ความพยายามของรัฐบาลในการชี้นำการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ

(VOVWORLD) - เหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดทางภาคกลางเวียดนาม โดยมีผู้เสียชีวิต 130 ราย และสูญหาย 18 ราย พื้นที่การเกษตรนับพันเฮกตาร์จมอยู่ใต้น้ำและถนนหลายสายได้รับความเสียหาย รัฐบาลและท้องถิ่นต่างๆกำลังพยายามแก้ไขผลเสียหายเพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้ประสบภัยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  ซึ่งความพยายามดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากประชามติ

ความพยายามของรัฐบาลในการชี้นำการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

เหตุน้ำท่วมในภาคกลางครั้งนี้ถือเป็นเหตุน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่อย่างไรก็ดี การเป็นฝ่ายรุกในการชี้นำอย่างเด็ดขาดและทันการณ์ของทางการทุกระดับได้มีส่วนร่วมลดผลเสียหายจากเหตุน้ำท่วมดังกล่าว

การชี้นำอย่างเด็ดขาดและทันการณ์

ในหลายวันที่ผ่านมา นอกจากการลงพื้นที่ตรวจสอบงานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในจังหวัดกว๋างบิ่ง ประชุมกับผู้บริหารจังหวัด 5 แห่งได้แก่ กว๋างบิ่ง กว๋างจิ กว๋างนาม เถื่อเทียนเว้และห่าติ๋ง นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกยังได้สั่งให้รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งและรองนายกรัฐมนตรี จิ๋งดิ่งหยุงร่วมมือกับผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆในการแก้ไขผลเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้ง ประกาศเอกสารด่วน 8 ฉบับและเอกสารต่างๆเพื่อชี้นำงานด้านการรับมือและแก้ไขผลเสียหายจากเหตุน้ำท่วมและฝนตกหนัก อนุมัติให้ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อจากคลังสำรองแห่งชาติเพื่อป้องกันและรับมือโรคระบาด อนุมัติเงิน 5 แสนล้านด่งหรือคิดเป็น 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณสำรองส่วนกลางเพื่อปฏิบัติงานด้านการกู้ภัย นโยบายสวัสดิการสังคมและการแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ส่วนคณะกรรมการประจำรัฐบาลได้มอบข้าว 5 พันตัน สิ่งของที่จำเป็นและเรือยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคกลางและหน่วยกู้ภัย

ส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากส่วนกลางและงบประมาณของท้องถิ่น รวมทั้ง แหล่งเงินต่างๆ  ในการกล่าวปราศรัยในการลงพื้นที่ตรวจสอบงานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากเหตุน้ำท่วมและฝนตกหนักในจังหวัดกว๋างบิ่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า

“ ต้องค้ำประกันให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปรกติโดยเร็ว เน้นให้ความสำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยขาดแคลนอาหารและเผชิญภัยหนาว และนักเรียนสามารถกลับไปเรียนได้โดยเร็ว  สนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่ประชาชน”

ภายใต้การชี้นำของนายกรัฐมนตรี ทางการของจังหวัดต่างๆในภาคกลางได้เน้นระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำสะอาดและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ระดมกองกำลังต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ป้องกันและรับมือโรคระบาด รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้แก่ทีมบรรเทาทุกข์ โดยโรงแรมในท้องถิ่นบางแห่งได้เปิดให้ทีมบรรเทาทุกข์เข้าพักฟรี ส่วนหน่วยงานคมนาคมและขนส่งได้งดเก็บค่าผ่านทางทางหลวงหมายเลข1 ช่วงผ่านจังหวัดกว๋างจิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ความพยายามของรัฐบาลในการชี้นำการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ - ảnh 2นายกรัฐมนตรีให้กำลังในประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากประชามติ

การชี้นำอย่างเด็ดขาดและทันการณ์ของรัฐบาลในการแก้ไขผลเสียหายจากอุทกภัยในภาคกลางในหลายวันที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งประชามติเห็นว่า นี่เป็นความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยฟันฝ่าอุปสรรค นาย โด๋วันซิง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างจิได้เผยว่า

“ รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคระบาด ค้ำประกันแหล่งน้ำสะอาด จัดสรรไฟฟ้า อาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูการผลิต”

นาง มายถิเฟืองฮวา ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนามดิ่งและนาย เลวันฟอง ชาวหมู่บ้านหมีแช้ง ตำบลหายแช้ง อำเภอหายลัง จังหวัดกว๋วางจิได้เห็นว่า

นี่เป็นการชี้นำอย่างทันการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของนายกรัฐมนตรี ดิฉันชื่นชมการชี้นำอย่างทันการณ์ของนายกรัฐมนตรี”

“รัฐได้ให้ความช่วยเหลือข้าวอย่างทันการณ์แก่ประชาชนในเขตประสบภัย  ในนามประชาชนตำบลหายแช้ง ผมขอขอบคุณพรรคและรัฐที่ให้ความสนใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย”

ในรอบเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา จังหวัด 6 แห่งในภาคกลางได้รับผลกระทบจากพายุ 3 ลูก และหย่อมความกดอากาศต่ำ 2 ลูกซึ่งส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วม ซึ่งถือเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 จากการชี้นำอย่างทันการณ์ของรัฐบาล การเข้าร่วมของท้องถิ่นต่างๆและความช่วยช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศ ผู้ประสบภัยในภาคกลางกำลังใกล้จะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปรกติในไม่ช้านี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด