ปฏิบัตินโยบายการประกันสาธารณสุขเป็นอย่างดีเพื่อรักษาสวัสดิการสังคม

(VOVworld) - เวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขมาเกือบ 20 ปีและได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีซึ่งบรรดาผู้แทนรัฐสภาที่เข้าร่วมการ ประชุมรัฐสภาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างรับทราบถึงผลสำเร็จดังกล่าวที่จะสะท้อนให้เห็นในหลายด้าน ดังนั้นในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะมีการปฏิรูปต่อไปเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติสิทธิ มนุษยชนให้ดีขึ้น

(VOVworld) - เวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขมาเกือบ 20 ปีและได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีซึ่งบรรดาผู้แทนรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างรับทราบถึงผลสำเร็จดังกล่าวที่จะสะท้อนให้เห็นในหลายด้าน โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขได้กลายเป็นเสาหลักในด้านสวัสดิการสังคม ดังนั้นในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะมีการปฏิรูปต่อไปเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น

ปฏิบัตินโยบายการประกันสาธารณสุขเป็นอย่างดีเพื่อรักษาสวัสดิการสังคม - ảnh 1
เวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขมาเกือบ 20 ปีและได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดี

ตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและจากสถานการณ์ที่เป็นจริงในการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายการประกันสาธารณสุขในตลอด 20 ปีที่ผ่านมาได้ยืนยันถึงทัศนะที่ถูกต้องของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชนชนทุกคนโดยในช่วงปี 2009-2012 อัตราผู้ที่เข้าร่วมการประกันสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จำนวนเงินทุนที่รัฐสนับสนุนเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้าน 5 แสน 3 หมื่น 7 พันล้านด่งเมื่อปี 2009 เป็น 16 ล้าน 9 แสน 3 หมื่น 7 พันล้านด่งเมื่อปี 2012
นโยบายเสาหลักด้านสวัสดิการสังคม

เมื่อปี 2009 กองทุนประกันสาธารณสุขได้ใช้งบเกินดุลกว่า 3 ล้านล้านด่ง แต่จนถึงปี 2012 ก็มีงบอย่างเพียงพอและจนถึงปัจจุบัน มีงบสมดุล 13 ล้านล้านด่ง โดยเฉพาะอัตราผู้ที่เข้าร่วมการประกันสาธารณสุขบรรลุร้อยละ 70 ซึ่งได้สร้างนิมิตหมายแห่งผลสำเร็จสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อมุ่งสู่การประกันสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุกคน นาย เหงียนวันเตียน รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการปัญหาสังคมของรัฐสภาได้ประเมินว่าอาจกล่าวได้ว่า ในตลอด 20 ปีแห่งการปฏิบัตินโยบายการประกันสาธารณสุขของเวียดนาม โดยเฉพาะการปฏิบัติกฎหมายการประกันสาธารณสุขใน 4 ปีที่ผ่านมา พวกเราเห็นว่า เวียดนามได้บรรลุผลงานที่สำคัญในการปฏิบัตินโยบายนี้ จากสภาวการณ์ที่ประชาชนเวียดนามยังยากจน รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ประมาณ 1 พัน 7 ร้อยเหรียญสหรัฐต่อปี แต่ผู้ที่เข้าร่วมการประกันสาธารณสุขบรรลุร้อยละ 70  โดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจคือ รัฐได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อการรักษาสวัสดิการสังคมในการช่วยให้ผู้ยากจนชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการสังคมสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพด้วยการช่วยเหลือถึง 100% นี่เป็นนโยบายที่มีความหมายสำคัญมาก
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัตินโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุข รวมทั้งการปฏิบัติแนวทางส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมการลงทุนด้านสาธารณสุขได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยให้การตรวจรักษาโรคมีประสิทธิภาพและโรงพยาบาลมีความทันสมัยยิ่งขึ้น
ดำเนินการปรับปรุงในทั้งสามด้าน การบริหาร บุคลากรและนโยบาย

จากผลสำเร็จนั้น สิ่งที่ต้องสนใจปฏิบัติในปัจจุบันคือ ต้องทำเช่นไรเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการประกันสาธารณสุขมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ต้องได้รับการปฏิบัติแบบบูรณาการทั้งในส่วนการบริหาร แถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันสาธารณสุขและนโยบาย
สำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการบริหารของโรงพยาบาลต่างๆ นาย เหงียนวันเตียน รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการปัญหาสังคมของรัฐสภาได้เสนอว่าหนึ่งคือต้องแยกส่วนบริการตรวจทั่วไปกับส่วนบริการสำหรับผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพ 2คือ ต้องค้ำประกันความโปร่งใสในโรงพยาบาลภาครัฐ ไม่มีการสับสนระหว่างงานรัฐกับงานเอกชน  พวกเราควรจัดทำเขตบริการเฉพาะ ใช้งบประมาณและมีบุคลากรของตนเองโดยรัฐต้องจัดงบให้โรงพยาบาลกู้เงินเพื่อให้พวกเขาลงทุนก่อสร้างเขตบริการ ตรวจโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
สำหรับงานด้านบุคลากร นาย เหงียนวันเตียนได้เสนอว่าพวกเราคิดว่า การตรวจสอบการประกันสาธารณสุขได้อย่างอิสระมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อปี 2008 รัฐสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายการประกันสาธารณสุขและผู้แทนรัฐสภาหลายท่านได้เสนอว่า ต้องจัดตั้งคณะตรวจสอบโดยก่อนอื่น ต้องยกระดับคุณภาพและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในด้านนี้เพราะปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่เพียง 2 พันคนเท่านั้น นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขต้องค้ำประกันความเสมอภาคระหว่างผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพกับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประกันสุขภาพ

ปฏิบัตินโยบายการประกันสาธารณสุขเป็นอย่างดีเพื่อรักษาสวัสดิการสังคม - ảnh 2
ในช่วงปี 2009-2012 อัตราผู้ที่เข้าร่วมการประกันสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6

สำหรับนโยบายและกฎหมาย ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 6 สมัยที่ 13 จะแก้ไขข้อกำหนดบางข้อของกฎหมายการประกันสาธารณสุขและรัฐบาลยังยื่นเสนอให้รัฐสภาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการสาธาณสุขในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกัน
หลังจากปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกันการประกันสาธารณสุขมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีและกฎหมายการประกันสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ได้เกือบ 4 ปี เวียดนามกำลังเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่นโยบายและองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนที่เข้าร่วมการประกันสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด