การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 8: เดินพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ

(VOVworld) – การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 8 จะมีขึ้นที่กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายนศกนี้ภายใต้หัวข้อ “สามัคคี ประชาธิปไตย เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนา” ซึ่งถือเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมของแนวร่วมฯเพื่อระดมพลังความสามัคคีชนในชาติ

(VOVworld) – การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 8 จะมีขึ้นที่กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายนศกนี้ภายใต้หัวข้อ “สามัคคี ประชาธิปไตย เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนา” ซึ่งถือเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมของแนวร่วมฯเพื่อระดมพลังความสามัคคีชนในชาติ

การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 8: เดินพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ - ảnh 1
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเวียดนามปัจจุบัน
(mattran.org.vn)

แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเวียดนามปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมและพัฒนาความแข็งแกร่งของความสามัคคีชนในชาติ ปฏิบัติประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นเอกฉันท์ในสังคม ตรวจสอบและการสะท้อนเสียงวิจารณ์จากสังคม มีส่วนร่วมสร้างสรรค์พรรค รัฐและกิจกรรมการทูตประชาชนเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การรวบรวมและสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ การเพิ่มตรวจสอบและการสะท้อนเสียงวิจารณ์จากสังคมเป็น1ในหน้าที่หลักของแนวร่วมปิตุภูมิ
รวบรวมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ
มหาสามัคคีเป็นเกียรติประวัติอันล้ำค่าของประชาชาติ สร้างพลังแข็งแกร่งเพื่อนำความสำเร็จมาให้แก่ภารกิจการปฏิวัติเวียดนาม เพื่อขยายและพัฒนาความแข็งแกร่งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ได้ก่อตั้งและบริหารองค์การแนวร่วมประชาชาติเอกภาพเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันคือแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม คณะกรรมการกลางพรรคได้ประกาศมติ แนวทางและนโยบายต่างๆเพื่อดูแลและพัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคม ส่วนรัฐได้ประกาศนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ดูแลและเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ  ในสภาวการณ์ดังกล่าว แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับได้ขยายการรณรงค์ประชาชนเข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติ มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน องค์การสมาชิกของแนวร่วมฯขยายการรวบรวมและรับสมาชิกองค์การเยาวชน รับสมาชิกใหม่และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เข้าร่วมองค์การที่เหมาะสม
ในการพัฒนาบทบาทเป็นศูนย์กลางของความสามัคคีชนในชาติในระยะปัจจุบัน แนวร่วมฯได้พัฒนาการรวบรวมและรณรงค์ประชาชนทุกหมู่เหล่าผ่านรูปแบบต่างและผ่านการรณรงค์ในทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ทางแนวร่วมฯยังรับฟังและรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอและความปรารถนาที่ชอบธรรมของประชาชนเพื่อยื่นต่อพรรคและรัฐ มีส่วนร่วมในการร่างและปรับปรุงแนวทาง นโยบายและกฎหมายให้สมบูรณ์          ในสภาวการณ์ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ แนวร่วมฯต้องพัฒนาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงภายในประเทศกับต่างประเทศ ระหว่างศาสนา ระหว่างประชาชาติและระหว่างท้องถิ่นเพื่อสร้างความสามัคคีที่เหนี่ยวแน่นมากขึ้น นายเฉิ่นเห่า อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Mat tran หรือแนวร่วมเผยว่า “ผมขอเสนอให้ประกาศโครงการมหาสามัคคีชนในชาติเพื่อปิตุภูมิเวียดนามที่สันติภาพ เอกภาพ เอกราช ประชาธิปไตยและเจริญเข้มแข็ง ซึ่งก็ถือเป็นความปรารถนาของประชาชนเวียดนามกว่า 90 ล้านคนที่ส่งถึงการประชุมใหญ่ของแนวร่วมและรอคอยคำเรียกร้องของที่ประชุมใหญ่ด้วย ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกปฏิญญาเกี่ยวกับมหาสามัคคีชนในชาติในสภาวการณ์ใหม่
การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 8: เดินพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ - ảnh 2
การประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ ๗  (mattran.org.vn)

เพิ่มการตรวจสอบและสะท้อนเสียงวิจารณ์จากสังคม

บทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามไม่เพียงแต่ส่งเสริมจิตใจรักชาติและการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็จเหนื่อยของประชาชนทุกคนเท่านั้น หากยังมีบทบาทการตรวจสอบและสะท้อนเสียงวิจารณ์จากสังคมต่อการชี้นำของพรรคและการบริหารของรัฐ ซึ่งรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อพรรคและรัฐ ให้คำปรึกษาและประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติแนวทางและนโยบายเพื่อให้การชี้นำและการบริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใหม่แนวร่วมฯในปัจจุบันคือต้องพัฒนาความได้เปรียบนี้เพื่อช่วยให้แนวร่วมฯสามารถสะท้อนเสียงพูดของประชาชนไปสู่ทางการปกครองทุกระดับ
สำหรับการรับเสียงวิจารณ์ ในเวลาที่ผ่านมา เฉพาะในการแสดงความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2013 รวม 22 ล้านความคิดเห็นนั้นมีความคิดเห็นของสมาชิกของแนวร่วมฯกว่า 8 ล้านคน นอกจากนี้ในการร่างกฏหมายที่ดินฉบับแก้ไข ทางแนวร่วมฯก็ได้จัดการหารือหลายครั้งเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตรวจสอบ ในปัจจุบัน ทางแนวร่วมฯกำลังปฏิบัติเนื้อหา 5 ประการเพื่อทำการตรวจสอบในระดับประเทศและท้องถิ่น ควบคู่กันนั้นยังมีการลงนามในโครงการประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อทำการตรวจสอบด้านต่างๆ
เพื่อให้แนวร่วมฯพัฒนาการตรวจสอบและสะท้อนเสียงวิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายเหงียนซองฟี รองนายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม ซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดของแนวร่วมปิตุภูมิเผยว่า“ปัจจุบันบุคลากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแนวร่วมฯต้องมีความรู้ความสามารถเพื่ออธิบายและแนะนำให้แก่ประชาชน และต้องมีโครงการตรวจสอบ มีเนื้อหาและมีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ
แนวร่วมปิตุภูมิเป็นองค์การทางเมืองและสังคมที่มีบทบาทปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน การส่งเสริมความสามัคคีชนในชาติ เพิ่มการตรวจสอบและสะท้อนเสียงวิจารณ์จากสังคมในระยะต่อไปจะมีส่วนร่วมเสริมสร้างและยืนยันบทบาทของแนวร่วมฯและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาของประเทศ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด