ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิต

(VOVWORLD) - ผลักดันรูปแบบการทำงานออนไลน์และลดระเบียบขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกมากที่สุดให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการในการผลิตและประกอบธุรกิจ นี่คือมาตรการที่เร่งด่วนในสภาวการณ์ที่การผลิตและประกอบธุรกิจกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิต - ảnh 1ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิต (ภาพประกอบ) (photo baodautu)

ในขณะที่มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการแก้ไขอุปสรรคในด้านการเงินกำลังได้รับการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจถึงเนื้อหาที่สำคัญอีกประเด็นคือ การลดขั้นตอนระเบียบราชการต่างๆต่อไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค พัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ส่งเสริมการใช้เว็บไซต์การบริการแห่งชาติ

การตรวจสอบ ลดขั้นตอนระเบียบราชการให้เหลือน้อยที่สุดและผลักดันการทำระเบียบราชการผ่านเว็บไซต์การบริการแห่งชาตินับวันมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในขณะที่โรคโควิด 19 กำลังแพร่ระบาด ในการประชุมชี้นำการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกือบทุกครั้ง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ต่างย้ำถึงหน้าที่สำคัญนี้ โดยในการประชุมประจำของรัฐบาลเมื่อวันที่ 3 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า“ต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการทำงานมากขึ้น นี่เป็นอุปสรรคแต่ก็เป็นโอกาสให้เราพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศในหมู่ประชาชน ตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงนักศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานเศรษฐกิจดิจิทัล การค้าและอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือโอกาสให้เราทำการปฏิรูปอย่างเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ”

ในวันเดียวกัน นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลได้ส่งจดหมายถึงองค์กรและประชาคมสถานประกอบการเพื่อรณรงค์ให้ใช้เว็บไซต์บริการแห่งชาติในการทำระเบียบราชการมากขึ้น โดยเผยว่า        “เว็บไซต์นี้อำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งสำนักงานภาครัฐ ประชาชนและสถานประกอบการ ซึ่งการทำงานแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการเป็นอย่างมาก”

จนถึงวันที่ 1 เมษายน บนเว็บไซต์ดังกล่าว กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้เปิดให้บริการระเบียบราชการเกือบ 7,000 รายการและให้บริการออนไลน์ในระดับที่ 3 และที่ 4 ประมาณ 230 รายการ ซึ่งมีการทำระเบียบราชการเกือบทุกขั้นตอนผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การยื่นเอกสาร การรับเอกสารออนไลน์หรือผ่านทางไปรษณีย์

อำนวยความสะดวกมากที่สุดให้ด้านระเบียบการทางเศรษฐกิจและการลงทุน

ท่ามกลางบรรยากาศการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การปฏิรูประเบียบราชการเน้นถึงการตัดลดระเบียบการที่ไม่จำเป็นและเน้นการตรวจสอบในช่วงหลัง โดยเฉพาะอำนวยความสะดวกมากที่สุดต่อขั้นตอนระเบียบที่เกี่ยวข้องถึงเศรษฐกิจ การลงทุนและการค้าเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการพยายามมากที่สุดในการผลิตและประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เร่งด่วนในสภาวการณ์ที่การผลิตและประกอบธุรกิจกำลังประสบอุปสรรค์จากโรคโควิด 19

บนเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ลดระเบียบขั้นตอนกว่า 200 ข้อในด้านไฟฟ้า รถยนต์ น้ำมัน เคมี เบียร์ บุหรี่และความปลอดภัยด้านอาหาร ส่วนกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ลดขั้นตอนระเบียบทางราชการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการผลิตและประกอบธุรกิจการเกษตรเช่นกัน นาย ห่ากงต๊วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเผยว่า        “ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทางกระทรวงฯจะเสร็จสิ้นการอัพเดทระเบียบราชการบนเว็บไซต์การบริการแห่งชาติ ซึ่งหัวหน้าของสำนักงานต่างๆต้องเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วเพื่อยื่นเสนอให้ยกเลิกระเบียบขั้นตอนที่ไม่จำเป็น”

ระเบียบราชการต่างๆของเวียดนามกำลังปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของโรคโควิด 19 ในช่วงที่ลำบากนี้ ควบคู่กับวงเงินช่วยเหลือสถานประกอบการ การส่งเสริมการใช้ระเบียบราชการออนไลน์ การปฏิรูปราชการอย่างเข้มแข็งและการตัดลดอุปสรรคในการทำธุรกิจจะเป็นพลังขับคลื่อนเพื่อช่วยให้การผลิตและประกอบธุรกิจฟื้นตัวโดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด