บุคลากรส่วนกลางคือความล้ำเลิศของพรรคและประชาชาติ

(VOVWORLD)-งานด้านบุคลากรในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแต่ละสมัยต่างมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษต่อประเทศ และได้ถูกกำหนดว่า นี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุด มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตและบทบาทการเป็นผู้นำของพรรค การอยู่รอดของระบอบและการพัฒนาประเทศและพรรคฯก็กำลังพยายามปฏิบัติภารกิจนี้อย่างจริงจังเพื่อเลือกบุคลากรที่ดีเลิศมารับใช้ภารกิจพัฒนาประเทศ
บุคลากรส่วนกลางคือความล้ำเลิศของพรรคและประชาชาติ - ảnh 1ภาพการประชุม (Photo laodong.vn)

ในหลายวันที่ผ่านมา ฝ่ายที่เป็นอริได้ผลักดันการปล่อยข่าวโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความแตกแยกภายในพรรคฯและในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ทำลายชื่อเสียง ลดความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคฯ รวมทั้งชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบนเวทีโลก โดยมีการวางแผนอย่างละเอียดรัดกุม ทั้งการเปิดเว็บไซต์ที่จดชื่อโดเมนในต่างประเทศและบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อปล่อยข่าวใส่ร้ายป้ายสี คัดค้านเนื้อหาและระเบียบวาระการประชุมใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 โดยเฉพาะงานด้านบุคลากร ซึ่งคารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรล้วนมุ่งสร้างความกังวลในประชามติ นำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำลายแนวคิดที่ถูกต้องและสร้างแนวคิดที่ผิดๆในหมู่ประชาชนตามแผนการที่เลวร้าย หลังพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ฝ่ายที่เป็นอริได้เร่งผลักดันแผนการดังกล่าว ด้วยการลงข่าววิเคราะห์และประเมินไปจนถึงการ “พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

ในความเป็นจริง การเตรียมบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรัดกุมและเป็นวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่เหมือนคารมบิดเบือนของฝ่ายที่เป็นอริ จุดใหม่ในการเตรียมบุคลากรสมัยนี้คือปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนอย่างเข้มงวด เป็นวิทยาศาสตร์ มีประชาธิปไตยและโปร่งใส ตั้งแต่การประชุมใหญ่พรรคฯทุกระดับไปจนถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯส่วนกลาง โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรพิเศษของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ที่ต้องผ่าน 2 รอบ 8 ขั้นตอน ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการบริหารบุคลากรของพรรคเท่านั้น หากยังสร้างมุมมองที่หลากหลายและสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำหน่งสำคัญๆของประเทศ นาย โห่วันเหมื่ง ผู้แทนจากจังหวัดแค้งหว่าแสดงความคิดเห็นว่า “การคัดเลือกบุคลากรต้องผ่าน 5 ขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้พรรคสามารถเลือกบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน นอกจากนี้ ในการเตรียมบุคลากร เราได้รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่นและจากสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่คนนั้น ซึ่งหมายความว่า เราได้เพิ่มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่โดยประชาชน นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจเป็นอย่างมาก จากการปฏิบัติ 5 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดรัดกุม หวังว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯครั้งนี้จะสามารถเลือกบุคลากรให้แก่กรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสร้างสรรค์พรรคฯให้นับวันเจริญเข้มแข็งและประเทศเวียดนามพัฒนาต่อไปในอนาคต”

สามารถยืนยันได้ว่า งานด้านบุคลากรได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 กรมการเมืองและคณะเลขาธิการพรรค ซึ่งไม่ใช่แค่การคัดเลือกที่ต้องผ่านหลายขั้นตอนเท่านั้น หากยังมีการเปิดการฝึกอบรมหลายครั้งโดยมีสมาชิกกรมการเมืองหรือสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคเป็นผู้สอนในตลอด 2 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

บุคลากรส่วนกลางคือความล้ำเลิศของพรรคและประชาชาติ - ảnh 2นาย เหงียนญือเคว ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ (Photo plo.vn)

อีกสิ่งพิเศษในการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ 13 ของพรรคฯเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรคือ เวียดนามและโลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโอกาสทดสอบทักษะและฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเพื่อให้บรรดาเจ้าหน้าที่แสดงความสามารถในการบริหารชี้นำ นำท้องถิ่นและประเทศฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เพื่อกลายเป็นจุดเด่นของโลกที่มีไม่กี่ประเทศที่สามารถทำได้ โดยการทดสอบในภาคปฏิบัติจริงคือวิธีการคัดเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้สมัชชาใหญ่พรรคฯสามารถเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดเพื่อบริหารประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ นาย เหงียนญือเคว ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า            “ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการจัดทำรายงานทางการเมืองและเอกสารฉบับต่างๆในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยนี้ โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค ประเทศของเราไม่เคยอยู่ในยุคของพัฒนาที่เต็มศักยภาพเหมือนในปัจจุบันดั่งคำยืนยันของท่านเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่อง และเวียดนามไม่เคยมีแถวขบวนผู้นำประเทศที่ดีเหมือนในปัจจุบัน เชื่อว่า คณะกรรมการกลางพรรคสมัยใหม่นี้จะนำประเทศเข้าสู้เส้นทางแห่งการพัฒนาใหม่”

บุคลากรส่วนกลางคือความล้ำเลิศของพรรคและประชาชาติ - ảnh 3 คุณ เหงียนมิงห์ต๊วน ผู้แทนจากจังหวัดเอียนบ๊าย (Photo tuoitre.vn)

บรรดาผู้แทนและประชาชนทั่วประเทศต่างตั้งความหวังต่อบุคลากรส่วนกลางที่จะได้รับการคัดเลือกผ่านการลงคะแนนในเร็วๆนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อพรรคและรัฐ รวมทั้งทุ่มเทกับภารกิจการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองดั่งความปรารถนาของประธานโฮจิมินห์ คุณ เหงียนมิงห์ต๊วน ผู้แทนจากจังหวัดเอียนบ๊ายได้แสดงความคิดเห็นว่า            “หวังว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยนี้จะเลือกแถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับสูงสุดที่มีความมุ่งมั่นทางการเมือง มีทักษะความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะถือประโยชน์ของประชาติและประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผมเชื่อว่า จากความเชื่อมั่นและความคาดหวังตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยนี้ เวียดนามจะพัฒนาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง มีความผาสุกและสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคและรัฐมากขึ้นในเวลาที่จะถึง”

การเตรียมบุคลากรคือหน้าที่สำคัญที่กำลังได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบ เป็นวิทยาศาสตร์และมีประชาธิปไตยเพื่อเลือกผู้ที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคฯเพื่อบริหารประเทศ ซึ่งนี่คือคำตอบที่เข้มแข็งต่อคารมที่บิดเบือนของฝ่ายที่เป็นอริเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด