ปรับตัวอย่างปลอดภัย พร้อมเปิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -จากสถานการณ์ที่เป็นจริงและประสบการณ์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งในประเทศและในทั่วโลก เวียดนามได้ปรับปรุงและผลักดันการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างคล่องตัว โดยเปลี่ยนจากเป้าหมาย “ปลอดโควิด” (Zero Covid) มาเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโรคระบาดอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างเงื่อนไขให้แก่การเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ปรับตัวอย่างปลอดภัย พร้อมเปิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ - ảnh 1การประชุมรัฐบาลประจำเดือนกันยายนปี 2021 (VNA)

การปรับตัวอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด– 19 ในเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องและคล้ายกับยุทธศาสตร์รับมือปัญหาโควิดที่หลายประเทศในภูมิภาคและโลกกำลังปฏิบัติ

การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโรคระบาดอย่างปลอดภัย

รองศ.ดร. เหงียนถิเลียนเฮือง อธิบดีกรมบริหารสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความคิดเห็นว่า การปรับตัวอย่างปลอดภัยหมายถึงการไม่มุ่งตามเป้าหมายการ “ปลอดโควิด” หากยอมรับอยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่ยังเกิดการติดเชื้อในชุมชนแต่ต้องค้ำประกันชีวิตความปลอดภัยของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตของประชาชน

ในการประชุมรัฐบาลประจำเดือนกันยายนปี 2021 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ยืนยันว่า การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นขึ้นอยู่กับผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จากสถานการณ์ที่เป็นจริง แนวโน้มและประสบการณ์จากหลายประเทศ พร้อมทั้งอาศัยลักษณะการสถานการณ์การแพร่ระบาด ทักษะความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุข ประสบการณ์ของเวียดนามและปริมาณการฉีดวัคซีน จากความต้องการในการดำเนินชีวิต การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหลายด้าน รวมทั้งการทาบทามความเห็นจากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ ก็เห็นว่าเวียดนามมีเงื่อนไขที่เพียงพอเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาเป็น “การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยยังให้ความสำคัญต่อการแยกตัว การตรวจหาเชื้อและการรักษา นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ย้ำว่า “เรายังคงต้องปฏิบัติ 3 มาตรการที่สำคัญ คือแยกตัว ตรวจหาเชื้อและรักษา การแยกตัวต้องจำกัดในวงที่แคบที่สุดแต่เข้มงวดที่สุด การตรวจหาเชื้อต้องรวดเร็วที่สุด มีวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาต้องแยกประเภทผู้ป่วยตามอาการเพื่อรักษาไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยมีอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต ควบคู่กันนั้น เราต้องปฏิบัติมาตรการ 5k วัคซีน ยารักษา เทคโนโลยีและจิตสำนึกของประชาชน”

ถึงแม้มีการยืนยันว่า การเปิดเศรษฐกิจคือความต้องการที่เร่งด่วน แต่นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ยังกำชับว่า การเปิดเศรษฐกิจต้องมีขึ้นอย่างรอบคอบ มีแผนการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคล่องตัวในแต่ละท้องถิ่นเพื่อค้ำประกันความกลมกลืนระหว่างการฟื้นตัวกับความปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค

ปรับตัวอย่างปลอดภัย พร้อมเปิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ - ảnh 2นาง เหงียนถิเฮืองลาน อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (thegioi&vietnam)

พร้อมเปิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ควบคู่กับความพยายามปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย เวียดนามยังเร่งเตรียมพร้อมให้แก่การเปิดประเทศและฟื้นฟูการผลิต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการฟื้นฟูการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรมในสภาวการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด โดยสถานประกอบการจะหารือกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครเพื่อวางแผนการผลิต การเดินทางและที่พักของแรงงานเพื่อฟื้นฟูการผลิตในสภาวการณ์ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย ก่อนหน้านั้น ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมสำคัญๆกับสถานประกอบการและทางการท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อหารือแผนการฟื้นฟูการผลิต

ที่น่าสนใจคือ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่การเปิดเศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้หลายเดือน เวียดนามได้เร่งปฏิบัตินโยบาย วัคซีนพาสปอร์ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนต่างชาติเข้าดำเนินธุรกิจในเวียดนามเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจ นาง เหงียนถิเฮืองลาน อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติโครงการ วัคซีนพาสปอร์ต ได้ยืนยันว่า “บทบาทสำคัญของนโยบายวัคซีนพาสปอร์ตในยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็ถูกระบุในเอกสารสำคัญๆของพรรค รัฐและรัฐบาล เช่น ข้อสรุปที่ 7 ของกรมการเมืองฉบับวันที่ 11 มิถุนายนปี 2021 และมติที่ 105 ของรัฐบาลฉบับวันที่ 9 กันยายกปี 2021 โดยกำหนดว่า การรับรอง วัคซีนพาสปอร์ตของต่างประเทศคือพื้นฐานเพื่อวางนโยบายใหม่ในการเข้าเมือง ดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายสองอย่างของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาข้างหน้า”

นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเวียดนามหรือ VIAC พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายคนให้ข้อสังเกตว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกำลังส่งสัญญาณที่เข้มแข็งต่อประชาชนและชมรมสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับความตั้งใจและมาตรการขจัดและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งโควิด -19 ไม่สามารถขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักลงทุนระหว่างประเทศได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด