ความสัมพันธ์เวียดนาม – กัมพูชา : กระชับเพื่อพัฒนา

(VOVWORLD) - วันที่ 4 ตุลาคม สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาได้เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก การเยือนเวียดนามครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ได้รับการคาดหวังว่า จะสร้างก้าวกระโดดใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ความสัมพันธ์เวียดนาม – กัมพูชา : กระชับเพื่อพัฒนา - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ให้การต้อนรับสมเด็จ ฮุนเซน 

ความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม – กัมพูชาได้รับการทำนุบำรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่สองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อกว่า 50 ปีก่อน ภายใต้คำขวัญ “ เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมือทุกด้าน ยั่งยืนและยาวนาน”

ร่วมสร้างบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนา

ทั้งเวียดนามและกัมพูชาต่างปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการกระชับความสัมพันธ์เพื่อนบ้านบนหลักการ “ให้ความเคารพอธิปไตยและบูรณะภาพแห่งดินแดนของกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายใน ร่วมมืออย่างเสมอภาคและเอื้อประโยชน์ต่อกัน แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศด้วยสันติวิธี”

ในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ธำรงและปฏิบัติกลไกความร่วมมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ การพบปะหารือและการลงนามในเอกสารฉบับต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานของการขยายความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศ

ที่น่าสนใจคือ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาได้มีก้าวพัฒนาที่น่ายินดีต่างๆหลังการเลือกตั้งรัฐสภาสมัยที่ 6 และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาเมื่อเดือนกันยายนปี 2018  โดย การเยือนระดับสูงระหว่างกัน เช่น การเยือนกัมพูชาของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 การเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรี ฮุนเซนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2018 การเยือนเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2019 ของสมเด็จ เฮงสัมริน ประธานรัฐสภากัมพูชา รวมทั้งการที่ผู้นำรัฐบาลสองประเทศได้มีการพบปะนอกรอบฟอรั่มพหุพาคีต่างๆ ก็ช่วยเสริมสร้างเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่กระกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

ความสัมพันธ์เวียดนาม – กัมพูชา : กระชับเพื่อพัฒนา - ảnh 2 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ

เมื่อเดือนมกราคมปี 2019 เวียดนามและกัมพูชาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมร่วมมือและพัฒนาจังหวัดชายแดนครั้งที่ 10 ณ ประเทศเวียดนาม และพิธีรำลึก 40 ปีวันชัยชนะปกป้องชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามและร่วมกับกองทัพและประชาชนกัมพูชาเอาชนะระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามในความสามัคคีต่อสู้ของประชาชาติเวียดนามและประชาชาติกัมพูชา

ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีงาม ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การลงทุนและการค้าก็ประสบผลสำเร็จที่น่าประทับใจ โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเพิ่มจาก 130 -150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 1997-1999 ขึ้นเป็น 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 และในปีนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ 1 ปีและจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไป

ในการลงทุน ถึงปลายปี 2018 เวียดนามมีโครงการลงทุนในกัมพูชากว่า 200 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นในด้านการเกษตรและป่าไม้ ช่วยให้เวียดนามเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ลงทุนในกัมพูชามากที่สุด ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีและผู้นำกัมพูชาท่านอื่นๆเนื่องจากมีส่วนร่วมต่อการรักษาสวัสดิการสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศกัมพูชา ในการเยือนเวียดนามครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะเป็นประธานร่วมในการประชุมส่งเสริมการลงทุนและการค้าเวียดนาม – กัมพูชา ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆให้แก่สถานประกอบการของทั้งสองประเทศ

ความสัมพันธ์เวียดนาม – กัมพูชา : กระชับเพื่อพัฒนา - ảnh 3การเจรจาระหว่างสองฝ่าย (Photo VGP)

สำหรับปัญหาชายแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดในการบริหารชายแดน โดยเสร็จสิ้นการปักปันและปักหลักพรมแดนทางบกร้อยละ 84 และในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคม  นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะเป็นประธานร่วมในการประชุมสรุปผลการปักปันและปักหลักพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาระยะปี 2006-2019 พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารทางนิตินัย 2 ฉบับที่รับรองผลการปักปันและปักหลักพรมแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่สองฝ่ายมีเอกสารทางนิตินัยที่รับรองเรื่องพรมแดนระหว่างกันเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ – สังคมและการรักษาความมั่นคงกลาโหมของทั้งเวียดนามและกัมพูชาในเวลาข้างหน้า

ความสัมพันธ์เวียดนาม – กัมพูชาคือความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านพิเศษ การที่ผู้นำทั้งสองประเทศต่างระบุความตั้งใจเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาดีงามยิ่งๆขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีชีวิตที่สันติภาพ เสถียรภาพและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด