ตั้งและตอบกระทู้ถามเพื่อเพิ่มความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการบริหารประเทศ

(VOVWORLD) -การตั้งและตอบกระทู้ถามนัดแรกในการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ได้มีขึ้นในเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน โดย4ด้านหลักที่ได้รับการหยิบยกมาตั้งกระทู้ถามใน 2 วันครึ่งนี้คือด้าน สาธารณสุข แรงงาน – ทหารทุพพลภาพและสังคม การวางแผนและการลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งการตั้งกระทู้ถามได้รับการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบด้วยความหวังว่า จะสร้างกระแสที่ดีต่อทั้งวาระ
ตั้งและตอบกระทู้ถามเพื่อเพิ่มความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการบริหารประเทศ - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA)

การตั้งกระทู้ถามคือกิจกรรมที่สะท้อนหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติและก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการประชุมรัฐสภา และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเดินพร้อมของสภาแห่งชาติที่ร่วมกับทั้งระบบการเมือง โดยเฉพาะกับรัฐบาลในการร่วมหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคและแสวงหามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการฟื้นฟูการผลิตประกอบธุรกิจและค้ำประกันสวัสดิการสังคม

ตั้งกระทู้ถามต่อประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

นาย บุ่ยวันเกื่อง เลขาธิการและหัวหน้าสำนักสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นว่า งานด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่การตั้งและตอบกระทู้ถามได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดของกฎหมาย            “จากการสรุปความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ เอกสารที่ยื่นให้ผู้แทนสภาแห่งชาติเสนอเนื้อหาเพื่อตั้งกระทู้ถามและรายชื่อผู้ตอบกระทู้ถามและรายงานข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ยื่นต่อการประชุมฯ เลขาธิการของสภาแห่งชาติได้คัดเลือกประเด็นตามกลุ่ม ต่อจากนั้นได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติและเลือก 5 กลุ่มประเด็น ก่อนที่จะยื่นให้ผู้แทนสภาแห่งชาติเลือก 4 กลุ่มประเด็นเพื่อตั้งกระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย สาธารณสุข แรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม การวางแผนและการลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม”

คุณ จิ่งซวนอาน ผู้แทนสภาแห่งชาติจากจังหวัดด่งนายแสดงความคิดเห็นว่า “ผมขอชื่นชมการเตรียมความพร้อมของเลขาธิการสภาแห่งชาติและสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอเนื้อหาและกลุ่มประเด็นที่จะตั้งกระทู้ถาม ซึ่งทุกคนต่างรอคอยการตั้งกระทู้ถามเพื่อชี้แจงปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ”

ส่วนคุณ เหงียนถิสิว ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้เห็นด้วยกับ 4 กลุ่มประเด็นที่จะได้รับการตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า            “คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบ บนพื้นฐานคือสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามของท้องถิ่นและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติที่ยื่นต่อสภาแห่งชาติ เนื้อหาที่ดิฉันสนใจคือ งานด้านสาธาณสุข การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การรักษาผู้ที่ติดเชื้อและการค้ำประกันสวัสดิการสังคม”

คุณหว่างดึ๊กทั้ง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างจิแสดงความคิดเห็นว่า            “ผมสนใจประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 และการปฏิบัติแนวทาง นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกันดังนั้นการระบุเนื้อหาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันโควิด -19 เป็น 1 ในประเด็นที่จะตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม”

ตั้งและตอบกระทู้ถามเพื่อเพิ่มความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการบริหารประเทศ - ảnh 2การตั้งกระทู้ถามคือกิจกรรมที่สะท้อนหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติและก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการประชุมรัฐสภา (VNA)

ตั้งกระทู้ถามเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม

เป้าหมายสุดท้ายของการตั้งกระทู้ถามคือกำหนดความรับผิดชอบในการบริหารและการปฏิบัติกฎหมายของรัฐบาล หัวหน้าหน่วยงานและสำนักงานต่างๆ รวมทั้งแสวงหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขหรือผลักดันการปฏิบัติ จากการตั้งและตอบกระทู้ถาม สภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติสามารถประเมินทักษะความสามารถและความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักงานภาครัฐต่อด้านที่ได้รับมอบหมายให้บริหาร  ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การตั้งกระทู้ถามเป็นรูปแบบการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน

ในการประชุมสภาแห่งชาติที่ผ่านๆมา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนพบว่า บรรยากาศการประชุมมีขึ้นอย่างตรงไปตรงมา มีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบและการตั้งและตอบกระทู้ถามมีขึ้นบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ โดยมีขึ้นตามกลุ่มประเด็น

จากความสำเร็จของการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งก่อนๆ ประชามติมีความเชื่อมั่นว่า การตั้งกระทู้ถามนัดแรกในการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความรับผิดชอบของรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการชี้นำการบริหารและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติในการเฝ้าติดตามและตรวจสอบ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และช่วยให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด