ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา จากการได้รับความสนใจของพรรคและรัฐ กระทรวง หน่วยงานต่างๆได้ผลักดัน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งได้สร้างพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในด้านสาธารณสุข การก่อสร้าง การสื่อสาร ธนาคารและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตร
ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร - ảnh 1(หนังสือพิมพ์การเกษตร) 

ในปี 2019 แผนปฏิบัติงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของรัฐบาลถูกระบุอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนงานต่างๆ เช่นการส่งเสริมและระดมแหล่งพลังของสังคมเพื่อสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในสถานประกอบการ ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเดินหน้าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังผลักดันการตรวจสอบ ปรับปรุงโครงสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามแนวทางถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการลงทุนให้แก่การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ในการประชุมครั้งที่ 36 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นาย จูหงอกแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯคือผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบ เครื่องจักรกล เพิ่มงบประมาณสำหรับกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของท้องถิ่น ซึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายและถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง ในหลายปีมานี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นให้การช่วยเหลือสถานประกอบการวิจัย ประยุกต์ใช้ เปลี่ยนแปลงใหม่และถ่ายทอดวิทยาศาตร์ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามห่วงโซ่คุณค่าการผลิต ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถานประกอบการสตาร์ทอัพ “สถานประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการนี้ได้รับการช่วยเหลือยกระดับความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ ในงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกครั้งเมื่อเร็วๆนี้มีเทคโนโลยีกว่า 3 หมื่น 3 พันชนิดได้รับการถ่ายทอดในระยะต่างๆ โดยอัตราส่วนของเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวก็ได้รับความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม”

ผลักดันการะบวนการให้การช่วยเหลือสถานประกอบการพัฒนาการเกษตรเทคโนโลยี

ขณะนี้ รัฐบาลได้สั่งให้เร่งตรวจสอบ ปรับปรุงข้อกำหนดของกฎหมายให้มีความสมบูรณ์เพื่อสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันกระบวนการพัฒนาผลการวิจัยในเชิงการค้า พัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกาศใช้นโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ยกระดับทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการในการเป็นฝ่ายรุกเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

สำหรับมาตรการของรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการพัฒนาการเกษตรเทคโนโลยีในเวลาที่จะถึง ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมครั้งที่ 36 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้ชี้ชัดว่า รัฐบาลสั่งให้ปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ย้ำว่า “ต้องมีรูปแบบการวางผังที่ดินขนาดใหญ่พอสมควรสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาลงทุน พัฒนาสหกรณ์และเศรษฐกิจแบบหมู่คณะเพื่อเชื่อมโยงกับเกษตรกรและสถานประกอบการ โดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต พวกเราหวังว่า มาตรการเหล่านี้จะเพิ่ม จำนวนสถานประกอบการ ดั่งเช่นท่านรัฐมนตรีการเกษตรได้กล่าวคือในหลายปีที่ผ่านมาจำนวนสถานประกอบการได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า โดยเฉพาะสถานประกอบการที่พัฒนาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์”

พร้อมกับการผลักดันการดึงดูดการลงทุนและเขตเทคโนโลยีขั้นสูง ผลักดันการสร้างสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลยังเน้นสร้างสรรค์แผนการแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่กันนั้น ให้ความสนใจสร้างสรรค์ พัฒนาแถวขบวนเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดึงดูดปัญญาชนเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายจิตใจแห่งการทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ในชุมชน โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด