ผลักดันกระบวนการปฏิบัติอีวีเอฟทีเออย่างเป็นทางการ

(VOVWORLD) - ในวันที่ 21 เมษายน ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์แห่งสภาแห่งชาติได้จัดประชุมประเมินกระบวนการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม สหภาพยุโรป หรืออีวีเอฟทีเอ และข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนหรืออีวีไอพีเอ ในขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ก็เร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงอีวีเอฟทีเอโดยเร็วเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการในการหาตลาด ขยายการผลิต ประกอบธุรกิจและผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างเวียดนามกับอียู
ผลักดันกระบวนการปฏิบัติอีวีเอฟทีเออย่างเป็นทางการ - ảnh 1

เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสามารถใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีอีวีเอฟทีเอได้อย่างเต็มที่ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้กำหนดว่า ต้องเสร็จสิ้นหน้าสำคัญ 3 หน้าที่คือ จัดทำกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ เตรียมแผนปฏิบัติและเผยแพร่เกี่ยวกับอีวีเอฟทีเอ

เตรียมพร้อมในด้านกฎหมาย

ในการประชุมนี้ นายเหงียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมธิการวิเทศสัมพันธ์สภาแห่งชาติ ได้ชื่นชมกระบวนการเตรียมเอกสารของรัฐบาลเพื่อยืนให้สภาแห่งชาติให้สัตยาบันข้อตกลงอีวีเอฟทีเอและเผยว่าคณะกรรมาธิการฯ จะเสร็จสิ้นการเตรียมเอกสารการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 44 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย

ในขณะเดียวกัน นายเลืองหว่างท้าย อธิบดีกรมการค้าพหุภาคีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้เผยว่า ปัจจุบันนี้เราให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการจัดทำกฎหมายเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัยอย่างสมบูรณ์ให้แก่การปฏิบัติข้อตกลงอีวีเอฟทีเอหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนั้นการจัดทำ แก้ไขเอกสารทางนิตินัยของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆกำลังได้รับการปฏิบัติเพื่อสามารถประกาศก่อนหรือตรงเวลาที่อีวีเอฟทีเอมีผลบังคับใช้ ที่น่าสนใจคือเอกสารที่กำหนดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน นายเลืองหว่างท้ายแสดงความคิดเห็นว่า เนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ได้ประกาศอย่างเปิดเผยจึงช่วยให้สถานประกอบการรับทราบก่อน ถ้าหากมีความคล่องตัวนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ จะสามารถปฏิบัติได้ทันทีและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงได้อย่างเต็มที่ เพราะว่า ถ้าหากเอกสารฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ สถานประกอบการจะไม่สามารถขอแบบฟอร์มของใบรับรองแหล่งกำเนิดได้ จึงไม่สามารถรับผลประโยชน์จากข้อตกลงฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่

นาน เหงียนทูจาง ผู้อำนวยการศูนย์องค์การการค้าโลกและการผสมผสาน สังกัดหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอเผยว่า ถ้าหากหนังสือเวียนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าเวียดนามที่ส่งเข้าตลาดอียูมีผลบังคับใช้พร้อมกับข้อตกลงอีวีเอฟทีเอก็ถือเป็นความพยายามอย่างเข้มแข็งมาก สำหรับสถานประกอบการหลายแห่ง นี่คือส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากอียูเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตในเวียดนาม นอกจากนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุมัติให้รับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากอียูเข้าเวียดนามเพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีของเวียดนามก็มีความสำคัญ เพราะต้องทำให้สถานประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้

เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สถานประกอบการ

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงอีวีเอฟทีเอคือ 1 ใน 3 เนื้อหาหลักในการนำข้อตกลงฉบับนี้เข้าสู่ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้เปิดเว็บไซต์เฉพาะเกี่ยวกับข้อตกลงอีวีเอฟทีเอตามที่อยู่evfta.moit.gov.vn พร้อมทั้งจัดการสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงวิชาการในท้องถิ่น โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่กำลังประกอบธุรกิจในด้านการผลิตเพื่อการส่งออกและนำเข้า สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ นายเจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เผยว่า โครงการปฏิบัติของรัฐบาลเวียดนามประกาศโดยนายกรัฐมนตรี เน้นถึงหน้าที่เฉพาะหน้าและหน้าที่ในระยะยาวโดยทำการตรวจสอบ ปรับปรุงให้ระบบกฎหมายมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อยื่นให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติและให้รัฐบาลประยุกต์ใช้ในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปฏิรูปเศรษฐกิจหรือในการเจาะตลาดใหม่ๆและการพัฒนาตลาดภายในประเทศ โครงการปฏิบัตินี้ก็เป็นพื้นฐานให้สหภาพยุโรปประสานงานกับเวียดนามเพื่อปฏิบัติและตรวจสอบการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สภายุโรปใด้อนุมัติข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายในด้านนิตินัยตามกลไกการอนุมัติภายในกลุ่มของ EU  ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่สภาแห่งชาติเวียดนามให้สัตยาบันและสองฝ่ายเสร็จสิ้นระเบียบการแจ้งผลการเสร็จสิ้นกระบวนการต่อกันตามข้อกำหนด ดังนั้น การที่สำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเร่งเสร็จสิ้นเอกสารทางนิตินัยเพื่อให้สภาแห่งชาติอนุมัติและเสร็จสิ้นการจัดทำแผนปฏิบัติข้อตกลง อีวีเอฟทีเอ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายใช้ผลประโยชน์ของข้อตกลงฉบับนี้ได้อย่างทันกาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด