นิมิตหมายในกระบวนการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 4 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญของการประชุมคือการสรุปและประเมิน 5 ปีการปฏิบัติมติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค การป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและความผันแปรภายในพรรค ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติมตินี้ในเวลาที่จะถึง

นิมิตหมายในกระบวนการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค - ảnh 1พิธีเปิดการประชุม

มติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้คัดเลือกปัญหา ประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้อง ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของทั้งระบบการเมืองและประชาชนเพื่อปฏิบัติมาตรการป้องกันและขจัดความเสื่อมถอย ความผันแปรภายในพรรคอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค

ก้าวกระโดดในการปฏิบัติ

การประกาศใช้และการปฏิบัติมติของการประชุมครั้งที่4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12เกี่ยวกับการผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค การป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและความผันแปรภายในพรรค  ถือเป็นนิมิตหมายใหญ่ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและความตั้งใจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกระบวนการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ซึ่งภายหลัง 5 ปีแห่งการปฏิบัติ สามารถบรรลุผลงานเชิงก้าวกระโดด

มติดังกล่าวเป็นการสานต่อเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆที่การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งก่อนได้กำหนดแต่มีก้าวกระโดดเนื่องจากมีการกำหนดอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมความเสื่อมถอย27 ข้อในด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำรงชีวิตและความผันแปรภายในพรรค มติดังกล่าวยังย้ำถึงผลเสียของความเสื่อมถอยด้านแนวคิดและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค พร้อมทั้งชี้ชัดว่า ต้องผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนปฏิบัติตามเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนของตน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนมิงต๊วน อดีตหัวหน้าสถาบันการสร้างสรรค์พรรค สถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ ได้ประเมินว่า

“ การวิพากวิจารณ์ได้รับการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งในปัญหาที่อ่อนไหว เมื่อมองจาก 27 ข้อนี้ จะช่วยเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคตระหนักได้ว่า ตัวเองเคยสับสนหรือมีความไม่มั่นใจหรือไม่  ทำการวิพากวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่นในความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง”

ตามมตินี้ ได้มีการปรับปรุงกลไกการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในงานด้านการสร้างสรรค์พรรคให้มีความสมบูรณ์ นี่เป็นวาระที่คณะกรรมการกลางพรรคประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรมากที่สุด เช่นข้อกำหนดที่ 98 เกี่ยวกับการหมุนเวียนตำแหน่งหน้าที่  ที่น่าสนใจคือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่งานด้านบุคลากรของการประชุมพรรคสาขาทุกระดับ กรมการเมืองได้ประกาศข้อกำหนดที่ 205 เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจในงานด้านบุคลากรและการต่อต้านการใช้ระบบเส้นสายและการใช้เงินซื้อตำแหน่ง นาย หว่างจ๋องฮึง หัวหน้าหน่วยจัดทำโครงการควบคุมการใช้อำนาจในงานด้านบุคลากร สังกัดคณะกรรมการงานด้านบุคลากรส่วนกลางได้ยืนยันว่า

“เป็นครั้งแรกที่มีเอกสารกำหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมและเรื่องการใช้ระบบเส้นสายและใช้เงินซื้อตำแหน่ง ซึ่งสร้างพื้นฐานเพื่อให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องลงโทษ นอกจากนี้ ประชาชนและองค์การต่างๆสามารถอ้างอิงข้อกำหนดนี้เพื่อแจ้งให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไข  ซึ่งข้อกำหนดนี้มีความผูกพันกับการสร้างสรรค์พรรคเกี่ยวกับคุณธรรมและการเชิดชูตัวอย่างดีเด่นและความรับผิดชอบของสมาชิกพรรค”

นิมิตหมายในกระบวนการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค - ảnh 2บรรดาผู้แทนลงคะแนนอนุมัติระเบียบวาระการประชุม (Photo: TTXVN)

ประชามติให้การสนับสนุน

จากสถานการณ์ที่เป็นจริง มติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 14 ได้รับการปฏิบัติจากระดับส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง เคร่งครัดและเป็นระบบ โดยเฉพาะการระบุและจับกุมกลุ่มเจ้าหน้าที่สมาชิกที่มีความเสื่อมถอยทางการเมืองได้กลายเป็นปฏิบัติการเป็นประจำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจทางการเมืองของทั้งระบบการเมือง  ประชาชนนับวันมีความเชื่อมั่นต่องานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า “ไม่มีเขตจำกัด ไม่ยกเว้นใคร” ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหากกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษอย่างเข้มงวดเด็ดขาด มีเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคบางคนแม้จะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ถ้าหากตรวจสอบพบว่ากระทำผิดก็ยังคงถูกลงโทษ ในสมัยที่ 12  มีเจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางกว่า 110 คนที่ถูกลงโทษเนื่องจากละเมิดระเบียบวินัยของพรรค 

ผลงานนี้มาจากการกำหนดความเสื่อมถอยด้านแนวคิดอย่างถูกต้องและลงโทษผู้ที่กระทำผิด โดยได้รับการชื่นชมจากประชามติ ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติแนวทางและมาตรการที่มติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้กำหนดอย่างถูกต้องและทันการณ์

อาจกล่าวได้ว่า มตินี้ได้กำหนดปัญหาการตรวจสอบและการแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเพื่อรับมือความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของพรรคและประเทศ  ซึ่งนิมิตหมายในการปฏิบัติมตินี้จะสร้างพลังขับเคลื่อนและความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่พรรคและประชาชนต่องานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด