คือเป็นการปลุกเร้าพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีในชุมชนชนกลุ่มน้อยเพื่อร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด