นิมิตหมายใหม่ในการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 41 สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมปี 2019 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รายงานแห่งชาติของเวียดนามตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR รอบที่ 3 เพื่อปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชนได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิก ผลงานนี้เป็นนิมิตหมายใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า ผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก
นิมิตหมายใหม่ในการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม - ảnh 1 สีสันเขตเตยเงวียน (หนังสือพิมพ์กว๋างนาม)

 

กลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR คือกลไกที่สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจัดตั้งเมื่อปี 2008 ซึ่งเป็นกลไกตรวจสอบเป็นประจำเกี่ยวกับสถานการณ์การปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ตามกลไก UPR จะต้องมีการอ่านรายงานแห่งชาติต่อสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ผลงานที่น่าประทับใจ

ในการประชุมของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนของเวียดนามได้ชี้แจงการปฏิบัติข้อเสนอเกี่ยวกับเวียดนาม175 ข้อ ตั้งแต่รอบที่ 2 ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน โดยยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน อีกทั้งอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษชนในเวียดนาม รายงาน UPR รอบที่ 3 ของเวียดนามย้ำถึงความพยายามของรัฐเวียดนามในการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย การปฏิรูปตุลาการ ผลงานเพื่อค้ำประกันสิทธิพลเรือนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่วนของสิทธิด้านเศรษฐกิจ รายงานปีนี้ได้ชี้แจงถึงความผลสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนและการรักษาสวัสดิการสังคม ในด้านสิทธิทางการเมือง รายงานย้ำว่า เวียดนามให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สื่อสารมวลชนและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะ ชีวิตด้านความเชื่อและศาสนาได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือจากภาครัฐ เวียดนามยังยืนยันว่า ได้บรรลุเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติก่อนกำหนดและกำลังบรรลุผลงานที่สำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนในเบื้องต้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ของครอบครัวยากจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 อัตราคนจนในหลายมิติลดลงจากร้อยละ 9.88 ในปี 2015 เหลือร้อยละ 7.69 ในปี 2017

นิมิตหมายใหม่ในการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม - ảnh 2นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมพิธีเปิดปี "ความปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็ก" เมื่อวันที่ 6 มินาคมปี 2019 (molisa.gov.vn)

ตัวอย่างเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนามนุษย์

สำหรับการค้ำประกันสิทธิพลเรือนและการเมืองของเวียดนามได้มีการระบุเนื้อหาในการเลือกตั้งและการลงสมัครรับเลือกตั้ง ปัจจุบัน สภาแห่งชาติเวียดนาม มีสมาชิกสภาแห่งชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อย 86 คน ผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เป็นสตรี 133 คนและผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 21 คนและยังเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีประธานสภาแห่งชาติเป็นสตรี ภารกิจของสภาแห่งชาติในหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมีประชาธิปไตย ตรงไปตรงมาและมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามแนวทางปฏิบัติกลไก “ตรวจสอบ” ให้ดีขึ้น สิทธิเสรีภาพในด้านความเชื่อ ศาสนาและสิทธิของชนกลุ่มน้อยต่างๆได้รับการปฏิบัติดีขึ้น เช่นกฎหมายความเชื่อและการนับถือศาสนาที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2018 ได้ขยายเป้าหมายที่ได้รับการค้ำประกันสิทธิในด้านความเชื่อและศาสนาให้แก่พลเมืองทุกคน รวมทั้งชาวต่างชาติในเวียดนาม การค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารมวลชนได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษจากพรรคและรัฐ ขณะนี้ เวียดนามมีสำนักงานสื่อสารมวลชนเป็นจำนวนมาก โดยมีหนังสือพิมพ์ 858 แห่ง หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 105 แห่งและเว็บไซต์ด้านการสื่อสาร 207 แห่ง กฎหมายความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2019 ได้ค้ำประกันบรรยากาศความมั่นคงบนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้แก่สำนักงานภาครัฐ สถานประกอบการและประชาชน ขณะนี้ เวียดนามมีผู้ใช้ facebook 35 ล้านคน มีผู้ใช้ smartphone เพื่อเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 21 ล้านคน ตามการประเมินขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เวียดนามมีอัตราการพัฒนาอินเตอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในภูมิภาคและเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อกล่าวถึงผลงานในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนก็ต้องกล่าวถึงความพยามยามของรัฐเวียดนามในการดูแล ค้ำประกันสิทธิของกลุ่มเสี่ยง ได้แก่สตรี เด็กและคนพิการ เรายังจำได้ว่า เวียดนามเป็นประเทศแรกในภูมิภาคและเป็นประเทศที่ 2 ในโลกที่เข้าร่วมการลงนาม “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” ปี 1989 สำหรับสิทธิของสตรี ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน สภาแห่งชาติเวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมาย 40 ฉบับ โดยสิทธิของสตรีได้รับการสอดแทรกในระบบกฎหมายแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ ในด้านแรงงานและงานทำ ปัจจุบัน แรงงานสตรียังคงอยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ร้อยละ 48.3 ของแรงงานทั่วประเทศ อัตราสตรีเข้าร่วมการบริหารสถานประกอบการอยู่ที่ร้อยละ 24.9

จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี 2008-2009 และวาระปี 2014-2016 ขณะนี้ เวียดนามกำลังเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติวาระปี 2015-2019 และสภาบริหารยูเนสโกวาระปี 2017-2021 ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนปี 2019 เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 การให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในทางเป็นจริง บวกกับการเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีระบอบการเมืองที่มีความสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม สังคมมีเสถียรภาพ ประชาชนเป็นมิตรและใจกว้าง ชื่อเสียงของเวียดนามจะได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด