ถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งปฏิบัติ

(VOVWORLD) -มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีเนื้อหาที่สำคัญๆและกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในพรรคและประชาชนทุกคน โดยมติดังกล่าวระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยึดมั่นทัศนะ “ทุกนโยบายและแนวทางที่ได้รับการจัดทำต้องเริ่มต้นจากความปรารถนา สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน” และถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งปฏิบัติ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่อง (VNA)

ในนัดปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 นอกจากยืนยันถึงความสำเร็จของการประชุมแล้ว เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องยังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อแปรมติของการประชุมให้เป็นรูปธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้องผลักดันการปฏิบัติมติในชีวิตประจำวันเพื่อแปรเนื้อหาที่สำคัญๆของการประชุมให้เป็นความจริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสำเร็จของการประชุมเป็นแค่ผลงานในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนการแปรมติให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อนำความอิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชนถือเป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ”

“การนำความอิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชน”คือสารที่เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันในพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งนี่ก็คือเป้าหมายที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมุ่งปฏิบัติในตลอด 91ปีที่ผ่านมา โดยหลังจากได้รับการก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยึดมั่นแนวคิดโฮจิมินห์คือ “ใต้ท้องฟ้านี้ ไม่มีอะไรสำคัญกว่าประชาชนและในโลกใบนี้ ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าความสามัคคีของประชาชน” โดยความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนามในระยะต่างๆ โดยเฉพาะผลจากภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอด 35ปีได้แสดงให้เห็นว่า พรรคได้ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชนในการปกป้อง สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศเพื่อนำความอิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชน ซึ่งการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ก็ได้ยืนยันอีกครั้งถึงทัศนะ “ประชาชนเป็นรากฐาน”เพื่อดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

“พวกเราคือสมาชิกพรรคและก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง พวกเราชื่นชมแนวทางที่ถือ “ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์”โดยทุกแผนการและทุกปฏิบัติการต่างเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศ”

“ต้องยึดมั่นทัศนะ "ประชาชนเป็นรากฐาน การปฏิบัติตามความปรารถนาของประชาชนจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติทุกเป้าหมาย” ซึ่งการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและการสร้างสรรค์ประเทศก็ต้องพึ่งพาประชาชนเพราะองค์กรพรรคก็มาจากประชาชน ประชาชนมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และปฏิบัติตามการชี้นำของพรรค ดังนั้น มติต่างๆของพรรคต้องตอบสนองความปรารถนาของประชาชน”

ทัศนะ"ประชาชนเป็นรากฐาน” การดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนได้รับการยกระดับในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยมติของการประชุมได้ปรับปรุงปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประชาชนรับรู้ ประชาชนหารือ ประชาชนทำและประชาชนตรวจสอบ” ด้วยการเพิ่มเติม2ประเด็นใหญ่คือ“ประชาชนติดตามและประชาชนได้รับประโยชน์” ศ.ดร.ฝุ่งฮิวฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้ยืนยันว่า

“ประชาชนได้รับประโยชน์”สะท้อนให้เห็นถึงหลักวิภาษวิธีเพราะผลประโยชน์เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การสร้างสรรค์กลไกเศรษฐกิจเชิงตลาด โดยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆถือเป็นสิ่งที่สำคัญและการได้รับประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำ นี่คือหลักการของสังคมนิยมและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสังคม โดยประชาชนเป็นผู้ผลิตและสร้างทรัพย์สินโดยตรงจึงก็ได้รับประโยชน์มากพอสมควร”

การได้รับประโยชน์ถือเป็นพลังขับเคลื่อนและสร้างพลังที่เข้มแข็งให้แก่ประชาชนในการแปรความคาดหวังของพรรคและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมีความอิ่มหนำผาสุกให้กลายเป็นความจริง การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จะสร้างแรงกระตุ้นและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของสังคมนิยมคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความผาสุกของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างจริงจัง ต้องยกระดับจิตสำนึกตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและเขตต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายเพื่อมุ่งบรรลุ โดยหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทุกครั้ง บทเรียนที่พรรคสาขาและประชาชนจังหวัดห่าติ๋งได้รับคือต้องจัดทำและประกาศใช้แผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อแปรมติของการประชุมให้เป็นความจริง นาย หว่างจุงหยุง เลขาธิการพรรคสาขา ประธานสภาประชาชนจังหวัดห่าติ๋งได้เผยว่า หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 คณะกรรมการพรรคสาขาได้เปิดการอบรมและเผยแพร่มติของการประชุมและมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงในเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน

“พวกเราได้เผยแพร่เนื้อหาของการประชุมและผลักดันการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของประชาชนเพื่อนำประเทศเวียดนามพัฒนาก้าวรุดหน้าไปและมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น”

ความพอใจและความปรารถนาของประชาชนคือตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม อีกทั้งเป็นรากฐานของการคงอยู่และการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การผสมผสานระหว่างแนวทางของพรรคและความปรารถนาของประชาชนจนกลายเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการแปรความคาดหวังเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งให้กลายเป็นความจริงตามวิสัยทัศน์รำลึกครอบรอบ100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและครบรอบ 100ปีการก่อตั้งประเทศเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด