จริยธรรมการปฏิวัติคือสิ่งที่สูงส่งที่สุด

(VOVWORLD) - ในการประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า การลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค รวมทั้งสมาชิกกรมการเมืองพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรคและทำผิดกฎหมายนับร้อยคนนั้นถือเป็นการป้องปรามและการตักเตือนต่อหมู่สมาชิกพรรค โดยงานด้านนี้ยังคงได้รับการปฏิบัติในช่วงที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้
จริยธรรมการปฏิวัติคือสิ่งที่สูงส่งที่สุด - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้กล่าวปราศรัยปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 (nhandan.com.vn)

ก่อนหน้านั้น ในการประชุมสรุปงานด้านการจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเมื่อเร็วๆนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่อง ได้เตือนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคว่า ต้องธำรงจริยธรรมการปฏิวัติ ขจัดการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติหน้าที่ที่พรรคและประชาชนได้มอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการธำรงจริยธรรมการปฏิวัติและระเบียบวินัยของพรรคคือประเด็นที่เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศให้ความสนใจเป็นเป็นอันดับต้นๆและสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของประชาชนเวียดนามทุกคน

ในงานด้านบุคลากร พรรคคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ความสำคัญต่อการอบรมและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศ อีกทั้งลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวด ในการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่มาเป็นเวลาเกือบ 35 ปี พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศใช้และชี้นำการปฏิบัติมติต่างๆเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทำให้พรรคมีแถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและความสามารถเพรียบพร้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาบุคลากรอย่างดีที่สุด แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรมและการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่สมาชิกบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้ประกาศมติเกี่ยวกับการผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ขจัดความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและการผันแปรภายในพรรค โดยหนึ่งในหน้าที่และมาตรการที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งคือการเพิ่มความเข้มงวดในด้านระเบียบวินัยของพรรค ยืนหยัดหลักปฏิบัติขององค์กรพรรค สำหรับเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรค ต้องมีมาตรการลงโทษอย่างเหมาะสมและทันการณ์เพื่อค้ำประกันความโปร่งใส เปิดเผยและยุติธรรม ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรค โดยเฉพาะเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่อง งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยึดตามหลักการของความเป็นมนุษย์ในระยะยาว ซึ่งหลายปัญหาที่คั่งค้างและซับซ้อนค่อยๆได้รับการแก้ไขตามกระบวนการกฎหมายอย่างจริงจังและไม่มีการลงโทษผิดคน ดังนั้นเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ถูกลงโทษหรือดำเนินคดีหลังจากฟังคำตัดสินของศาลก็ได้แสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษที่กระทำความผิดจนส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของพรรค โดยจำนวนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ถูกลงโทษเนื่องจากละเมิดระเบียบวินัยของพรรคในวาระนี้มีจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับส่วนกลางกว่า 100 คน

ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้กล่าวถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรคว่า “นี่เป็นสิ่งที่สร้างความปวดร้าวใจมาก แต่ก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อภารกิจของพรรค ประเทศและประชาชน นี่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคทุกคน เตือนให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและข้าราชการทุกคนต้องพยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ทำการวิพากษ์วิจารณ์ หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจที่อาจสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถคาดคิดได้” สิ่งที่น่ายินดีคือ ผลงานสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคและรัฐ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การปฏิบัติมติต่างๆเพื่อให้ประเทศเวียดนามพัฒนาอย่างก้าวรุดหน้า มีสถานะและชื่อเสียงในปัจจุบัน

จริยธรรมการปฏิวัติคือสิ่งที่สูงส่งที่สุด - ảnh 2ภาพการประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน (VNA)

ในเวลาที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ปฏิบัติงานด้านการลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรคและทำผิดกฎหมายอย่างรอบคอบ เคร่งครัด มีภาวะวิสัยและมีความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องและหน้าที่นี้ยิ่งได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นในช่วงจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคอย่างแน่นอนเพื่อมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้าร่วมคณะกรรมการกลางพรรควาระใหม่ นี่คือหน้าที่ที่สำคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทุกครั้ง

ทั้งนี้และทั้งนั้น ด้วยผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวาระของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ยิ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของพรรค รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรคเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของภารกิจการปฏิวัติ เพื่อพัฒนาองค์กรพรรคให้สมกับความไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มใจ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด