ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ การส่งเสริมความมีประชาธิปไตยและสติปัญญาในกระบวนการหารือ ตัดสินใจปัญหาที่สำคัญของประเทศ

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13 ได้เปิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมและจะดำเนินการเป็นเวลา 9 วันภายใต้อำนวยการของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง การประชุมครั้งนี้มีความหมายที่สำคัญเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานและร่างโครงการที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาใหญ่และสำคัญๆของประเทศ

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ การส่งเสริมความมีประชาธิปไตยและสติปัญญาในกระบวนการหารือ ตัดสินใจปัญหาที่สำคัญของประเทศ - ảnh 1ภาพของการประชุม

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กล่าวถึง 5 ประเด็นใหญ่เพื่อให้คณะกรรมการกลางพรรคฯหารือและแสดงความคิดเห็น โดยเน้นในการพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2022 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2023

ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและยากที่จะคาดเดาได้ของสถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับว่า ที่ประชุมต้องชี้แจงถึงผลงานที่ได้บรรลุ ข้อบกพร่อง อุปสรรคและปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ต้องพยากรณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี 2022 และในปี 2023 บนเจตนารมณ์แห่งการมีภาวะวิสัย วิทยาศาสตร์และรอบด้าน

“ในเวลาที่จะถึง พวกเราต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากกว่าโอกาสและเงื่อนไขที่สนับสนุนในการพัฒนา ส่วนภาคการเงิน ราคา การค้าและการลงทุน ก็สร้างแรงกดดันใหญ่ต่อเศรษฐกิจของเวียดนามทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  ซึ่งทำให้เราต้องรับมือผลกระทบในทางลบจากภายนอก ทั้งต้องผลักดันการแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน อุปสรรคและความท้าทายของเศรษฐกิจ  โดยแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจตกเข้าสู่ภาวะถดถอยยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดต่อหน้าที่การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อและการค้ำประกันความสมดุลย์ของเศรษฐกิจเวียดนาม”

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ การส่งเสริมความมีประชาธิปไตยและสติปัญญาในกระบวนการหารือ ตัดสินใจปัญหาที่สำคัญของประเทศ - ảnh 2ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

สำหรับแนวทางการวางผังแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030 เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า

นี่เป็นหน้าที่ใหม่ที่พวกเราทำเป็นครั้งแรกและยังไม่มีประสบการณ์แต่มีความสำคัญและเร่งด่วน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้น ต้องเน้นวิจัยเอกสารอย่างรอบคอบ หารือเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกระบุในรายงานของคณะกรรมการด้านบุคลากรพรรคแห่งรัฐบาล สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงต่อร่างข้อสรุปของคณะกรรมการกลางพรรคฯเกี่ยวกับแนวทางการวางผังแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030 มีส่วนร่วมต่อการบริหารและการชี้นำอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำ การประกาศใช้และการปฏิบัติแผนการพัฒนาของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะการวางผังแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030  วิสัยทัศน์จนถึงปี2050เป็นอย่างดี

สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างโครงการการผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045  เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า ในตลอด 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยเฉพาะในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แม้กระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยได้บรรลุผลงานที่สำคัญ มีส่วนร่วมต่อการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนามให้อยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 6.17 ต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เวียดนามยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมตามแนวทางที่ทันสมัยในปี 2020 ดังนั้น เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับว่า จากสถานการณ์ที่เป็นจริง ต้องมีการประเมินอย่างมีภาวะวิสัยและเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การประกาศใช้และการปฏิบัติแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับการผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในเวลาที่ผ่านมา ชี้แจงและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับจุดยืน แนวทางการชี้นำ เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการใหญ่ต้องได้รับการปฏิบัติเพื่อผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่จนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 ซึ่งที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมให้มีความสมบูรณ์ในระยะใหม่ เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับว่า

“นี่เป็นปัญหาขั้นพื้นฐานที่สำคัญ มีขอบเขตกว้าง มีความซับซ้อน และอ่อนไหว มีส่วนเกี่ยวข้องถึงความอยู่รอดของระบอบ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ ที่ประชุมต้องทำการวิจัยอย่างรอบคอบ เน้นหารือเพื่อปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่และมาตรการใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งในการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมให้มีความสมบูรณ์   เน้นปรับปรุงระบบกฎหมายอย่างพร้อมเพรียงและสมบูรณ์ ปฏิบัติกลไกของรัฐและการดำเนินงานในด้านต่างๆของชีวิตสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานต่างๆในการใช้อำนาจของรัฐ ผลักดันการตรวจสอบอำนาจของรัฐ ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการและตุลาการ สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่คล่องตัวและซื่อสัตย์"

และอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญในงานด้านการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่โปร่งใส เข้มแข็งในทุกด้านที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้กำหนดไว้ โดยจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้คือการสรุปผล 15 ปีการปฏิบัติมติของการประชุมครั้งที่ 5 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 10 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำของพรรคต่อการดำเนินงานของระบบการเมือง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ที่ประชุมเน้นทำการวิจัย หารือและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติมติการประชุมครั้งที่ 5 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 10 จุดยืน เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในระยะใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด