ความทะเยอทะยานที่ไร้เหตุผลของจีนในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -ในหลายวันที่ผ่านมา   กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 8 ของจีนได้มีปฏิบัติการที่รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลและไหล่ทวีปของเวียดนามในเขตทิศใต้ของทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นเขตทะเลของเวียดนามตามข้อกำหนดของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ที่เวียดนามและจีนเป็นสมาชิก ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวของจีนได้ละเมิดสิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามอย่างรุนแรงและเดินสวนกับกฎหมายสากล 

ตามข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายทางทะเลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะ กิจกรรมการสำรวจทางธรณีวิทยาของเรือสำรวจไหหยาง 8 ของจีนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามได้ละเมิดข้อกำหนดเกือบทั้งหมดของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลที่ระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ถ้าหากกิจกรรมนี้มีเป้าหมายสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ใต้ทะเลของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ซึ่งคือไหล่ทวีปของเวียดนามก็ถือว่านี่เป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามและถึงแม้นี่คือกิจกรรมการสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพหรือไม่ก็ตามก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิอำนาจศาลเหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามเช่นกัน

จีนไม่มีเขตทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ทับซ้อนแนวปะการังตือชิ้งของเวียดนาม

  แท่นตรวจการทางทะเลดีเค 1  รวมไปถึง แนวปะการังตือชิ้ง อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานชายฝั่งของเวียดนามและเป็นไหล่ทวีปทางทิศใต้ของเวียดนามตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ซึ่งเป็นเขตทะเลที่ไม่มีการพิพาทกับประเทศใด รวมทั้ง กับประเทศจีน

การที่จีนประกาศ “เส้นประ 9  เส้น”ที่ครอบคลุมไปถึงเขตทะเลร้อยละ 60 ของเวียดนาม แปรเขตทะเลที่ไม่มีการพิพาทของเวียดนามให้กลายเป็นเขตทะเลที่มีการพิพาทถือป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลก คำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรณีฟิลิปปินส์ฟ้องร้องจีน ซึ่งเป็นเอกสารทางนิตินัยระหว่างประเทศที่แนะนำและชี้แจงอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ได้ปฏิเสธคำเรียกร้องเกี่ยวกับเส้นประ 9 เส้นของจีน ถึงแม้จีนไม่เข้าร่วมและไม่รับรองคำวินิจฉัยดังกล่าวแต่เอกสารทางนิตินัยนี้ยังคงมีความหมายซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวยืนยันว่า คำเรียกร้องเกี่ยวกับ เส้นประ 9 เส้นของจีนไม่มีพื้นฐานทางนิตินัยและไร้สาระเพื่อให้จีนเรียกร้องสิทธิ์ในการสำรวจทางธรณีวิทยา  ดังนั้น จีนไม่มีเขตทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีการพิพาทกับเวียดนามในเขตดีเค 1 รวมไปถึงแนวปะการังตือชิ้ง ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้สรุปว่า นอกจากมีสิทธิ์ตามข้อกำหนดต่างๆในอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 จีนไม่มีหลักฐานทางนิตินัยเพื่อเรียกร้องให้ได้สิทธิ์ต่อแหล่งทรัพยากรในเขตทะเลดังกล่าว

กิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายของเรือจีนในเขตทะเลบริเวณแนวปะการังตือชิ้งของเวียดนามมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการสำรวจและการขุดเจาะปิโตรเลี่ยมของเวียดนามในเขตทะเลที่มีศักยภาพด้านปิโตรเลียมนี้ การที่จีนข่มขู่และขัดขวางเวียดนามและหุ้นส่วนต่างชาติไม่ให้ทำการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในเขตทะเลดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล   ซึ่งการกระทำดังกล่าวอยู่ในยุทธศาสตร์ของจีนในกรอบการประกาศเส้นประ 9 เส้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเลตะวันออกเพื่อขัดขวางหุ้นส่วนต่างชาติที่อยากร่วมมือด้านปิโตรเลียมกับเวียดนาม โดยมุ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลตะวันออกและควบคุมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในกรอบเส้นประ 9 เส้น ซึ่งครอบคลุมทะเลตะวันออกร้อยละ 80 เพียงผู้เดียว

เวียดนามยืนหยัดปกป้องสิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของตนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม เวียดนามได้เรียกร้องให้จีนถอนเรือทั้งหมดออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม โดยเวียดนามได้พูดคุยกับฝ่ายจีนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง การส่งจดหมายประท้วงเรียกร้องให้จีนยุติการกระทำที่ละเมิดดังกล่าว ถอนเรือทั้งหมดออกจากเขตทะเลของเวียดนาม ให้ความเคารพอำนาจอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่เวียดนามแสดงท่าทีต่อปัญหานี้ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามมีอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลเหนือเขตทะเลต่างๆในทะเลตะวันออกตามข้อกำหนดของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ที่เวียดนามและประเทศต่างๆเป็นสมาชิก ดังนั้น กิจกรรมของประเทศต่างๆในเขตทะเลของเวียดนามต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 และกฎหมายเวียดนาม

ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการที่สันติเพื่อแก้ไขปัญหาและเรียกร้องการให้ความเคารพเขตทะเลของเวียดนาม สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในเขตทะเลของเวียดนามและไม่มีการกระทำที่ทำให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น กองกำลังที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลของเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเขตทะเล อธิปไตย อำนาจอธิปไตย และสิทธิอำนาจศาลอย่างสันติ ในหลายวันที่ผ่านมา ประชาชนเวียดนาม ประชามติของประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคและโลกได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจีนในเขตทะเลของเวียดนาม ให้การสนับสนุนกองกำลังบังคับใช้กฎหมายของเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด