บัตรเลือกตั้งแต่ละใบแสดงความรับผิดชอบและความซื่อตรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(VOVWORLD) -วันที่ 23 พฤษภาคม เวียดนามจะจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 โดยการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์นั้นไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสิทธิแห่งความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นหากยังเป็นหน้าที่ของพลเมืองเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อชะตากรรมของประเทศ
บัตรเลือกตั้งแต่ละใบแสดงความรับผิดชอบและความซื่อตรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลหลุงกู๊ อำเภอด่งวัน จังหวัดห่ายาง (VNA)

ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์เคยกำชับว่า “ถึงแม้บัตรเลือกตั้งจะเป็นแค่กระดาษแผ่นเล็กๆแต่ก็มีคุณค่ายิ่งใหญ่ ประชาชนเวียดนามต้องฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆ รวมทั้งต้องสละเลือดเนื้อในการปฏิวัติเพื่อโค่นล้มนักล่าเมืองขึ้นและระบอบศักดินาเพื่อได้รับสิทธิ์นี้ ดังนั้น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่อันล้ำค่าของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน”

สิทธิแห่งความเป็นประชาธิปไตย

เมื่อปี 1946 การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามได้รับการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก พลโท ควดยวีเตี๊ยน อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 3 เป็นหนึ่งในไม่กี่คนในหมู่บ้านด๋ายด่ง อำเภอแถกเทิ๊ด จังหวัดห่าไตย ซึ่งปัจจุบันคือกรุงฮานอยได้รับหน้าที่มาสำนักงานของตำบลเพื่อช่วยอ่านและเขียนเอกสารให้แก่ประชาชน โดยในความทรงจำของเขา บรรยากาศวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นยังคงเป็นสิ่งที่พิเศษมาก            “ประชาชนมีความสุขมาก เหมือนกำลังอยู่ในเทศกาลตรุษเต๊ต เพราะว่า ทุกคนได้ออกไปลงคะแนนเลือกผู้แทนสภาแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นอย่างมาก บรรยากาศในช่วงนั้นแตกต่างกับช่วงที่เวียดนามยังอยู่ภายใต้การควบคุมของนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส

ในการประชุมใหญ่ของประชาชนกรุงฮานอยเพื่อต้อนรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 1 ประธานโฮจิมินห์ ได้ย้ำว่า “เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์ของตนเอง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดี นั่นคือต้องโน้มน้าวให้คนอื่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป” พร้อมทั้งกำชับว่า “ ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกและลงคะแนนให้ผู้ที่สมควรได้เป็นตัวแทนของพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจของประเทศ” ดังนั้น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับคือโอกาสให้ประชาชนปฏิบัติสิทธิการเป็นเจ้าของของตนเองผ่านการออกไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้ง”

เพื่อสานต่อเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์นับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้น การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อๆมามีการเข้าร่วมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบในการเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติและคุณธรรมให้เป็นตัวแทนปฏิบัติภารกิจสำคัญๆของประเทศ ประชาชาติและท้องถิ่น โดยอัตราผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 97 และในการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 และผู้แทนสภาประชาชนวาระปี 2016 – 2021 มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์สูงถึงร้อยละ 99.35

เลือกผู้แทนที่คู่ควรต่อบทบาทหน้าที่

กฎหมายของเวียดนามระบุว่า การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่เพียงแต่เป็นสิทธิ์ของบุคคลเท่านั้น หากยังเป็นหน้าที่ของพลเมืองอีกด้วย โดยสิทธิ์นั้นคือการเลือกตัวแทนของตนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานภาครัฐ ส่วนหน้าที่ก็คือ การเลือกผู้แทนที่มีทักษะความสามารถดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนในการตัดสินใจปัญหาต่างๆด้านกฎหมาย แนวทางนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณ เหงียนเวียดถวี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนามตื่อเลียม กรุงฮานอย กล่าวว่า “บัตรเลือกตั้งแต่ละใบจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเลือกผู้แทนเข้าไปดูแลงานภาครัฐให้แก่ประชาชนและประเทศ หวังว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยนี้จะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อให้คำปรึกษาแก่สภาแห่งชาติในการตัดสินใจปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม

ส่วนคุณ เหงียนวันฟา รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นว่า “สิทธิ์เลือกตั้งคือสิทธิที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญว่า เป็นสิทธิด้านการเมืองที่สำคัญ หวังว่า ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อค้ำประกันให้การเลือกตั้งในท้องถิ่นประสบความสำเร็จ เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วประเทศประสบความสำเร็จและเป็นวันงานสำคัญของทั้งปวงชน

การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างมาก การที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนดีเด่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เป็นตัวแทนเพื่อสะท้อนความปรารถนาและความมุ่งมั่นของตนในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับคือการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์รัฐที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน มีส่วนร่วมต่อการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ. /.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด