การเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์จากการประชุมวัฒนธรรม

(VOVWORLD) - 1 ปีหลังการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนปี 2021 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากมายตั้งแต่จิตสำนึกไปจนถึงการปฏิบัติการของหน่วยงานทุกระดับเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของวัฒนธรรม ท้องถิ่นหลายแห่งได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัตินโยบายเฉพาะด้านวัฒนธรรม มีการกำหนดกลไก นโยบายและแหล่งพลังสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยที่เปิดกว้างเพื่อให้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจอย่างแท้จริง เป็นทั้งเป้าหมายและแรงผลักดันเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์จากการประชุมวัฒนธรรม - ảnh 1ศิลปินล์ร้องเพลงพื้นเมืองกวานเหาะในรายการ "กลับมาเยือนถิ่นกวานเหาะ 2023"

หมู่บ้านเหยี่ยม ในตำบลหว่าลอง อำเภอเอียนฟอง จังหวัดบั๊กนิงห์ ซึ่งในอดีตคือเขตกิงบั๊ก ถือเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และประเพณีที่โดดเด่นของเวียดนาม และยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นเมือง กวานเหาะโบราณ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งสหประชาชาติ ในช่วงใกล้ตรุษเต๊ต เสียงร้องเพลงกวานเหาะก็ได้ดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน เนื่องด้วยชาวบ้านได้นัดจัดกลุ่มกันซ้อมร้องเพลงกวานเหาะ ซึ่งมีทั้งกลุ่มเล็กที่มีคู่สองคู่มาซ้อมร่วมกันไปจนถึงกลุ่มใหญ่ที่มีตั้งแต่ 10-15 คู่ นัดกันมาฝึกร้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลของหมู่บ้านและการประกวดร้องเพลงกวานเหาะฤดูใบไม้ผลิ

หมู่บ้านเหยี่ยม เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวในจำนวนหมู่บ้านกวานเหาะดั้งเดิม 49 แห่งในจังหวัดบั๊กนิงห์ที่มีวิหารบูชาบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดเพลงกวานเหาะ และก็เป็นผืนดินที่มีเกียรติประวัติการร้องเพลงพื้นเมืองกวานเหาะที่เก่าแก่ที่สุด นอกจากหมู่บ้านกวานเหาะดั้งเดิม 49 แห่งแล้ว จนถึงขณะนี้ ในขังหวัดบั๊กนิงห์ได้มีการพัฒนาชุมชนกวานเหาะใหม่อีกหลายร้อยแห่ง โดยมีการส่งเสริมและปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสำหรับศิลปินกวานเหาะเป็นรายเดือน โดยเฉพาะ ภายหลังการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศปี 2021 ทางจังหวัดฯก็ประกาศใช้นโยบายสนับสนุนทันทีเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินกวานเหาะทำการแสดง พรรคสาขาจังหวัดบั๊กนิงห์ได้กำหนดให้เพิ่มการลงทุนสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณท้องถิ่น ซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่ศิลปินและนักแสดงให้พยายามสืบทอดการร้องเพลงกวานเหาะ และทุ่มเทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนี้ของท้องถิ่น นาง เหงียนถิกิมกวิ๊ง หัวหน้าสโมสรกวานเหาะในเขตเลืองซ้า แขวงหว่านอาน เมืองบั๊กนิงห์ จังหวัดบั๊กนิงห์ กล่าวด้วยความปลื้มปิติยินดีว่า

“หนึ่งปีหลังการประชุม วัฒนธรรมได้รับการลงทุนเพื่อพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น เมื่อก่อน สถานที่ร้องเพลงกวานเหาะไม่ได้รับความสนใจ แต่นับตั้งแต่การประชุมวัฒนธรรม ศิลปินของหมู่บ้านกวานเหาะได้รับความสนใจมากขึ้น”

ไม่เพียงแต่ในจังหวัดบั๊กนิงห์เท่านั้น หากจิตใจแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมนับตั้งแต่หลังการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศครั้งที่ 2 ได้รับการขยายผลอย่างกว้างขวางตั้งแต่จังหวัด นคร ไปจนถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล กรุงฮานอยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมและเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเป็นผู้เดินหน้าในการพัฒนาวัฒนธรรมและผู้คน หลังการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศ ทางการกรุงฮานอยได้ออกมติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในช่วงปี 2021-2025 การกำหนดแนวทางถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 โดยมีการจัดงบ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เขตโบราณสถาน 1,287 แห่ง ในขณะเดียวกัน จังหวัดเถื่อเทียนเว้ก็เป็นท้องถิ่นแห่งแรกที่ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อนำโบราณวัตถุของเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศกลับเวียดนาม นาย ฟานแทงหาย ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาจังหวัดเถื่อเทียนเว้ เผยว่า

“ประสบการณ์ของเว้ในการระดมพลังสังคมในการอนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์และการนำมรดกวัฒนธรรมกลับประเทศส่วนใหญ่เป็นการยกระดับจิตสำนึกของชุมชนสถานประกอบการ ประเด็นที่ 2 คือผลประโยชน์ของพวกเขามีความผูกพันกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดก ซึ่งช่วยเพิ่มความตระหนัก โดยเฉพาะ สถานประกอบการและชุมชน ”

การเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์จากการประชุมวัฒนธรรม - ảnh 2กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะในบริเวณทะเลสาบคืนดาบดึงดูดผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก (hanoimoi.com.vn)

สิ่งที่เห็นได้ง่ายหลังการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศ ก็คือการเพิ่มความตระหนักของสำนักงานและหน่วยงานทุกระดับเกี่ยวกับบทบาทและความหมายสำคัญของวัฒนธรรม โดยถือวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจของสังคม และมีบทบาทในการนำทางประชาชาติ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามจนถึงปี 2030 ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการกำหนดแนวทางและครอบคลุมปัญหาหลายประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น การสร้างแถวขบวนเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรม บรรยากาศวัฒนธรรมที่โปร่งใส การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การสร้างรายการศิลปะที่มีคุณภาพและสถาบันทางวัฒนธรรมให้สมกับยุคโฮจิมินห์ นาย ด่าวยวีกว๊าต อดีตรองหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางแสดงความเห็นว่า

“สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ หลังจากที่เลขาธิการใหญ่พรรคฯ สรุปต่อที่ประชุมวัฒนธรรมและยกระดับทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ หลังการประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างระบบคุณค่าแห่งชาติ ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมและระบบคุณค่าของคนเวียดนาม การสัมมนาของสภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับกลไก นโยบายและแหล่งพลังเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับ”

ต่อจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ในการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศครั้งที่ 2 ปี 2021 ก็มีการยืนยันว่า ต้องมีมาตรการเพื่อให้วัฒนธรรมกลายเป็นพลังภายในและเป็นพลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเพื่อปฏิบัติแนวทางนี้ เวียดนามได้เริ่มดำเนินโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ นี่จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เป็นพื้นฐานทางการเมืองและนิตินัยเพื่อลงทุนครั้งใหญ่สำหรับวัฒนธรรม แก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์สำหรับวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจอย่างแท้จริง เป็นทั้งเป้าหมายและพลังขับเคลื่อน มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด