ก้าวพัฒนาที่ข้ามขั้นในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) - ปี 2019 ถือเป็นปีที่การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามมีก้าวพัฒนาที่ข้ามขั้น โดยมีการปฏิบัติโครงการสำคัญๆที่เอื้อประโยชน์และสร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม
ก้าวพัฒนาที่ข้ามขั้นในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - ảnh 1ประชาชนสามารถหาข้อมูลในขณะที่ทำระเบียบราชการ (Photo hanoimoi)

การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน้าที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติระบบบริหารราชการที่ทันสมัยในเวียดนามและเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการ เป้าหมายของเวียดนามในช่วงปี 2019-2025 คือ ปรับปรุงพื้นฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานภาครัฐ การรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ ควบคู่กันนั้น จะพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล ค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลและอินเตอร์เน็ต

มีระบบการชี้นำจากส่วนกลางไปจนถึงส่วนท้องถิ่น

เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 7 มีนาคมปี 2019 รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศมติที่ 17 เกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการหลักในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ช่วงปี 2019-2020 มุ่งสู่ปี 2025 โดยคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เป็นประธานได้ชี้นำการสร้างสรรค์และพัฒนาคณะกรรมการฯ โดยตรง ส่วนในท้องถิ่นทุกแห่ง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับงานนี้เพื่อมีการชี้นำอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น รัฐมนตรี มายเตี๊ยนหยุง หัวหน้าสำนักรัฐบาลเผยว่า            “นี่คือความตั้งใจด้านการเมืองของผู้นำรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจะส่งผลเป็นอย่างมากต่อกระบวนการมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล อาจกล่าวได้ว่า เราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จนประสบผลในเบื้องต้น”

การปฏิบัติที่ผ่านมาได้ทำให้การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง โดยได้มีการใช้ระบบที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบส่งและรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานภาครัฐ ระบบจัดสรรข้อมูลสำหรับการประชุมและการดำเนินงานของรัฐบาลหรือ e – Cabinet และระบบเว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ใช้ซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการปฏิบัติ

การใช้ 3 ระบบดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และมุ่งสู่รัฐบาลที่ทันสมัย เป็นมืออาชีพและโปร่งใส การดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เวียดนามประหยัดเวลาและเงินนับสิบล้านดลลาร์สหรัฐในการส่งและรับเอกสาร นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้ประเมินว่า

“ไม่เพียงแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ ประหยัดเวลาและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเอกสารที่ยังคั่งค้างเท่านั้น หากยังช่วยให้ผู้บริหารรู้ว่า การแก้ไขเอกสารในระบบถึงขั้นตอนไหนแล้วเพื่อจะมีการชี้นำอย่างทันการณ์และยกระดับประสิทธิภาพในการชี้นำและบริหาร ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและทางการปกครองทุกระดับ”

ความพยายามสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามได้รับคำชื่นชมจากประชามติโลก โดยนาย M.V. Mamonov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาดิจิทัล ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของสหพันธรัฐรัสเซียได้ชื่นชมเป้าหมายที่วางไว้ของเวียดนามคือ พัฒนาเป็นประเทศที่มีดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูง รัสเซียมีความปรารถนาร่วมมือกับเวียดนามในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต ส่วนนาย Ki Byoung Kim หัวหน้าฝ่ายดูแลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก สังกัดกระทรวงรักษาความมั่นคงและมหาดไทยของสาธารณรัฐเกาหลีก็ชื่นชมความตั้งใจของเวียดนามในการสร้างสรรค์ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดว่า การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลคือประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในระยะปี 2016-2020 เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลในทุกด้านในระยะปี 2021-2030 ดังนั้น ผลที่น่ายินดีในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2019 ได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจดังกล่าวและเปิดโอกาสให้แก่การพัฒนาของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด