บทบาทของสถานีวิทยุเวียดนามในสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เอเชีย-แปซิฟิก

(VOVworld)-การประชุมการกระจายเสียงเอเชีย2013ได้เปิดขึ้นวันที่29กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเป็นเจ้าภาพ จากหัวข้อ การกระจายเสียงและสื่อสารมวลชน แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย.....
(VOVworld)-การประชุมการกระจายเสียงเอเชีย2013ได้เปิดขึ้นวันที่29กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเป็นเจ้าภาพ จากหัวข้อ การกระจายเสียงและสื่อสารมวลชน แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย โดยเฉพาะถือเป็นโอกาสเพื่อให้หน่วยงานการกระจายเสียงเวียดนามยืนยันบทบาทสถานะที่เข้มแข็งในกิจกรรมของสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิก 
บทบาทของสถานีวิทยุเวียดนามในสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เอเชีย-แปซิฟิก - ảnh 1
สถานีวิทยุเวียดนามเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ของสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกหรือเอบียูตั้งแต่องค์กรนี้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี1964 และจนถึงปัจจุบันนี้สถานีวิทยุเวียดนามได้ประสานความร่วมมือกับเอบียูในการจัดการประชุมการกระจายเสียงและโทรทัศน์หลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมใหญ่เอบียูเมื่อปี2005ตลอดจนการจัดกิจกรรมการทดลองการออกรายการในระบบดิจิตอลเมื่อปี2009และการสัมมนาอื่นๆในกรอบของเอบียู นอกจากนั้นสถานีวิทยุเวียดนามยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของเอบียูด้วย นาง วิเจย์ซาด์ฮู เจ้าหน้าที่อาวุโสของเอบียูเผยว่าสถานีวิทยุเวียดนามเป็นองค์กรสื่อสารที่มีประวัติที่ยาวนานที่สุดของเวียดนามและได้พัฒนาในหลากหลายรูปแบบทั้งวิทยุ โทรทัศน์และระบบการกระจายเสียงดิจิตอลทั้งในคลื่นเอเอ็มและเอฟเอ็ม  ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นช่องทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเท่านั้นหากยังเป็นช่องทางด้านการบันเทิงที่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนอีกด้วย ดังนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในองค์การสื่อสารที่เข้มแข็งและน่าไว้วางใจที่สุดในเวียดนาม

ควบคู่กับการจัดประชุมสัมมนาครั้งต่างๆแล้วสถานีวิทยุเวียดนามยังเข้าร่วมการประกวดในกรอบเอบียูอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนาย โงมิงเหียน ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์แห่งสถานีวิทยุเวียดนามเผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามหลายคนได้รับรางวัลระดับสูงจากเอบียู โดยเฉพาะท่านรองประธานดว่านเวียดจูงได้รับรางวัลส่วนอุทิศด้านเทคโนโลยีจากเอบียูรวมไปถึงผู้นำของวิทยุเวียดนามหลายท่านได้รับรางวัลความคิดริเริ่มต่างๆด้านเทคโนโลยีที่เอบียูได้มอบให้ สำหรับการประชุมการกระจายเสียงเอเชียที่เอบียูจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี2006และจัดเป็นประจำทุกปีนั้นถือเป็นการประชุมเชิงวิชาการที่เน้นในด้านการกระจายเสียง ซึ่งปีนี้จะเน้นหารือถึงโอกาสและความท้าทายที่หน่วยงานการกระจายเสียงต้องเผชิญในการพัฒนา นายโงมิงเหียนเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่การประชุมนี้ได้จัดขึ้น ณ เวียดนาม ดังนั้นจะมีผู้แทนจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์จาก63จ.และนครทั่วประเทศเข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของวิทยุเวียดนาม ผู้บริหารและนักวางนโยบายของสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่นศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์และเห็นภาพรวมการกระจายเสียงเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของโลกในอนาคต

ทั้งนี้จากการเป็นเจ้าภาพเรดิโอเอเชีย2013 สถานีวิทยุเวียดนามได้มีโอกาสเพื่อยืนยันถึงบทบาทสถานะของตนในกรอบของเอบียูและบนเวทีโลกอีกครั้ง นาง วิเจย์ซาด์ฮู เจ้าหน้าที่อาวุโสของเอบียูเผยว่าสถานีวิทยุเวียดนามไม่เพียงแต่มีบทบาทในประเทศเท่านั้นหากรวมไปถึงทั้งภูมิภาคด้วยโดยได้กลายเป็นแบบอย่างเพื่อให้สถานีวิทยุประเทศอื่นๆปฏิบัติตามเพราะสถานีวิทยุเวียดนามได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครั้งนี้ สถานีวิทยุเวียดนามได้ช่วยเอบียูเตรียมพร้อมทุกอย่างให้แก่การประชุม ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสถานีวิทยุเวียดนามยังคงมีบทบาทเป็นหนึ่งในองค์การสื่อสารมวลชนที่มีชื่อเสียงในปัจุบัน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด